Bronkopulmoner Displazi Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Bronkopulmoner displazi (BPD), akut solunum sıkıntısı olan bebekler gibi ek oksijen almış veya bir solunum makinesinde (mekanik ventilasyon) uzun süreler geçirmiş düşük ağırlıklı veya prematüre bebeklerde sıklıkla görülen kronik bir solunum hastalığıdır.

Haber Merkezi / BPD, anormal akciğer gelişimi yaşayan daha büyük bebeklerde veya doğumdan önce bir enfeksiyon (doğum öncesi enfeksiyon) veya plasenta anormallikleri (preeklampsi gibi) olan bazı bebeklerde de ortaya çıkabilir. Preterm doğumdan önce antenatal steroid tedavisi ve sürfaktan ile erken tedavi, doğumdan sonra yüksek düzeyde solunum desteği ihtiyacını azaltmıştır.

Etkilenen bebeklerde kandaki düşük oksijen seviyeleri (siyanoz) nedeniyle hızlı, zor nefes alma ve ciltte mavimsi renk değişikliği olabilir. Bebekler BPD ile doğmazlar, durum akciğer hasarından kaynaklanır. Bebeklerin çoğu BPD’den tamamen kurtulsa da, bazı denekler ergenlik döneminden yetişkinliğe kadar akciğer işlevinde ve yapısında sürekli anormallikler göstermiştir.

Bununla birlikte, durum bebeklik döneminde ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve özellikle doğumdan sonraki ilk 2 yıl boyunca sıklıkla hastaneye yatış ve yoğun tıbbi bakım gerektirir. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hayatta kalması son birkaç on yılda istikrarlı bir şekilde iyileşmiştir. Bugün BPD teşhisi konan birçok bebek, geçmişte olduğundan çok daha erken gebelik yaşlarında doğmaktadır.

Araştırmacılar, bu BPD vakalarının akciğerlerin yaralanması ve onarımı ile daha az ilişkili olduğuna ve büyük olasılıkla akciğerlerin gelişimini etkileyen altta yatan bir bozulma veya anormalliği temsil ettiğine inanıyor. Bu bebekler, akut solunum sıkıntısı sendromu geliştirmeden bile kronik oksijen takviyesi gerektirebilir.

BPD geliştiren bazı bebeklerde, doğumdan hemen sonra bazı prematüre bebekleri etkileyen bir solunum bozukluğu olan solunum sıkıntısı sendromu (RDS) adı verilen bir durum vardır. Hızlı, sığ solunum ile karakterizedir ve yaşamın ilk günlerinde oksijen ve solunum desteği ihtiyacına yol açar.

Etkilenen bebekler ayrıca nefes darlığı, kronik öksürük, nefes alırken burun deliklerinin şişmesi ve kandaki düşük oksijen seviyelerine bağlı olarak deride mavimsi renk değişikliği (siyanoz) gösterebilir. Bazı bebekler nefes verirken (nefes verirken) homurdanabilir.

Ek semptomlar arasında anormal derecede hızlı nefes alma (taşipne), hırıltı veya nefes alırken akciğerlerde duyulan “çıtırtı” veya “tıkırtı” sesi yer alabilir. Çoğu durumda, BPD’li bebekler tamamen iyileşir ve akciğerlerdeki hasar, büyümeyle birlikte aşamalı olarak düzelir.

Birkaç nadir vakada BPD, bebeklik döneminde akciğerlerin ana arterinde yüksek tansiyon (pulmoner hipertansiyon) ve kalbin sağ tarafında yetmezlik (kor pulmonale) gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Etkilenen bebekler ve çocuklar büyüdükçe, genel popülasyona göre astım, solunum yolu enfeksiyonları veya viral pnömoni gelişme riski daha yüksek olabilir.

BPD, akciğerlerin hassas dokusundaki hasardan kaynaklanır. Bu hasar çoğunlukla, prematüre doğan ve akut solunum sıkıntısı sendromu olan bebekler gibi, ek oksijen veya bir makine (mekanik ventilasyon) ile solunum yardımı ile uzun süreli tedavi gerektiren bebeklerde görülür.

Bebekler mekanik ventilasyon aldığında, nefes borusundan bir tüp sokulur ve makine havayı, prematüre bebeklerde genellikle az gelişmiş olan akciğerlere iter. Bazı durumlarda, etkilenen bir bebeğin hayatta kalması için gereken oksijen seviyeleri, soluduğumuz havada bulunan normalden daha yüksektir. Zamanla, ventilatörün sürekli basıncı ve aşırı oksijen seviyeleri, bir bebeğin akciğerlerinin hassas dokularına zarar vererek iltihaplanmaya ve yara izine neden olabilir.

Birçok BPD vakası, mekanik ventilasyon veya aşırı oksijen seviyeleri ile ilişkili olsa da, BPD, doğumdan önce meydana gelen enfeksiyon (doğum öncesi enfeksiyon) veya sigara içme, uyuşturucu kullanımı gibi diğer maternal komplikasyonlar gibi akciğerlerin gelişimini etkileyen diğer durumlardan kaynaklanabilir. Nadir durumlarda, term gebeliğe yakın doğan bazı büyük bebeklerde anormal akciğer gelişimi olabilir ve BPD gelişebilir.

Patent duktus arteriozuslu bebekler, BPD geliştirme konusunda diğer bebeklere göre daha büyük bir risk altındadır. Patent duktus arteriozu, akciğerlere giden kan damarı (pulmoner arter) ile vücudun ana arteri (aort) arasındaki geçidin (duktus) doğumdan sonra kapanmadığı doğuştan bir kalp kusurudur. Bu duruma sahip bebekler ek oksijen veya mekanik ventilasyon gerektirebilir.

Artık BPD teşhisi konan birçok bebek, geçmişe göre daha erken gebelik yaşlarında doğmaktadır. Bu vakalara bazen “yeni BPD” denir. Bu vakalarda genellikle klasik BPD’ye göre daha az iltihaplanma ve yara izi vardır. Bu vakaların mekanik ventilasyon ve akciğer hasarı ile daha az ilişkili olduğuna ve daha çok bozulmuş veya anormal akciğer gelişimine bağlı olduğuna inanılmaktadır.

Araştırmacılar, “yeni” BPD’li bebeklerde yeni kan damarlarının oluşumunun (anjiyogenez) anormal olduğunu veya bozulduğunu teorileştiriyor. Akciğer anjiyogenezi, akciğerlerde oksijen ve karbon dioksit değişiminin gerçekleştiği ince, kılcal zengin keseler olan akciğer alveollerinin gelişiminde önemli bir rol oynar. Kılcal damarlar çok küçük kan damarlarıdır. Araştırmacılar, bozulmuş akciğer anjiyogenezinin alveollerin düzgün gelişimini bozduğuna inanıyorlar.

Klasik veya yeni BPD’ye neden olan kesin, altta yatan mekanizmalar karmaşıktır ve tam olarak anlaşılmamıştır. Bir bebekte BPD’nin nedenleri, diğerindeki nedenlerden farklı olabilir. Büyük olasılıkla, birden fazla farklı çevresel ve genetik faktörün tümü, bozukluğun gelişiminde rol oynar.

Bazı bireyler, BPD geliştirmeye genetik yatkınlığa sahip olabilir. Bir hastalığa genetik olarak yatkın olan bir kişi, hastalık için bir gen (veya genler) taşır, ancak belirli çevresel faktörler (çok faktörlü kalıtım) gibi belirli koşullar altında tetiklenmedikçe veya “aktive edilmedikçe” ifade edilemeyebilir. BPD’nin gelişiminde yer alan kesin nedenleri ve altta yatan mekanizmaları belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.

BPD tanısı, karakteristik semptomların tanımlanması, ayrıntılı bir hasta öyküsü, kapsamlı bir klinik değerlendirme ve kan testleri, göğüs röntgenleri ve ekokardiyogramlar dahil olmak üzere çeşitli özel testlere dayanarak yapılır. Kan testleri kanda düşük oksijen seviyeleri gösterebilir.

Göğüs röntgenleri, akciğerlerin anormal gelişimi dahil olmak üzere akciğerlerde belirgin değişiklikler gösterebilir. Doğuştan kalp kusurları gibi bebeklerde solunum güçlüğüne neden olabilecek diğer durumları ekarte etmek için bir ekokardiyogram kullanılır. Bir ekokardiyogram sırasında, ses dalgaları kalbe doğru yönlendirilerek doktorların kalp fonksiyonlarını ve hareketlerini incelemelerini sağlar.

Solunum sıkıntısı sendromlu ve az gelişmiş bebeklerin akciğerleri, akciğer sıvılarının gerilimini azaltmaya yarayan, akciğerlerin küçük hava keselerinden (alveoller) salgılanan bir madde olan yeterli sürfaktanı üretemez. Bu bebekler, bazı durumlarda BPD gelişimini önleyebilen sürfaktan değiştirme tedavisi ile tedavi edilebilir. En önemlisi, doğumdan önce maternal steroid tedavileri, erken doğmuş bebeklerde BPD riskini azaltır.

Solunum sıkıntısı sendromu olan bebekler ayrıca mekanik ventilasyon ve oksijen takviyesi ile tedavi edilir. Devam eden tıbbi gelişmeler, bu terapiler sırasında bebeklerin akciğerlerine zarar verme riskini azaltmış ve bu bebeklerin BPD geliştirme riskini azaltmıştır.

BPD’li bebekler için tedavi, akciğerlerdeki hasarı en aza indirmeye ve etkilenen bir bebeğin akciğerlerinin iyileşmesine ve büyümesine izin verecek kadar destek sağlamaya yöneliktir. Kullanılan spesifik tedaviler, etkilenen bir bebek büyüdükçe ve klinik tablo değiştikçe değişebilir.

BPS’li yenidoğanlar genellikle hastanede tedavi görürler. Tedavi mekanik ventilasyonu içerebilir. Ventilatörler sadece kesinlikle gerekli olduğunda kullanılır ve etkilenen bebekler mümkün olduğunca erken çıkarılır. Bazı bebekler mekanik ventilasyondan çıktıktan sonra ek oksijene ihtiyaç duyabilir.

Akciğerlerin uygun şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için uygun beslenme yönetimi de gereklidir. Etkilenen bazı bebekler, yeterli kalori ve besin alımını sağlamak için doğrudan mideye bir gastrointestinal (GI) tüp yerleştirilmesini gerektirebilir. BPD’li bebekler akciğerlerde aşırı sıvı birikmesi riski altında olduğundan, günlük sıvı alımı izlenebilir ve ayarlanabilir.

BPD’li bebekler bronkodilatörler, diüretikler ve antibiyotikler dahil olmak üzere farklı ilaçlar alabilir. Bronkodilatörler, hava yolu tüplerini genişleten ve akciğerlerdeki hava akışını iyileştiren ilaçlardır. Diüretikler, vücuttaki su miktarını azaltan ve akciğerlerdeki fazla sıvının atılmasına yardımcı olmak için uygulanabilen ilaçlardır.

Antibiyotikler, enfeksiyonları kontrol etmeye ve pnömoniyi önlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Ek olarak, aralıklı steroid kullanımı akciğer iltihabını ve tıkanıklığı azaltabilir, yüksek düzeyde solunum desteği ve oksijen ihtiyacını azaltabilir. Bununla birlikte, erken ve yüksek doz steroidlerin nörobilişsel ve gelişimsel sonuçlar üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sonuç olarak, steroidler seçici olarak klinik seyirde daha sonra ve daha kısa süreler için kullanılır.

BPD’li bebekler hastanede birkaç hafta hatta aylar geçirebilir. Çoğu durumda, yavaş bir süreç olmasına rağmen, akciğer fonksiyonu ve gelişimi kademeli olarak iyileşir. Bebekler hastaneden ayrıldıktan sonra doğru beslenmeye, sigara dumanından kaçınmaya ve çocuk doktorları tarafından düzenli kontrollere tabi tutulmaya ihtiyaç duyarlar. Bazı bebekler, eve döndükten sonra bile ek oksijen veya besin takviyesi gerektirebilir.

BPD’li bebekler, genel popülasyona göre solunum yolu enfeksiyonları ve pnömoni geliştirme riski daha yüksektir. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan bireylerden uzak durmalıdırlar. Bazı durumlarda, etkilenen bebekler, respiratuar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonuna karşı koruma sağlayan bir antikor olan palivizumab ile önleyici tedavi alabilir. RSV, potansiyel olarak pnömoniye neden olabilen yaygın ve bulaşıcı bir kış enfeksiyonudur.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir