Krabbe Lökodistrofisi Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Krabbe Lökodistrofisi, sfingolipidler galaktosilseramid ve psikosinin parçalanması (metabolizması) için gerekli olan galaktoserebrosidaz (GALC) enziminin eksikliğinden kaynaklanan nadir bir kalıtsal lipid depolama bozukluğudur. 

Haber Merkezi / Bu sfingolipidlerin parçalanamaması, beyindeki sinirleri çevreleyen miyelin kılıfının dejenerasyonuna (demiyelinizasyon) neden olur. Beynin etkilenen bölgelerinde karakteristik globoid hücreler görülür. Bu metabolik bozukluk, zihinsel engellilik, felç, körlük, sağırlık ve belirli yüz kaslarının felci (psödobulber felç) gibi ilerleyici nörolojik fonksiyon bozuklukları ile karakterizedir. Krabbe Lökodistrofisi otozomal resesif bir özellik olarak kalıtsaldır.

Baskın infantil formda Krabbe Lökodistrofisinin başlangıcı (vakaların %90’ı) bir ile yedi ay arasında meydana gelir. Bozukluğun geç başlangıçlı bir formu, ergenlik ve yetişkinlik dönemi de dahil olmak üzere 18 ay veya daha sonraki yaşlarda ortaya çıkar.

Krabbe Lökodistrofisinin spesifik semptomları ve şiddeti vakadan vakaya değişir. Krabbe Lökodistrofisinden etkilenen bebekler huysuz ve aşırı derecede sinirli (aşırı sinirlilik) olabilir. Kusma, açıklanamayan ateş ve kısmi bilinç kaybı olası ek semptomlardır. Alt ekstremitelerde spastik kasılmalar olabilir. Alternatif kasılma ve gevşeme (klonik) veya sürekli gerginlik (tonik) ile karakterize edilen nöbetler de meydana gelebilir. Etkilenen bebekler sesler gibi çeşitli uyaranlara karşı aşırı duyarlıdır.

Zihinsel ve fiziksel gelişim yavaş olabilir. Bazı durumlarda önceden edinilen becerilerde gerileme meydana gelebilir. Beynin belirli bölümlerinin dejenerasyonu nedeniyle bacaklar bazen kalça ve dizde sert bir şekilde uzatılır; kollar omuzda döndürülebilir ve dirsekte uzatılabilir; ve ayak bilekleri, ayak parmakları ve parmaklar bükülebilir (serebral sertlik). Beyin korteks dejenerasyonunun neden olduğu körlük de ortaya çıkabilir. 

Krabbe Lökodistrofisi olan kişiler ayrıca yutma güçlüğü (yutma güçlüğü) ve kas zayıflığı ile karakterize edilen bir durum olan periferik nöropati de yaşayabilir; ağrı; uyuşma; kırmızılık; ve/veya etkilenen bölgelerde, özellikle kollarda ve bacaklarda (ekstremitelerde) yanma veya karıncalanma hissi. Krabbe’nin Lökodistrofisi sıklıkla yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olacak şekilde ilerler.

Krabbe Lökodistrofisinin genç ve yetişkin formlarında, ilk semptom, istemli hareketlerin kontrolünde bozulma ve bacaklardaki kasların ilerleyici sertliği (spastik paraparezi) olabilir. Bozukluğun bu formlarına sahip etkilenen bireyler aynı zamanda ilerleyici görme kaybı ve birden fazla siniri etkileyen hastalık (polinöropati) yaşayabilir.

Krabbe Lökodistrofisi, resesif genler yoluyla yavrulara aktarılan kalıtsal bir hastalıktır. Galaktosid beta-galaktosidaz (galaktosil seramidaz) enziminin eksikliğinden kaynaklanır. Bu enzim, sinirleri (miyelin) çevreleyen yağlı kılıfın bir bileşeni olan galaktoserebrosidin (galaktosil seramid) metabolizması için gereklidir. Beynin büyük yarımkürelerindeki (ve beyin sapındaki) sinir hücrelerinin demiyelinizasyonu, Krabbe Lökodistrofisinin nörolojik semptomlarına neden olur.

Klasik genetik hastalıklar da dahil olmak üzere insan özellikleri, bu duruma ilişkin biri babadan, diğeri anneden alınan iki genin etkileşiminin ürünüdür. Resesif bozukluklarda, kişi her iki ebeveynden de aynı özellik için aynı kusurlu geni miras almadıkça bu durum ortaya çıkmaz. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir. 

Her ikisi de resesif hastalık taşıyıcısı olan bir çiftin çocuklarına hastalığın bulaşma riski yüzde 25’tir. Çocuklarının yüzde ellisi hastalığın taşıyıcısı olma riski taşıyor ancak genellikle hastalığın belirtilerini göstermiyor. Çocuklarının yüzde yirmi beşi, her iki ebeveynden birer tane olmak üzere normal genlerin her ikisini de alabilir ve genetik olarak normal olacaktır (söz konusu özellik için). Risk her hamilelikte aynıdır.

Araştırmacılar, Krabbe Lökodistrofisinin, kromozom 14’ün (14q31) uzun kolunda (q) bulunan insan galaktoserebrosidaz (GALC) geninin bozulması veya değişikliklerinden (mutasyonlarından) kaynaklanabileceğini belirlediler. Kromozomlar tüm vücut hücrelerinin çekirdeğinde bulunur. 

Her bireyin genetik özelliklerini taşırlar. İnsan kromozom çiftleri 1’den 22’ye kadar numaralandırılır; erkeklerde eşit olmayan 23. çift X ve Y kromozomu ve kadınlarda iki X kromozomu bulunur. Her kromozomun “p” olarak adlandırılan kısa bir kolu ve “q” harfiyle tanımlanan bir uzun kolu vardır. Kromozomlar ayrıca numaralandırılmış bantlara bölünür. Örneğin “kromozom 14q31”, 14. kromozomun uzun kolundaki 31. bandı ifade eder.

Krabbe Lökodistrofisi, bir bebekten veya bir fetustan amniyosentez yoluyla elde edilen fibroblast hücrelerinde galaktoserebrosidaz (galaktosilseramidaz) enziminin aktivitesinin test edilmesiyle teşhis edilebilir. Krabbe Lökodistrofisinin spesifik bir tedavisi yoktur. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Genetik danışmanlık bu hastalıktan etkilenen çocukların aileleri için yararlı olabilir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir