Marinesco Sjögren Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Marinesco Sjögren sendromu (MSS), vücudun birçok organ sistemini etkileyen nadir bir genetik hastalıktır. Yaygın semptomlar arasında beyincikteki dejenerasyon (atrofi) nedeniyle istemli hareketleri koordine etmede zorluk (serebellar ataksi), göz merceklerinin bulanıklaşması (katarakt), kas ve zihinsel aktivitenin koordinasyonunu gerektiren becerilerin kazanılmasında gecikmeler (psikomotor gelişim) yer alır.

Haber Merkezi / Etkilenen bireylerin çoğu ek fiziksel anormallikler sergiler. Marinesco Sjögren sendromu önemli sakatlıklarla ilişkilendirilebilse de yaşam süresi genellikle etkilenmez. Marinesco Sjögren sendromuna SIL1 geninin ve şu anda bilinmeyen en az bir başka genin mutasyonları neden olur.

Marinesco Sjögren sendromunun bazı semptomları genellikle doğumda (konjenital) mevcut olup, bazen “gevşek bebek” olarak adlandırılan bir durum olan azalmış kas tonusu (hipotoni) de buna dahildir. Katarakt doğumda da mevcut olabilir, ancak çoğunlukla erken çocukluk döneminde hızla gelişir. Katarakt, göz merceklerinin bulanıklaşması, ışığın retinaya odaklanmasını önleyerek görmeyi etkilemesi sonucu ortaya çıkar. Çoğu durumda katarakt her iki gözü de etkiler (iki taraflı).

Marinesco Sjögren sendromlu bireyler küçük beyincik (serebellar ataksi) nedeniyle istemli hareketleri koordine etmekte zorluk çekerler. Beyincik, denge ve duruşun korunmasında ve istemli hareketlerin koordine edilmesinde rol oynayan beynin bir parçasıdır. Çoğu durumda, ataksi genellikle çocuğun oturabildiği dönemde kolayca ortaya çıkar.

Etkilenen bebekler ayrıca konuşmanın yanı sıra fiziksel (motor) ve zihinsel aktivitenin (psikomotor gelişim) koordinasyonunu gerektiren gelişimsel dönüm noktalarına ulaşmada da önemli gecikmeler gösterebilir. Yetişkinlikte kas zayıflığı giderek kötüleşebilir.

Etkilenen bireyler yaşlandıkça, öncelikle gövdeyi etkileyen ataksi (gövde ataksisi) ve hızla değişen hareketleri gerçekleştirme yeteneğinin bozulması (disdiadokokinezi) dahil olmak üzere ek semptomlar ortaya çıkabilir. Motor fonksiyon bozukluğunun ciddiyet derecesi kişiden kişiye değişecektir. Etkilenen birçok kişi sonunda yürüteç gibi yardımcı bir cihazla yürüyebilmektedir. Ancak diğer bireylerin tekerlekli sandalye kullanması gerekebilir.

Marinesco Sjögren sendromlu bireylerin entelektüel yetenekleri büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı bireylerde zeka etkilenmez; diğerleri hafif ila orta derecede bilişsel bozukluk geliştirir. Marinesco Sjögren sendromunda nörolojik bozulma genellikle görülmez veya aşırı yavaş olabilir. Ayrıca bazı bireylerde konuşma güçlüğü veya geveleyerek konuşma (dizartri) görülebilir. Marinesco Sjögren sendromunun belirli semptomları (örneğin, görme sorunları, konuşma güçlükleri), etkilenen bir çocuğun zekasının hafife alınmasını kolaylaştırır.

Marinesco-Sjögren sendromlu bireyler genellikle sonuçta boy kısalığına yol açabilecek büyüme eksiklikleri sergilerler. Kısa boy, aynı yaş ve cinsiyetteki bir kişi için ortalama boyun önemli ölçüde altında olan bireyleri ifade eder. Bazı durumlarda, etkilenen bireylerde yumurtalıkların veya testislerin (gonadların) kusurlu gelişimi veya fonksiyonu ile karakterize edilen bir durum olan hipergonadotropik hipogonadizm de bulunur. Hipergonadotropik hipogonadizm ergenliğin başlamasında ve ikincil cinsel özelliklerin gelişmesinde gecikmelere neden olur ve boy kısalığının gelişmesine katkıda bulunur.

Daha az sıklıkla ek semptomlar Marinesco-Sjögren sendromuyla ilişkilendirilmiştir. Bu semptomlar arasında hızlı, istemsiz göz hareketleri (nistagmus), gözlerin yanlış hizalanması (şaşılık) ve sinir uyarılarını retinadan beyne ileten gözlerin ana sinirinin dejenerasyonu (optik atrofi) yer alır. Omurganın yan yana eğriliği (skolyoz), anormal derecede kısa el ve ayak parmakları (brakidaktili) ve uzun kemiklerin uç kısımlarında anormal bir “koni şekli” (koni epifizleri) dahil olmak üzere çeşitli iskelet malformasyonları rapor edilmiştir.

Marinesco Sjögren sendromunun ciddiyeti kişiden kişiye değişiklik gösterse ve etkilenen bazı kişiler önemli ölçüde engelli olsa da yaşam süresi genellikle etkilenmez.

Marinesco Sjögren sendromuna sıklıkla SIL1 geninin mutasyonu neden olur. Otozomal resesif bir özellik olarak kalıtsaldır. Genetik hastalıklar, anne ve babadan alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özelliğe ait genlerin birleşimiyle belirlenir.

Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden aynı özellik için aynı anormal geni miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı iki ebeveynin her ikisinin de kusurlu geni aktarması ve dolayısıyla etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte yüzde 25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte yüzde 50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de normal genler alma ve söz konusu özellik açısından genetik olarak normal olma şansı yüzde 25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Araştırmacılar SIL1 geninin 5. kromozomun (5q31) uzun kolunda (q) bulunduğunu belirlediler. İnsan hücrelerinin çekirdeğinde bulunan kromozomlar, her bireyin genetik bilgisini taşır. İnsan vücut hücrelerinde normalde 46 kromozom bulunur. İnsan kromozom çiftleri 1’den 22’ye kadar numaralandırılır ve cinsiyet kromozomları X ve Y olarak adlandırılır. Erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu, kadınlarda ise iki X kromozomu bulunur. Her kromozomun “p” ile gösterilen kısa bir kolu ve “q” ile gösterilen uzun bir kolu vardır. Kromozomlar ayrıca numaralandırılmış birçok banda bölünmüştür. Örneğin “kromozom 5q31”, 5. kromozomun uzun kolundaki 31. bandı ifade eder. Numaralandırılmış bantlar, her bir kromozomda bulunan binlerce genin yerini belirtir.

SIL1 geni, vücutta belirli bir role sahip olan bir proteinin oluşturulmasına (kodlanmasına) yönelik talimatlar içerir. SIL1 genindeki bir mutasyon, uygun işlevini yerine getiremeyen kusurlu bir proteinin üretilmesine neden olur ve bu da sonuçta Marinesco Sjögren sendromunun belirti ve semptomlarına neden olur. Araştırmacılar SIL1 geninin protein ürününün protein katlanmasında rol oynadığına inanıyor. Protein katlanması, bir proteinin üç boyutlu bir yapıya katlandığı normal bir süreçtir. Bir proteinin normal işlevini yerine getirebilmesi için bu işlem gereklidir. Kusurlu protein katlanmasının, kas hücreleri de dahil olmak üzere tüm hücrelerde bulunan geniş membran ağı olan endoplazmik retikulumda anormal proteinlerin birikmesine neden olduğuna inanılmaktadır.

Marinesco Sjögren sendromlu bazı bireylerde SIL1 geninde bir mutasyon yoktur; bu da başka gen(ler)in de bozukluğa (genetik heterojenlik) neden olabileceğini düşündürmektedir. Marinesco Sjögren sendromunun gelişiminde rol oynayabilecek diğer gen(ler) henüz belirlenmemiştir.

Karakteristik bulguların tanımlanmasına dayanarak Marinesco Sjögren sendromu tanısından şüphelenilebilir. Tanı, kapsamlı bir klinik değerlendirme, ayrıntılı bir hasta öyküsü ve kataraktları saptamak için göz (oftalmolojik) muayenesi ve beyindeki karakteristik değişiklikleri (örneğin serebellar atrofi) saptamak için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) dahil olmak üzere çeşitli özel testlerle doğrulanabilir. Kas görüntüleme çalışmaları, kas dokusunda ciddi hasar ve anormal yağ ve bağ dokusu birikimini gösterebilir.

Moleküler genetik testler (SIL1 geninin mutasyonunu tanımlayabilen) klinik temelde mevcuttur. Marinesco Sjögren sendromunun doğum öncesi tanısı, SIL1 gen mutasyonunun bir ailede olduğu biliniyorsa mümkündür.

Marinesco-Sjögren sendromlu bireylere yönelik spesifik bir tedavi yoktur. Tedavi, her bireyde görülen spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, cerrahlar, iskelet sorunlarını değerlendiren ve tedavi eden uzmanlar (ortopedistler), göz uzmanları (oftalmologlar) ve diğer sağlık profesyonellerinin çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlaması gerekebilir.

Kataraktın alınması ve bazı durumlarda yapay lenslerin yerleştirilmesi için ameliyat gerekli olabilir. Yürüteç gibi ortez cihazları gerekebilir. Hipergonadotropik hipogonadizm mevcutsa, ergenliğin beklendiği dönemde hormon replasman tedavisi uygulanabilir.

Marinesco Sjögren sendromlu çocukların en yüksek potansiyellerine ulaşmasını sağlamak için erken müdahale önemlidir. Yararlı olabilecek hizmetler, bireyin özel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış özel eğitim programlarını, mesleki terapiyi, fizik tedaviyi ve diğer tıbbi, sosyal ve/veya mesleki hizmetleri içerebilir. Diğer tedaviler semptomatik ve destekleyicidir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir