Polimiyalji Romatika Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Polimiyalji romatika, kas ağrısı (miyalji), sertlik ve yorgunluk, düşük dereceli ateş ve/veya genel sağlıksızlık hissi (halsizlik) gibi ek genel sistemik semptomlarla karakterize, nadir görülen inflamatuar bir hastalıktır.

Haber Merkezi / Polimiyalji romatika, tedaviye son derece duyarlı, nispeten iyi huylu bir durum olabilir. Bazı nadir durumlarda kalıcı kas zayıflığı, kas kütlesinde dejenerasyon ve kayıp (atrofi) ve sakatlık meydana gelebilir. Tıp literatüründe immünolojik faktörler ve ailesel eğilimlerden (genetik yatkınlık) bahsedilmesine rağmen polimiyaljia romatikanın kesin nedeni bilinmemektedir.

Polimiyalji romatika, başka bir inflamatuar hastalık olan dev hücreli arterit ile yakından ilişkilidir. Dev hücreli arterit, vücuttaki birçok arterin ilerleyici inflamasyonu ile karakterizedir. Bu iki bozukluk tıp literatüründe aynı hastalık sürecinin olası varyantları olarak tanımlanmıştır. Bazı araştırmacılar bunların hastalık sürekliliğinin farklı uçlarını temsil ettiğine inanıyor. Derneğin kesin doğası tam olarak anlaşılamamıştır.

Çoğu durumda, polimiyalji romatika semptomları aniden (akut) başlar. Ancak semptomlar birkaç hafta veya ay boyunca yavaş yavaş (sinsice) gelişebilir. Semptomlar kas ağrısı (miyalji) ve boyunda, omuzlarda, üst kollarda, belde, kalçalarda ve/veya uyluklarda sertliği içerebilir. Alt kollar, eller, alt bacaklar ve ayaklar (ekstremitelerin uzak kısımları) genellikle bu hastalıktan etkilenmez.

Tipik olarak vücudun her iki tarafında (iki taraflı) meydana gelen sertlik ve ağrı, sabahları (sabah sertliği) ve uzun süreli dinlenme veya hareketsizlikten sonra (jel fenomeni) en şiddetlidir. Çoğu durumda omuz kuşağı etkilenen ilk bölgedir. Ancak diğer durumlarda boyun veya kalçalarda bozukluğun ilk belirtileri görülebilir. Ağrı veya rahatsızlık genellikle vücudun bir tarafında başlar, ardından diğer tarafını da etkiler.

Polimiyalji romatika’nın ek belirtileri arasında kas hassasiyeti ve zayıflığı, düşük dereceli ateş, iştah kaybı, kilo kaybı, yorgunluk, genel sağlıksızlık hissi (halsizlik) ve/veya depresyon yer alabilir. Bazı durumlarda ateş veya kilo kaybı romatika polimiyaljisinin başlangıç ​​belirtileri olabilir.

Polimiyalji romatika hastalarının yaklaşık yüzde 30’unda eklem şişmesi, ağrı (artralji) ve bazı eklemlerde dejeneratif değişiklikler dahil olmak üzere romatoid benzeri artritin karakteristiği olan semptomlar gelişir. Bu bozukluğa sahip bazı kişilerde dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin düşük seviyeleri (anemi, hemolitik olmayan tip) de gelişebilir.

Polimiyalji romatika ile ilişkili semptomlar sıklıkla belirli bir süre için ortadan kaybolur (remisyon) ve daha sonra yeniden ortaya çıkar (alevlenme). Bu bölümler yaklaşık altı ay veya altı yıla kadar devam edebilir. Bununla birlikte, aylar veya yıllar sonra bile ciddi sakatlık veya kalıcı sakatlık nadirdir. Çoğu durumda, polimiyalji romatikalı bireylerde kas gücü kaybı yaşanmaz.

Polimiyalji romatikanın kesin nedeni bilinmemektedir. Bazı çalışmalarda bağışıklık sistemi de dahil edilmiş ancak doğrudan bir ilişki kurulamamıştır. Otoimmün bozukluklar, vücudun “yabancı” veya istilacı organizmalara (örneğin antikorlar) karşı doğal savunmasının, bilinmeyen nedenlerle sağlıklı dokuya saldırmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Ayrıca hastalık yaşlı bireylerde ortaya çıktığı için polimiyalji romatika yaşlanma süreciyle ilişkili olabilir.

Polimiyalji romatika vakalarının küçük bir yüzdesi ailelerden geçiyor gibi görünmektedir (ailesel kümelenme) ve bazı insanlar bu bozukluğa genetik bir yatkınlığı (muhtemelen HLA-DR4) miras alabilir. Genetik yatkınlık, kişinin bir hastalık için gen taşıyabileceği ancak çevredeki bir şey hastalığı tetiklemedikçe bu genin ifade edilemeyeceği anlamına gelir. Her ne kadar HLA-DR4, tesadüfen açıklanamayacak kadar çok polimiyalji romatika vakasıyla ilişkili olsa da, ilişkinin kesin doğası tam olarak anlaşılamamıştır.

Polimiyalji romatika tanısı, ayrıntılı bir hasta öyküsü ve anormal derecede yüksek sedimantasyon hızı gösteren özel kan testi de dahil olmak üzere kapsamlı bir klinik muayene ile doğrulanabilir. Serum albümini, globulinler ve fibronojen gibi kandaki diğer maddeler de yükselebilir. Etkilenen bireylerden alınan kas dokusu örneklerinin mikroskobik ve laboratuvar incelemesi (biyopsi) genellikle herhangi bir kas anormalliğini ortaya çıkarmaz. Bu bozukluğa sahip bazı kişiler de anemik olabilir. Bu bozukluğu olan kişilerin kanında romatoid faktör mevcut değildir.

Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), vasküler semptom veya bulguları olmayan (örneğin, dev hücreli arteritin göstergesi olan tekrarlayan baş ağrıları) polimiyalji romatika hastalarını tedavi etmek için kullanılabilir. Etkilenen bazı kişiler, ağrıyı hafifleten ve iltihabı azaltan aspirin tedavisine iyi yanıt verir.

Bu ilaçlar etkili olmazsa, düşük ila orta dozda kortikosteroid ilaçları (örneğin prednizon) reçete edilebilir. Kortikosteroidlerle tedavi edilen etkilenen bireylerin çoğunda birkaç gün içinde hızlı bir iyileşme görülür. Semptomlar düzeldikten sonra dozaj azaltılabilir ve birkaç aydan birkaç yıla kadar bir idame dozu reçete edilebilir. Kortikosteroid ilaçların potansiyel yan etkilerini taramak için periyodik tıbbi değerlendirme önemlidir.

Dev hücreli arteriti düşündüren tekrarlayan baş ağrıları gibi başka semptomları da olan polimiyalji romatika hastalarına genellikle yüksek dozda kortikosteroid ilaçlar (örn. prednizon) verilir. Polimiyalji romatika için diğer tedavi semptomatik ve destekleyicidir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir