HNRNPU İle İlgili Bozukluk Nedir? Bilinmesi Gerekenler

HNRNPU ile ilişkili bozukluk, nöbetler, erken başlangıçlı epilepsi, düşük kas tonusu (hipotoni), otistik özellikler ve zihinsel engellilik ile karakterize nadir bir nörogelişimsel bozukluktur (RNDD). Bu duruma HNRNPU genindeki değişiklikler (varyantlar veya mutasyonlar) neden olur.

Haber Merkezi / HNRNPU ile ilişkili bozukluk, konuşma ve dil gecikmesi ve/veya konuşma eksikliği ile birlikte, tipik olarak orta ila şiddetli aralığında genel gelişimsel gecikme ve zihinsel engellilik ile karakterize edilir. Etkilenen bireyler aynı zamanda otistik özellikler de gösterebilir.

Yenidoğan döneminde beslenme güçlükleri olabileceği gibi, yaşam boyu sürecek olan neonatal hipotoni de görülebilir. Anormal fiziksel özellikler tanımlanmıştır ancak bunlar spesifik değildir. Etkilenen bireylerin genellikle tonik-klonik veya absans nöbetleri olan ve tedaviye dirençli olabilen nöbetler yaşaması muhtemeldir. Hastaların beyin MR’ında anormallikler olması muhtemeldir. Kalp anormallikleri daha az yaygındır ancak mevcut olabilir.

Gelişimsel gecikme yüzde 100
Anormal yüz özellikleri yüzde 97
Nöbetler yüzde 95
Zihinsel engellilik yüzde 84
Hipotoni yüzde 79
Yenidoğan beslenme zorlukları yüzde 57
Görme gozukluğu yüzde 36
Otistik özellikler yüzde 33
Hızlı nefes alma ve apne

Gecikme ve zihinsel engellilik: Literatürde tanımlanan ve çeşitli gelişimsel alanlardaki gecikme düzeyini belirlemek için yeterli klinik bilgiye sahip tüm hastalarda gelişimsel gecikme ve zihinsel engellilik vardı. Gelişimsel gecikme ve zihinsel engellilik hafif ila çok şiddetli arasında değişiyordu. Çoğu bireyde konuşma ve dil gecikmesi de vardır.

Otizm spektrum bozukluğu (ASD) ve diğer davranışsal kaygılar: Literatürde bireylerin %33’ünde otizm tanısı veya otizm davranışları tanımlanmıştır. Otistik özellikler arasında takıntılar, esneklik ve değişim konusundaki yetersizlik, el çırpma ve sallanma gibi stereotipler ve duyusal işlemleme güçlükleri yer alıyordu. Tanımlanan diğer davranışsal zorluklar arasında kendini uyarıcı davranışlar ve bakıcılara karşı saldırganlık, kahkaha patlamaları, çığlık atma, saldırganlık veya diş gıcırdatma (bruksizm) ile duygusal düzensizlik yer alıyordu.

Nöbetler: Nöbetler veya epilepsi bireylerin %95’inde tanımlanmıştır ve HNRNPU ile ilişkili bozukluğun ayırt edici özelliği olmaya devam etmektedir. Literatürde jeneralize (tonik-klonik ve yokluk) ve fokal ve kompleks fokal nöbetler dahil olmak üzere çeşitli nöbet tipleri rapor edilmiştir. Etkilenen bireylerin 24 aydan önce başlayan nöbetler yaşaması muhtemeldir ve en yaygın nöbet türü tonik-klonik veya yokluktur. Nöbetler tedaviye dirençli olabilir ancak literatürdeki kanıtlar, HNRNPU ile ilişkili bozuklukla ilişkili nöbetlerin çoğunun, sodyum valproat ve levetirasetam gibi standart antiepileptik ilaçlara yanıt verdiğini göstermektedir.

Beslenme sorunları: Literatürde bireylerin %57’sinde beslenme güçlükleri tanımlanmıştır. Bazı çocuklar bebeklik döneminde kilo almada zorluk (gelişememe) yaşamıştır. Beslenme güçlükleri arasında yenidoğanın kötü emmesi veya kavraması, kusma, gastroözofageal reflü, yiyecek reddetme davranışları ve yardım-beslenme gereksinimi yer alıyordu. Bazı bebeklere nazogastrik tüp takılması gerekti. Bebeklik dönemindeki beslenme güçlüklerinin zamanla düzeldiği rapor edilmiştir.

Hipotoni: Genelleştirilmiş kas zayıflığı (hipotoni), HNRNPU ile ilişkili bozukluğu olduğu bildirilen bireylerin %79’unda görülür ve neredeyse yarısı neonatal hipotoni ile başvurur. Bu genellikle yaşla birlikte iyileşir.

Yüz ve diğer özellikler: Etkilenen çocukların çoğunda (%97) spesifik olmayan anormal yüz özellikleri tanımlanmıştır. Spesifik veya tanımlayıcı yüz özellikleri yoktur, ancak tipik özellikler arasında palpebral fissür anormallikleri, ince üst vermilyon, önden çıkıntı, kavisli beşinci parmak ve uzun kolumella yer almaktadır. Bazı hastaların ikinci ve üçüncü parmaklarında da bunyon ve perdelenmeler vardı.

Uyku bozukluğu: Uyku bozukluğu sık görülen bir bulgudur. Buna obstrüktif uyku apnesi, zayıf uyku ve kolay uyanma raporları da dahildi. Diğer bulgular arasında, özellikle geceleri uyku bozukluklarıyla örtüşen nefes tutma epizodları ve düzensiz solunum modelleri yer alıyor.

Yapısal beyin anormallikleri: Yapısal beyin anormallikleri tanımlanmıştır, ancak klinik bir endikasyon olmadığı sürece MRI beyin görüntülemesi rutin olarak yapılmamıştır. Bu, literatürde yapısal beyin anormalliklerinin eksik bildirildiği anlamına gelebilir. Literatürde beyin MR görüntülemesi yapılan 62 kişi bildirildi ve 38’inde (%61) anormallikler kaydedildi. En yaygın anormallik büyük ventriküllerdi (ventrikülomegali) ve bunu korpus kallosumun incelmesi izledi.

Büyüme: Orantılı boy kısalığı hakkında veri bildirilen bireylerin yaklaşık %50’sinde gözlenmiştir ancak bunun nedeninin belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bir kişinin anormal derecede küçük bir kafası (mikrosefali) vardı.

Kalp: Yaygın görülen kalp anormallikleri arasında atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriyozus ve az sayıda hastada triküspit atrezisi, Fallot tetralojisi, aort dilatasyonu ve büyük arterlerin transpozisyonu yer alır.

Gözler: Etkilenen bireylerin yaklaşık %30’unda şaşılık (şaşılık) vardır. Uzak görüşlülük (hipermetropi) en az iki kişide tanımlanmıştır.

HNRNPU ile ilişkili bozukluğa, HNRNPU genindeki patojenik veya olası patojenik varyantlar neden olur. Varyantların çoğunluğu, düzgün çalışmayan, kısaltılmış bir protein ürününe yol açan yeni mutasyonlardır. Genomik testlere daha kolay erişim sayesinde ailesel vakalar giderek daha fazla rapor edilmektedir.

HNRNPU ile ilişkili bozukluk, otozomal dominant kalıtım modelini takip eder. Baskın genetik bozukluklar, hastalığa neden olmak için mutasyona uğramış bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Mutasyona uğramış gen, ebeveynlerden herhangi birinden miras alınabilir veya etkilenen bireydeki değişen genin sonucu olabilir. Mutasyona uğramış genin etkilenen ebeveynden çocuğa geçme riski her hamilelik için %50’dir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

HNRNPU ile ilişkili bozukluktan, bozuklukla ilişkili belirti ve semptomlara dayanarak şüphelenilebilir. Tanı, HNRNPU genindeki patojenik bir varyantı gösteren genomik testle doğrulanır.

Multidisipliner bakım önerilir ve birden fazla alt uzmanlık randevusunun, ekipmanın, ilaçların ve malzemelerin yönetimini içerir. Palyatif bakım katılımı ve/veya evde bakım için sürekli değerlendirme gereklidir. Gelişimsel gecikme ve zihinsel engellilik, gelişimsel bir çocuk doktoru tarafından tedavi edilmelidir. Konuşma ve dil gecikmesi uygun sağlık uzmanları tarafından yönetilmelidir.

Epilepsi deneyimli bir nörolog tarafından antiepileptik ilaçlar (AED) ile tedavi edilmelidir. Pek çok farklı AED etkili olabilir; hiçbir AED’nin bu bozukluk için özel olarak etkili olduğu gösterilmemiştir. Yetersiz kilo alımı ve gelişememe, ısrarcı beslenme sorunları için beslenme tedavisi ve gastrostomi tüpü yerleştirilmesini gerektirebilir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir