Lökodistrofi Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Lökodistrofiler beyni, omuriliği ve sıklıkla periferik sinirleri etkileyen bir grup nadir, ilerleyici, metabolik, genetik hastalıktır. Her lökodistrofi türü, beynin beyaz maddesinin (miyelin kılıfı) anormal gelişimine veya tahrip olmasına yol açan spesifik bir gen anormalliğinden kaynaklanır. 

Haber Merkezi / Miyelin kılıfı sinirin koruyucu örtüsüdür ve sinirler bu kılıf olmadan normal şekilde çalışamaz. Her lökodistrofi türü miyelin kılıfının farklı bir bölümünü etkileyerek çeşitli nörolojik sorunlara yol açar.

Bazı lökodistrofi türlerinin belirtileri doğumdan kısa bir süre sonra başlar, ancak diğerleri daha sonra çocuklukta ve hatta yetişkinlikte gelişir. Her lökodistrofi türü miyelin kılıfının farklı bir bölümünü etkileyerek çeşitli nörolojik sorunlara yol açar. 

Lökodistrofi hareket, görme, işitme, denge, yeme yeteneği, hafıza, davranış ve düşünce ile ilgili sorunlara neden olabilir. Lökodistrofiler ilerleyici hastalıklardır, yani hastalığın semptomları zamanla kötüleşme eğilimindedir. Bazı kalıtsal lökoensefalopatilerde stabil beyaz cevher anormallikleri vardır.

Lökodistrofiler, sinir sistemindeki miyelin kılıfının veya beyindeki beyaz maddenin anormal gelişimine veya tahribatına yol açan spesifik gen anormalliklerinin neden olduğu genetik bozukluklardır. Her lökodistrofi türü, otozomal resesif, X’e bağlı resesif veya otozomal dominant gibi belirli bir kalıtım modelini takip eder. Genetik hastalıklar, anne ve babadan alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özelliğe ait genlerin birleşimiyle belirlenir.

Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin aynı özellik için anormal bir genin iki kopyasını, her bir ebeveynden birer tane olmak üzere miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı olan iki ebeveynin hem kusurlu geni geçirme hem de etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her gebelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de normal genler alma ve söz konusu özellik açısından genetik olarak normal olma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Tüm bireyler 10-15 anormal gen taşır. Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin her ikisinin de aynı anormal geni taşıma şansı, akraba olmayan ebeveynlere göre daha yüksektir, bu da resesif genetik bozukluğu olan çocuk sahibi olma riskini artırır.

Baskın genetik bozukluklar, belirli bir hastalığa neden olmak için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Anormal gen, ebeveynlerden herhangi birinden kalıtsal olabilir veya etkilenen bireydeki yeni bir mutasyonun (gen değişikliği) sonucu (de novo mutasyon) olabilir. Anormal genin etkilenen ebeveynden yavruya geçme riski her hamilelik için %50’dir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

X’e bağlı genetik bozukluklar, X kromozomu üzerindeki anormal bir genin neden olduğu ve çoğunlukla erkeklerde görülen durumlardır. X kromozomlarından birinde kusurlu bir gen bulunan dişiler bu bozukluğun taşıyıcılarıdır. Taşıyıcı dişiler genellikle semptom göstermezler çünkü dişilerin iki X kromozomu vardır ve yalnızca biri kusurlu geni taşır ancak daha hafif semptomlar gösterebilir (örn. AMN). Erkeklerde annelerinden miras alınan bir X kromozomu vardır ve eğer bir erkek kusurlu bir gen içeren bir X kromozomunu miras alırsa hastalığa yakalanır.

X’e bağlı bir bozukluğun kadın taşıyıcıları, her hamilelikte kendileri gibi taşıyıcı bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, taşıyıcı olmayan bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, hastalıktan etkilenen bir oğula sahip olma şansına ve %25 şansa sahiptir. Etkilenmemiş bir oğul sahibi olma şansı %25.

X’e bağlı bozukluğa sahip bir erkek üreyebilirse, kusurlu geni taşıyıcı olacak tüm kızlarına aktaracaktır. Bir erkek, X’e bağlı bir geni oğullarına aktaramaz çünkü erkekler, erkek yavrularına her zaman X kromozomu yerine Y kromozomunu aktarır.

Çoğu lökodistrofinin tedavisi semptomatik ve destekleyicidir. İlaçlar ve fizik tedavi spastisite ve motor zorluklara yardımcı olabilir. Nöbetler için antiepileptik ilaçlar sağlanmalıdır ve periferik nöropatiden kaynaklanan yanıcı parestezi, nöropatik ağrı için ilaçlara yanıt verebilir. Başarılı tedaviler hakkında bilgi için lütfen lökodistrofinin spesifik tipine ilişkin NORD raporunu inceleyin. Genetik danışmanlık etkilenen bireyler ve aileleri için faydalıdır.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir