Meckel Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Meckel sendromu, vücudun çeşitli organ sistemlerini etkileyen anormalliklerle karakterize, nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Üç klasik semptom normalde Meckel sendromuyla ilişkilidir: beynin bir kısmının ve onu çevreleyen zarların (meninksler) kafatasının arkasındaki bir defektten dışarı çıkması (oksipital ensefalosel), böbreklerde çok sayıda kist (kistik böbrekler) ve ekstra el ve/veya ayak parmakları (polidaktili).

Haber Merkezi / Etkilenen çocuklarda veya fetüslerde ayrıca baş ve yüz (kraniyofasiyal bölge), karaciğer, akciğerler, kalp ve genitoüriner sistemi etkileyen anormallikler bulunabilir. Fetüsün etrafındaki amniyotik sıvının eksikliği (oligohidramnios), akciğerlerin gelişiminin tamamlanamamasına (pulmoner hipoplazi) neden olur.

Bu ciddi sağlık sorunları nedeniyle Meckel sendromlu doğan bebekler birkaç gün veya haftadan fazla yaşayamazlar. Etkilenen bebeklerin çoğu böbrek yetmezliği veya solunum problemlerinden ölür. Ebeveynler bazen hamilelik sırasında Meckle sendromlu bir fetusa teşhis konulduğunda hamileliği sonlandırmayı tercih edebilirler. Meckel sendromu on üç gen yoluyla otozomal resesif bir durum olarak kalıtsaldır: B9D1, B9D2, CC2D2A, CEP290, MKS1, RPGRIP1L, TCTN2, TCTN3, TMEM67, TMEM107, TMEM216, TMEM231 ve TMEM237.

Meckel sendromuyla ilişkili spesifik semptomlar kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Etkilenen çocuklarda aşağıda ayrıntıları verilen semptomların tümü görülmeyecektir. Merkezi sinir sistemi, akciğer veya böbrek anormallikleri her zaman perinatal ölümle sonuçlanır.

Meckel sendromuyla ilişkili en yaygın merkezi sinir sistemi anormalliği, bir bebeğin kafatasında bir boşlukla doğduğu (yani kafatasını oluşturan plakalardan bir veya daha fazlasının bir kısmının kapanmadığı) bir durum olan oksipital ensefaloseldir. Beyni (meninksleri) ve beyin dokusunu kaplayan zarlar sıklıkla bu boşluktan dışarı çıkar. Oksipital ensefalosel, kafatasında aşırı beyin omurilik sıvısı (BOS) birikmesine neden olabilir ve bu da beyin dokuları üzerinde baskıya (hidrosefali) neden olur.

Meckel sendromlu bebeklerde ortaya çıkabilecek ek merkezi sinir sistemi anormallikleri arasında beynin, kafatasının ve kafa derisinin büyük bir kısmının yokluğu (anensefali), arka beynin orta kısmının yokluğu (serebellar vermis agenezi) ve bir durum yer alır. Baş çevresinin yaşa ve cinsiyete göre beklenenden daha küçük olması durumu mikrosefali olarak bilinir.

Etkilenen bebekler, anormal derecede küçük bir çene (mikrognati) dahil olmak üzere farklı yüz özelliklerine sahip olabilir; genişlemiş, düşük ayarlanmış ve hatalı biçimlendirilmiş kulaklar; yarık dudak; Yarık dudak; eğimli alın; ve kısa boyunlu. Etkilenen çocuklarda, anormal derecede küçük gözler (mikroftalmi) ve göz sinirlerinin az gelişmişliği (optik sinir hipoplazisi veya koloboma) dahil olmak üzere göz (oküler) anormallikleri bulunabilir. Böbreklerdeki çoklu kistler (multisistik böbrek displazisi), Meckel sendromuyla ilişkili en sık görülen semptomdur.

Bu durum normal böbrek dokusunun yerini sıvı dolu keseciklerin veya hastalık ilerledikçe büyüyen (normalden 10-20 kat daha büyük) değişen boyutlarda kistlerin almasıyla karakterize edilir. Kistik böbreklerle ilişkili bulgular arasında, son dönem böbrek yetmezliğine yol açan böbrek fonksiyon kaybı yer alır. Uygunsuz böbrek fonksiyonu aynı zamanda gelişmekte olan fetüsü çevreleyen amniyotik sıvının (oligohidramnios) miktarında da azalmaya neden olur.

Etkilenen bireylerin fazladan el ve ayak parmakları da olabilir, çoğunlukla ellerin “serçe parmağı” tarafında fazladan parmaklar olabilir (postaksiyel polidaktili). Ek iskelet malformasyonları arasında kolların ve bacakların uzun kemiklerinin eğilmesi, beşinci parmakların eğriliği (klinodaktili), el ve ayak parmaklarında perdeleme (sindaktili) ve ayağın içe doğru döndüğü çarpık ayak (talipes ekinovarus) yer alır.

Bazı bireylerde, testislerden birinin veya her ikisinin de skrotuma inmemesi (kriptorşidizm), az gelişmiş (hipoplastik) mesane ve cinsel organların eksik gelişimi gibi genitoüriner sistem anormallikleri mevcut olabilir.

Etkilenen bazı bebeklerde karaciğer, akciğerler veya kalp de dahil olmak üzere vücudun diğer organlarını etkileyen anormallikler olabilir. Karaciğerde aşırı fibröz doku (fibrozis) ve safrayı karaciğerden ince bağırsaklara (safra kanalları) taşıyan küçük geçitlerde genişleme (dilatasyon) ve aşırı sayıda (çoğalma) görülebilir. Akciğerler az gelişmiş olabilir (hipoplastik) ve yutkunma sırasında gırtlak girişini kaplayan yapı yarık olabilir (yarık epiglot). Dalak eksik olabilir (aspleni) veya tek bir dalak yerine birden fazla küçük dalak (polispeni) mevcut olabilir.

Kalp anormallikleri arasında atriyal ve ventriküler septal defektler (ASD’ler ve VSD’ler) ve patent duktus arteriyozus veya diğer daha karmaşık malformasyonlar bulunabilir. ASD’ler, kalbin iki üst odacığını (atriyum) ayıran fibröz bölümdeki (septum) anormal bir açıklık ile karakterize edilir. VSD’ler, kalbin iki alt odasını (ventriküller) ayıran septumda anormal bir açıklık ile karakterize edilir.

Septal defektin boyutu, yeri ve doğası ve ilişkili anormallikler semptomların şiddetini belirler. Patent duktus arteriyozus, akciğerlere giden kan damarı (pulmoner arter) ile vücudun ana arteri (aort) arasındaki geçişin (duktus) doğumdan sonra kapanmaması durumudur. Genital anormallikler hem erkekte hem de kadında dış veya iç cinsel organları içerir.

Meckel sendromuna on üç gendeki değişiklikler (mutasyonlar) neden olabilir: B9D1, B9D2, CC2D2A, CEP290, MKS1, RPGRIP1L, TCTN2, TCTN3, TMEM67, TMEM107, TMEM216, TMEM231 ve TMEM237 . Bu 13 gendeki mutasyonlar tüm vakaların yüzde 75’ini oluşturuyor; geri kalan yüzde 25’in bilinmeyen genetik nedenleri var. Bu genlerin çoğu aynı zamanda Joubert sendromu adı verilen nörolojik bir bozukluktan da sorumludur ve bu da Meckel sendromunun Joubert sendromunun aşırı öldürücü formu olduğu kavramına yol açmaktadır.

Bu genler tarafından üretilen proteinlerin, birincil kirpikler adı verilen hücre yapılarını veya işlevini etkilediği bilinmektedir. Kirpikler, hücrenin yüzeyine yapışan ve sinyal yollarında bilginin iletilmesine yardımcı olan mikroskobik çıkıntılardır. Kirpikler, başta böbrek, karaciğer, göz ve beyin olmak üzere birçok hücre tipinde birçok hücre fonksiyonu için önemlidir. Bu gendeki mutasyonlar primer siliaların fonksiyonunda sorunlara yol açarak hücre tipine bağlı olarak çeşitli kusurlara neden olur. Erken kusurlu siliyer fonksiyonu, özellikle böbrekler, beyin, uzuvlar ve kalpteki gelişimsel anormalliklerden sorumlu olabilir.

Meckel sendromu otozomal resesif genetik bir durum olarak kalıtsaldır. Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden aynı özellik için aynı değiştirilmiş geni miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de değiştirilmiş gen alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacak ancak semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı iki ebeveynin her ikisinin de değiştirilmiş geni geçirme ve dolayısıyla etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her gebelikte %50’dir. Çocuğun her iki ebeveynden de normal gen alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin her ikisinin de aynı anormal geni taşıma şansı, akraba olmayan ebeveynlere göre daha yüksektir, bu da resesif genetik bozukluğu olan çocuk sahibi olma riskini artırır.

Meckel sendromunun tanısı genellikle hamilelik sırasında veya doğumda yapılan kapsamlı klinik değerlendirme sırasında ultrasonla konur. Moleküler genetik testler tanıyı doğrulamak ve genetik danışmanlığa rehberlik etmek için kullanılabilir. Doğum öncesi tanı, belirli anormallikleri (örn. ensefalosel, polidaktili, kistik böbrekler ve oligohidramnios) tespit edebilen ultrasonografiyle 14 hafta kadar erken bir zamanda yapılabilir. Trizomi 13’ü dışlamak için kromozomal analiz yapılabilir. Smith Lemli-Opitz sendromu biyokimyasal testlerle dışlanabilir.

Böbrek yetmezliği ve akciğer hipoplazisi nedeniyle sürekli ölümcül seyreden Meckel sendromunun küratif bir tedavisi şu anda mevcut değildir. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir