Ortostatik Hipotansiyon Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Ortostatik hipotansiyon (OH), kişi ayağa kalktığında kan basıncında meydana gelen düşüş olarak tanımlanan yaygın bir durumdur. OH baş dönmesine, baş dönmesine ve hatta kişinin bayılmasına neden olabilir. Semptomlar aynı zamanda hafif veya hiç olmayabilir.

Haber Merkezi / Tanım olarak, otururken veya yüz üstü (sırtüstü) yatar pozisyondan ayağa kalktıktan sonra 3 dakika içinde kan basıncındaki düşüş sistolik KB’de 20 mm Hg cıvadan fazla ve/veya diyastolik KB’de 10 mm cıvadan fazla olmalıdır.

OH’nin çok sayıda, çeşitli nedenleri vardır. Nörojenik ortostatik hipotansiyon (NOH), otonom sinir sisteminin belirli bir bölümünü etkileyen, altta yatan nörolojik bozuklukların neden olduğu nadir bir alt tiptir. Otonom sinir sistemi, sinir sisteminin kalp atış hızı, kan basıncı, terleme, bağırsak ve mesane kontrolü gibi bazı istemsiz vücut fonksiyonlarını düzenleyen kısmıdır. OH’nin tedavisi, altta yatan spesifik neden de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.

Bazı kişilerde, yatar pozisyondan ayağa kalkıldığında kan basıncında ani ve aşırı bir düşüş olmasına rağmen gözle görülür herhangi bir belirti görülmeyebilir. Semptomlar ortaya çıktığında bunların ifadesi kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Yaygın semptomlar arasında baş dönmesi, baş dönmesi, genel halsizlik, bacaklarda bükülme, mide bulantısı, bulanık görme, yorgunluk ve baş ağrıları sayılabilir. Ek semptomlar arasında göğüs ağrısı (anjina), baş ve boyun ağrısı (çoğunlukla elbise askısı dağılımıyla birlikte boyun ve omuzları etkiler) ve konsantrasyon güçlüğü gibi bilişsel işlevlerde azalma yer alabilir.

Etkilenen kişiler, senkop olarak bilinen bir durum olan geçici bir bilinç kaybı veya “bayılma” yaşayabilir. Bir senkop epizoduna kadar kademeli bir artış olabilir veya aniden ortaya çıkabilir.

OH’nin ciddi bir komplikasyonu, kalçanın kırılması veya diğer kemiklerin kırılması gibi fiziksel hasara yol açabilen düşme riskidir. OH ile ilişkili kan basıncının sürekli düşmesi ve yükselmesinin de felç ve diğer kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir.

Ayakta durma halindeki OH semptomları, sıcak hava, sıcak duş, sıcak küvet gibi ortam sıcaklığının artmasıyla veya etkilenen kişinin ateşinin olmasıyla daha da kötüleşmiştir. OH genellikle sabahları daha yaygın ve daha şiddetlidir. NOH’li bazı bireylerde yemek sonrası hipotansiyon gelişir; bu, yemekten, özellikle de karbonhidrat bakımından zengin büyük öğünlerden sonra yaklaşık 30 dakika ila 2 saat içinde hipotansiyonun gelişmesi veya kötüleşmesi olarak tanımlanır.

NOH’li bazı bireylerde yatarken de yüksek tansiyon görülebilir (sırtüstü hipertansiyon). Sırt üstü hipertansiyon, etkilenen bireyler için tedavi seçeneklerini karmaşık hale getirir.

Ortostatik hipotansiyon geçici bir durum olabileceği gibi zaman içinde sürekli olarak ortaya çıkan (kronik) bir durum da olabilir. Bazı kaynaklar OH nedenlerini ilaçlara, nörojenik olmayan, birincil nörojenik ve ikincil nörojenik nedenlere ayırır. Çoğu durumda, OH’nin altta yatan nedeni bilinmemektedir veya kanıtlanmamıştır (idiyopatik). Çoğu idiyopatik vakanın altta yatan nörojenik bir nedene sahip olduğuna inanılmaktadır.

OH, otonom nöropatiye neden olabilen bazı kemoterapi ilaçlarından kaynaklanabilir. OH’nin yaygın bir nedeni, idrara çıkmayı ve sodyum kaybını artıran ilaçların (diüretikler) aşırı kullanımından veya yüksek tansiyonun tedavisi için kan damarlarını genişleten ilaç tedavisinden (vazodilatörler) kaynaklanan dolaşımdaki kan hacmindeki azalmadır (hipovolemi).

Yaygın olarak kullanılan vazodilatör ilaçlar arasında Parkinson hastalığı için levodopa, nitrogliserin ve erektil disfonksiyonu tedavi etmek için alınan ilaçlar (sildenafil, tadalafil) bulunur. Otonom sinir sisteminin reflekslerine müdahale eden bazı antipsikotikler (yani fenotiyazin) ve antidepresan ilaçlar gibi çeşitli ilaçlar da OH’ye neden olabilir. Alkol ayrıca OH’ye neden olabilir.

Nörojenik olmayan nedenler arasında hipovolemi, kalp pompası yetmezliği ve venöz göllenme sayılabilir. Hipovolemiye dehidrasyon, kronik kanama, adrenal yetmezlik, diyabet insipidus, ishal ve kronik kusma gibi çeşitli durumlar neden olabilir.

Kalp pompası yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan akışını sürdürecek kadar kan pompalayamaması anlamına gelir ve kalp bloğu, kalp ritmi bozuklukları (taşiaritmiler), ana arterin daralması (stenoz) ile ilişkilendirilebilir. vücut (aort) veya kalp krizi (miyokard enfarktüsü).

Venöz göllenme, yerçekiminin ayakta durma sırasında kanın karın ve bacaklarda aşağı doğru birikmesine neden olduğu normal bir olaydır. Bu, kalbe venöz dönüşün azalmasına neden olur. Aşırı venöz göllenmeye neden olan bazı durumlar vardır. Bu tür durumlar arasında uzun süreli oturma veya yatma (yatarlık), uzun süre hareketsiz ayakta durma, ateş, ısıya maruz kalma veya karbonhidrat ağırlıklı yemeklerden sonra hızla ayağa kalkma yer alır.

Birincil nörojenik nedenler, çoklu sistem atrofisi, Parkinson hastalığı, saf otonomik yetmezlik, dopamin beta-hidroksilaz eksikliği, Lewy cisimciği hastalığı, ailesel disotonomi ve non-organik sistem atrofisi gibi otonom sinir sisteminin bozulmasıyla ilgili altta yatan bir birincil bozukluğu olan bireyleri ifade eder. diyabetik otonom nöropati.

İkincil nörojenik nedenler arasında transvers miyelit veya omurilik tümörleri gibi omurilik sorunları ve amiloidoz, Guillain-Barre sendromu, diyabet gibi çeşitli periferik nöropatiler ve kalıtsal duyusal ve otonomik nöropatiler yer alabilir. Birincil veya ikincil nörojenik nedenlere bağlı OH’li bireylere nörojenik ortostatik hipotansiyon (NOH) denir.

OH semptomları, ayakta durma veya oturma sırasında meydana gelen kan basıncındaki normal düşüşü vücudun telafi edememesinden kaynaklanır. Ayakta durduğunuzda yerçekimi vücuttaki kanın bacaklara ve gövdeye doğru birikmesine neden olur. Sonuç olarak, kalbe daha az kan döner ve kalp dolum basıncı azalır, bu da kalp debisinin azalmasına neden olur.

Birkaç saniye içinde vücut, kan basıncındaki bu düşüşü telafi eden normal bir dizi istemsiz tepkiden geçer. Bu tepkiler otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir ve kan damarlarının daralması için sinyal gönderilmesini, böylece daha fazla kanın yukarı doğru itilmesini ve daha fazla kan pompalanması ve uygun kan akışı ve basıncının sağlanması için kalbin daha hızlı atması (artmış kalp atış hızı) sinyalini içerir.

Bu istemsiz süreçlerdeki herhangi bir kesinti OH ile sonuçlanabilir. Örneğin barorefleks, uygun kan basıncını korumak için gereklidir ve NOH’li bireylerde düzgün çalışmaz. Barorefleks, katekolaminler, özellikle norepinefrin adı verilen belirli hormonların düzeylerini artırmak için otonom sinir sistemini tetikleyen baroreseptörler adı verilen özel hücreleri ifade eder.

Norepinefrin, ayakta dururken kan basıncını artırmak (vazokonstriksiyon) amacıyla kan damarlarının daralmasını tetiklemek amacıyla sinirlerin iletişim kurması için gerekli olan kimyasal bir habercidir. Bu tepki barorefleks olarak bilinir. Barorefleks bozulduğunda vücut yeterli miktarda norepinefrin üretemez ve ayakta durma sırasında oluşan kan basıncındaki düşüşü dengeleyemez, bu da OH semptomlarına neden olur.

Tüm OH vakaları otonom sinir sisteminin işlev bozukluğundan kaynaklanmaz. Dehidrasyon gibi hipovolemiye neden olan durumlar OH’ye neden olur çünkü kan hacmi kaybı, vücudun ayakta durma sırasında oluşan kan basıncındaki düşüşü telafi etmesini engeller. Kalp pompası arızası gibi kalbi etkileyen durumlar, kalbin ayakta durma sırasında meydana gelen kan basıncındaki düşüşü telafi edecek kadar verimli veya hızlı pompalama yapmasını engeller.

Semptomlar bazen belirsiz olsa da, OH tanısı kişinin otururken ve hemen ayağa kalkar kalkmaz yapılan basit bir kan basıncı testiyle teşhis edilebilir. Bu test sırasında kan basıncında önemli bir düşüş OH’yi gösterecektir. Kalp atış hızı hem oturma hem de ayakta durma pozisyonunda da izlenir ve teşhise yardımcı olabilir. Kan basıncını değerlendirmek için bir eğim masası testi de yapılabilir.

Bu testte hasta, elektrokardiyogram (EKG) ve tansiyon monitörlerine bağlıyken özel bir masa veya yatak üzerinde düz bir şekilde uzanır. Daha sonra masa, yatma pozisyonundan ayakta durma pozisyonuna geçiş yapmak için eğilir. Otonom refleks testi, barorefleksler de dahil olmak üzere otonom reflekslerin değerlendirilmesini sağlar ve OH’nin nörojenik olup olmadığını belirler.

Etkilenen bireyleri, Parkinson hastalığı veya çoklu sistem atrofisi gibi NOH ile ilişkili durumların belirtileri veya semptomları açısından değerlendirmek amacıyla merkezi sinir sisteminin ayrıntılı bir muayenesi ve değerlendirmesi yapılabilir. Kapsamlı bir değerlendirme, otonomik refleks taramasını (adrenerjik, sudomotor ve kardiyovagal fonksiyonu değerlendirmek için), termoregülatör ter testini (anhidrozun dağılımını değerlendirmek için), otonomik nöropati testlerini (diyabet, amiloid, otoimmünite gibi) ve plazma ölçümünü içerebilir. norepinefrin sırtüstü ve ayakta.

OH tedavisi, nihai hedef ayakta dururken kan basıncını iyileştirmek olduğundan zorlayıcı olabilir, ancak bu, yatarken kan basıncını aşırı derecede artırmadan (sırtüstü hipertansiyon) gerçekleştirilmelidir. Sırt üstü hipertansiyon NOH’lu bireylerde özellikle endişe vericidir.

Spesifik tedaviler altta yatan nedene bağlıdır. OH, belirli ilaçların kullanımına bağlı olarak dolaşımdaki kan hacmindeki azalmadan (hipovolemi) kaynaklandığında, doktor gözetiminde dozajın ayarlanması veya ilacın kesilmesiyle tedavi edilir. Hipovolemi ayrıca tuz alımındaki artışa da yanıt verir. Uzun süreli yatak istirahatinden kaynaklanan düşük tansiyon, etkilenen kişinin her gün belirli saatlerde artan sıklıkta oturmasına izin verilerek düzeltilebilir.

Özellikle hafif vakalarda, kan basıncını düşüren sıcak banyolardan kaçınmak, sıcak havalarda uzun yürüyüşlerden kaçınmak ve kan basıncını yükseltmeye, mesane tonusunu güçlendirmeye veya kabızlığı önlemeye yardımcı olan ilaçları almak gibi bazı basit önlemler alınarak bir miktar rahatlama sağlanabilir. Sandalyeden kalkmak veya yataktan kalkmak gibi pozisyon değiştirirken acele etmemeniz yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda yatağın başucunun yükseltilmesi faydalı olabilir. Alkol alımını sınırlamak ve karbonhidrat yüklü büyük öğünlerden kaçınmak belirli durumlarda yardımcı olabilir. Bacakların kondisyonunu iyileştirmeye ve güçlendirmeye yönelik egzersiz programları faydalı olabilir. Bu programlar aynı zamanda OH’den kaçınmak için tasarlanmış ayak parmaklarını kaldırma, uyluk kasılmaları, bacak çaprazlama ve belde eğilme gibi özel fiziksel manevraları da öğretebilir.

Yüksek tuz alımının sürdürülmesi, sodyum takviyeleri veya elektrolit içeren içecekler yoluyla reçete edilebilir. Çok miktarda sıvı içmek dehidrasyonu önleyerek OH ataklarının önlenmesine de yardımcı olabilir. Kan hacminin artmasına yardımcı olmak için sıvı ve tuz alımının arttırılması önemlidir. Hızlı bir şekilde art arda bir bardak su içmeyi içeren su bolusları kan hacminin artmasına yardımcı olabilir. Tıbbi literatürde bildirilen spesifik miktar değişiklik göstermektedir ancak yaklaşık olarak iki adet 8 onsluk bardak sudur.

Bazı durumlarda bacaklara, ayakta dururken kan basıncının korunmasına yardımcı olabilecek elastik çoraplar takılabilir. Tek başına veya elastik kompresyon çoraplarıyla birlikte kullanılan, karın bağlayıcı olarak bilinen bir tıbbi kompresyon giysisi OH’nin giderilmesini sağlayabilir.

1996 yılında, midodrin hidroklorür ilacı, kan damarlarının yarıçapını azaltarak ve dolayısıyla kan basıncını artırarak OH’yi tedavi etmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. 2011 yılında FDA, OH’li bireylerde midodrinin etkinliğini değerlendirmek için ek klinik araştırmalar talep etti.

Şubat 2014’te FDA, Parkinson hastalığı, çoklu sistem atrofisi, saf otonomik yetmezlik, dopamin beta-hidroksilaz eksikliği ve diyabetik olmayan otonom nöropatinin neden olduğu NOH’li yetişkinlerin tedavisi için droksidopayı onayladı. Northera, FDA’nın hızlandırılmış onay programı kapsamında onaylandı ve NOH semptomlarında kısa süreli iyileşme gösterdi. Bu ilacın sürekli güvenliği ve etkinliği sürekli olarak değerlendirilmektedir.

Piridostigmin de dahil olmak üzere OH’li bireyleri tedavi etmek için başka ilaçlar da etiket dışı kullanılmıştır. Bu ilaç ayakta durma sırasında aktif olan sempatik barorefleks yolu üzerinde etki gösterir. İlaç, sırtüstü hipertansiyonu kötüleştirmeden veya şiddetlendirmeden OH’yi iyileştirebilir. Ancak piridostigminin etkileri hafiftir ve ilaç genellikle hafif OH vakaları olan kişiler için kullanılır. Daha ciddi vakalarda fludrokortizon kullanılabilir. Bu ilaç kan hacmini arttırır ve kan damarlarının norepinefrin gibi katekolaminlere tepkisini arttırır.

Steroid olmayan antiinflamatuarlar (NSAID’ler), kafein ve eritropoietin dahil olmak üzere ek ilaçların OH tedavisinde bazı faydalar sağladığı gösterilmiştir. Bu ilaçlar tek başına kombinasyon halinde verilebilir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir