Nöropatik Oküler Ağrı Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Nöropatik oküler ağrı (NOP), oküler yüzey anormallikleri ile birlikte veya oküler yüzey anormallikleri olmadan ortaya çıkabilen, kalıcı oküler ağrı semptomlarının (yani yanma, ışığa veya rüzgara karşı artan hassasiyet, bir veya her iki gözde ortaya çıkan keskin ağrılar) bir takımyıldızını ifade eder.

Haber Merkezi / Geçmişte NOP, çeşitli semptomları (örn. kuruluk hissi, ağrı, zayıf veya dalgalı görme) ve/veya işaretleri (örn. gözyaşı üretiminde azalma, hızlı yırtılma, kornea epitelinin bozulması, oküler yüzey iltihabı, yüksek veya kararsız gözyaşı bileşimi).

Ancak son yıllarda NOP’un kendi başına bir varlık olarak daha iyi temsil edildiğine dair bir anlayış var. NOP epidemiyolojisini anlamak, semptomlara ilişkin verilerin DE literatüründe gömülü olması nedeniyle zordur. Genel olarak DE semptomları genel popülasyonda yaygındır.

Oküler yüzey anormallikleri (örneğin gözyaşı filmi ve anatomi) oküler semptomların bir nedenidir. Bununla birlikte, oküler semptom şiddetinin oküler yüzey bulgularıyla iyi bir şekilde korele olmadığı iyi bilinmektedir, bu da birçok bireyde semptomların başka faktörler tarafından yönlendirildiğini düşündürmektedir.

Bu faktörlerden biri, aşırı duyarlılık (“nörotrofik fenotip”) veya aşırı duyarlılık (“nöropatik fenotip”) olarak kendini gösterebilen kornea sinir fonksiyon bozukluğudur.

Korneal sinir aşırı duyarlılığı sıklıkla minimal oküler semptomlarla birlikte kornea epitel hücre bozulmasıyla kendini gösterirken, korneal sinir aşırı duyarlılığı sıklıkla oküler yüzey bulgularıyla orantısız ağrıyla kendini gösterir. İkinci durumda, geleneksel kuru göz tedavilerine rağmen oküler ağrı sıklıkla devam eder.

Belirli bir dizi semptomu (örneğin, yanma hissi, ışığa veya rüzgar hassasiyeti), risk faktörlerine (örneğin, ameliyattan sonra başlayan ağrı, migren, fibromiyalji) ve tedaviye yanıt geçmişine (örneğin, oküler yüzey anormalliklerini düzeltmeyi amaçlayan tedavilere zayıf yanıt).

NOP semptomları bir gözde veya her iki gözde de mevcut olabilir ve kendiliğinden veya travma veya ameliyat sonrasında başlayabilir. NOP kalıcı olabilir, acı verebilir ve yaşam kalitesini ve çalışma yeteneğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Tedavi edilmediğinde kalıcı semptomlar aşırı sıkıntıya neden olabilir. Semptomların şiddeti sıklıkla fark edilmez ve hastalar, sağlayıcılar tarafından uyuşturucu arayışında veya aşırı endişeli olarak görülebilir. Buradaki zorluk, birçok hastada oküler hasara ilişkin fiziksel belirtilerin az olması ve semptomların altında yatan nedenin gözden kaçırılabilmesidir.

Bu nedenle hastaların, göz bakım sağlayıcılarının ve ağrı uzmanlarının bu durum konusunda eğitilmesine, bunun hastaların sağlığı ve işleyişi üzerindeki etkisinin anlaşılmasına ve hastaların empatiyle ve acilen tedavi edilmesine ihtiyaç vardır.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir