Kaudal Regresyon Sendromu Nedir? Bilinmesi Gerekenler

Kaudal regresyon sendromu, omurganın alt (kaudal) ucunun anormal gelişimi ile karakterize, nadir görülen karmaşık bir bozukluk için geniş bir terimdir. Omurga, topluca omuriliği oluşturan birçok küçük kemikten (omur) oluşur. 

Haber Merkezi / Omurga genellikle üç bölüme ayrılır; Kafatasının hemen altındaki omurlardan oluşan servikal omurga; göğüs bölgesindeki omurlardan oluşan torasik omurga; ve bel omurlarından oluşan lomber omurga. Sakrum adı verilen üçgen şekilli bir kemik yapı, omurganın lomber kısmını pelvise bağlar. Sakrum, birbirine kaynaşmış beş omurdan oluşur. Sakrumun sonunda kuyruk kemiği (koksiks) bulunur. 

Kaudal regresyon sendromlu bebeklerde, sakrum ve kokeksin anormal gelişimi (agenezi) ve lomber omurganın anormallikleri dahil olmak üzere çok çeşitli anormallikler potansiyel olarak ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde daha ciddi malformasyonlar meydana gelebilir. Alt omurgadaki anormallikler, eklem kontraktürleri, PEV ve omuriliğin ucunun bozulması veya hasar görmesi gibi çeşitli ek komplikasyonlara neden olabilir ve potansiyel olarak idrar kaçırmaya neden olabilir. 

Gastrointestinal sistem, böbrekler, kalp, solunum sistemi, üst uzuvlar ve omurganın üst kısımlarında ek anomaliler de ortaya çıkabilir. Kaudal regresyon sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Hem çevresel hem de genetik faktörlerin bozukluğun gelişiminde rol oynadığından şüphelenilmektedir. Bazı kişilerde daha ciddi malformasyonlar meydana gelebilir. Alt omurgadaki anormallikler, eklem kontraktürleri, PEV ve omuriliğin ucunun bozulması veya hasar görmesi gibi çeşitli ek komplikasyonlara neden olabilir ve potansiyel olarak idrar kaçırmaya neden olabilir. 

Gastrointestinal sistem, böbrekler, kalp, solunum sistemi, üst uzuvlar ve omurganın üst kısımlarında ek anomaliler de ortaya çıkabilir. Kaudal regresyon sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Hem çevresel hem de genetik faktörlerin bozukluğun gelişiminde rol oynadığından şüphelenilmektedir. Bazı kişilerde daha ciddi malformasyonlar meydana gelebilir. 

Alt omurgadaki anormallikler, eklem kontraktürleri, PEV ve omuriliğin ucunun bozulması veya hasar görmesi gibi çeşitli ek komplikasyonlara neden olabilir ve potansiyel olarak idrar kaçırmaya neden olabilir. Gastrointestinal sistem, böbrekler, kalp, solunum sistemi, üst uzuvlar ve omurganın üst kısımlarında ek anomaliler de ortaya çıkabilir. Kaudal regresyon sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Hem çevresel hem de genetik faktörlerin bozukluğun gelişiminde rol oynadığından şüphelenilmektedir.

Gastrointestinal sistem, böbrekler, kalp, solunum sistemi, üst uzuvlar ve omurganın üst kısımlarında ek anomaliler de ortaya çıkabilir. Kaudal regresyon sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Hem çevresel hem de genetik faktörlerin bozukluğun gelişiminde rol oynadığından şüphelenilmektedir. potansiyel olarak üriner inkontinansa neden olabilir. 

Gastrointestinal sistem, böbrekler, kalp, solunum sistemi, üst uzuvlar ve omurganın üst kısımlarında ek anomaliler de ortaya çıkabilir. Kaudal regresyon sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Hem çevresel hem de genetik faktörlerin bozukluğun gelişiminde rol oynadığından şüphelenilmektedir.

Kaudal regresyon sendromu tanısı genellikle doğumdan önce (doğum öncesi) genellikle fetal ultrason kullanılarak konulabilir. Ultrason, gelişmekte olan fetüsün bir görüntüsünü oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan bir incelemedir. Bir fetal ultrason, kaudal regresyon sendromu ile ilişkili bazı kusurları tespit edebilir.

Bozuklukla potansiyel olarak ilişkili fiziksel bulguları saptamak veya değerlendirmek için ek testler gerekebilir. Örneğin, ekokardiyografi genellikle kalbin tutulum derecesini değerlendirmek için yapılır.

Ekokardiyografi, kalbin görüntülerini üretmek için ses dalgalarını kullanan bir sınavdır. Spinal defektler gibi belirli anomalilerin derecesini değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de yapılabilir. MRI, organların ve vücut dokularının enine kesit görüntülerini üretmek için bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanır.

Kaudal regresyon sendromunun tedavisi, her bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, bir uzman ekibinin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, beyin cerrahları, nörologlar, ürologlar, ortopedistler, ortopedist cerrahlar, kardiyologlar, böbrek uzmanları (nefrologlar) ve diğer sağlık profesyonellerinin, etkilenen bir çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlaması gerekebilir.

Kaudal regresyon sendromlu bebekler için spesifik tedavi stratejisi, çeşitli faktörlere bağlı olarak bir bebekten diğerine değişiklik gösterecektir. Kaudal regresyon sendromu, çok çeşitli şiddeti olan bir hastalık spektrumu olduğundan, prognoz da büyük ölçüde değişebilir. 

Etkilenen bebekler karmaşık tıbbi bakım ve cerrahi müdahale gerektirebilir. Çeşitli ürolojik, spinal ve kardiyak anormallikleri, anal atreziyi ve kaudal regresyon sendromuyla ilişkili bazı uzuv deformitelerini tedavi etmek için çoklu ameliyatlar gerekli olabilir. Ek olarak, ürolojik anormallikleri tedavi etmek için antikolinerjik ilaçlar uygulanabilir.

Kaudal regresyon sendromlu çocukların en yüksek potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için erken müdahale önemlidir. Yararlı olabilecek hizmetler arasında fizik tedavi, psikolojik hizmetler ve diğer tıbbi, sosyal ve/veya mesleki hizmetler yer alabilir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir