Kor Triatriatum Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Kor triatriatum son derece nadir görülen konjenital (doğumda mevcut) bir kalp defektidir. Normalde insan kalbi, ikisi kulakçık olmak üzere dört odacıktan oluşur. Bu ikisi birbirinden atriyal septum adı verilen bir bölme (septum) ile ayrılır. Ventrikül olarak bilinen diğer iki oda da bir septumla ayrılmıştır. 

Haber Merkezi / Kor triatriatum’da kalbin sol atriyumunun üzerinde küçük bir ekstra oda bulunur. Akciğerlerden kanı geri getiren pulmoner damarlar bu ekstra “üçüncü atriyuma” akar. Kanın akciğerlerden kalbe (sol atriyum ve ventrikül) geçişi bu ekstra odacık tarafından yavaşlatılır. Kor triatriatum zamanla konjestif kalp yetmezliği ve obstrüksiyon özelliklerine yol açabilir.

Kor triatriatumun semptomları, ekstra odacık ile sol atriyum arasındaki açıklığın boyutuna bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Açıklık küçükse semptomlar genellikle erken bebeklik döneminde gelişir ve muhtemelen anormal derecede hızlı nefes almayı (takipne), hırıltıyı, öksürmeyi ve/veya akciğerlerde anormal sıvı birikimini (akciğer tıkanıklığı) içerecektir. Kalbin ilerleyici genişlemesi (kardiyomegali) meydana gelir ve sıklıkla konjestif kalp yetmezliği ile birlikte akciğerlerden kalbe giden arterdeki (pulmoner arter) anormal derecede yüksek basınçla sonuçlanır. Kor triatriatumlu bazı yenidoğanlarda anormal kalp sesleri veya kalp üfürümleri de olabilir.

Yaşlı insanlarda (çocukluktan sonra), kor triatriatumun semptomları arasında vücut bölgelerinde anormal şişlik (genel ödem), nefes alırken ağrı ve rahatsızlık (nefes darlığı), anormal derecede hızlı kalp atışı (taşikardi) ve aşırı sıvı birikimi yer alabilir. akciğerlerde (akciğer tıkanıklığı). Akciğerlerde (pnömoni) ve bronşiyal tüplerde (bronşit) akut iltihaplanma sıklıkla ortaya çıkabilir ve konjestif kalp yetmezliğine yol açabilir. Kor triatriatumlu kişiler aynı zamanda kalbi çevreleyen hassas zarların bakteriyel enfeksiyonu (endokardit) açısından da yüksek risk altındadır.

Kor triatriatum tanısı genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve ekokardiyografi (EC) gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak konur. Kalp kateterizasyonu olarak bilinen başka bir prosedürde, uzun ince bir tüp (kateter) büyük bir damara yerleştirilir ve daha sonra doğrudan kalbe kanalize edilir. Bu, doktorun kalp kusurlarını daha ayrıntılı olarak tanımlamasına ve kalpteki kan akış hızlarını belirlemesine olanak tanır. Anjiyografi aynı zamanda çok yararlı bir teşhis prosedürüdür ve doktorun gelişmiş bir kalp röntgeni görmesine olanak tanır. Kor triatriatumlu çocukların da anormal EKG paternleri vardır.

Kor triatriatumlu bebekler, gelişmiş tanısal prosedürleri ve kardiyovasküler cerrahiyi gerçekleştirebilecek bir hastaneye sevk edilmelidir. Kor triatriatumlu hastaların çoğu genç yaşta, genellikle bir yaşından önce ameliyata ihtiyaç duyacaktır.

Ameliyattan önce, kor triatriatumla ilişkili konjestif kalp yetmezliği, diüretik ilaçlarla sıvı hacminin azaltılması ve gerekirse sıvı ve tuzun diyette kısıtlanmasıyla tedavi edilebilir. İlaç digitalis ayrıca kalp atış hızını azaltmak ve kalbin kasılma gücünü arttırmak için de uygulanabilir. Oksijen tedavisi de faydalı olabilir.

Kor triatriatumlu kişiler kalbi çevreleyen zarların bakteriyel enfeksiyonuna (endokardit) duyarlı olduğundan, herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu güçlü ve erken tedavi edilmelidir. Etkilenen bireylere ayrıca invaziv diş prosedürlerinden (örn. kök kanalı veya diş çekimi) veya yaşamı tehdit eden enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olmak için diğer cerrahi prosedürlerden önce antibiyotik verilmelidir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir