Kalıtsal Duyusal ve Otonom Nöropati Tip IV Nedir? Bilinmesi Gerekenler

Kalıtsal duyusal ve otonom nöropati tip IV (HSAN4 veya HSAN IV), genellikle bebeklik döneminde başlayan ve ağrı hissetmeme ve terlememe (anhidroz) ile karakterize edilen nadir bir genetik hastalıktır. 

Haber Merkezi / Etkilenen bireyler ayrıca sıcaklığı hissedemez ve sıcak ile soğuğu ayırt edemez. HSAN IV’lü bireylerdeki duyu kaybı, ağrı ve sıcaklığa verilen tepkileri kontrol eden duyu sinirlerinin anormal işleyişinden kaynaklanmaktadır. Anhidroz tekrarlayan ateş ataklarına ve yüksek vücut ısısına neden olabilir.

Acıyı hissedememek, kasıtsız olarak kendi kendine mutasyona, tekrarlanan kırıklara ve eklem hasarına yol açabilir. Etkilenen bireyler ve özellikle çocuklar veya bebekler, tedaviyi geciktiren yaralanmaların farkında olmayabilir. HSAN IV, NTRK1 genindeki değişikliklerden (mutasyonlardan) kaynaklanır . Bozukluk otozomal resesif bir şekilde kalıtsaldır.

Bebeklerin terleme kabiliyeti belirgin şekilde azalmış olabilir veya terleme kabiliyeti (anhidroz) yoktur. Terleme vücudun kendini soğutma ve uygun vücut ısısını koruma yoludur. Terleyememe, aşırı yüksek ateşler de dahil olmak üzere tekrarlayan ateş ataklarına neden olabilir ve bu da vücut ısısının önemli ölçüde yükselmesine (hiperpireksi) neden olabilir. 

Birisinin vücut ısısı önemli ölçüde arttığında buna hipertermi denir ve bu, bozukluğun ilk işareti olabilir. Terleme yetersizliği tüm vücudu etkileyebilir ancak en çok gövde ve kollar etkilenir. Nöbetler bazen ateş ataklarıyla ilişkilendirilir. Normal cilt çizgilerinin artmasıyla (likenleşme) cilt anormal derecede kalınlaşabilir ve nasırlaşabilir. Saçlı deride saç dökülmesi (hipotrikoz) ve el ve ayak tırnaklarında malformasyon alanları olabilir.

Etkilenen bebekler, pediatrik aşılamaların bir parçası olan rutin enjeksiyonlara yanıt vermemek gibi normalde ağrı üretmesi gereken uyaranlara yanıt olarak ağrı hissetmezler. Ağrı, insanları yaralanmalardan korumak ve yaralanmalara karşı vücudu uyarmak için gereklidir. 

Ağrıyı hissedememeleri nedeniyle, etkilenen bebekler ve çocuklar tekrar tekrar yaralanmalara maruz kalabilir ve dilini, dudaklarını ve ağzın iç yüzeyini (bukkal mukoza) ısırmak dahil olmak üzere kendilerine zarar verecek davranışlar (kendini yaralama) gösterebilirler. Etkilenen bebeklerde sıklıkla dillerini tekrar tekrar ısırmaktan dolayı dillerinde ülserler gelişir. Süt dişleri ilk çıktığında, etkilenen çocuklar genellikle parmak uçlarını veya ayak parmaklarını ısırırlar; Ağır vakalarda el veya ayak parmaklarının uçlarını çiğneyebilir veya ısırabilirler.

Etkilenen bireyler soğuk ve sıcak uyaranları ayırt edemeyecek ve etkilenen bölgede ağrı hissedemeyeceklerdir. Duyu kaybı nedeniyle etkilenen kişiler yaralanmanın farkında olmayabilir. Örneğin, etkilenen bireylerde kronik cilt erozyonları, ülserler (açık yaralar) veya iyileşmesi yavaş olan kabarcıklar gelişebilir. Normalde ağrılı olan bu durumlar, duyu kaybı nedeniyle acı vermez. 

Tanınmaz ve tedavi edilmezse bu ağrısız yaralanmalar ilerleyerek tekrarlayan enfeksiyonlar gibi daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Sonunda, etkilenen bireylerde çevredeki kemikte enfeksiyon (osteomiyelit), el ve ayak parmaklarında kemik ve doku kaybı (akroosteoliz) ve kendiliğinden, tekrarlanan kırıklar gelişebilir. Eklemlerde tekrarlanan travma, etkilenen eklemlerde ilerleyici iltihaplanma, hasar ve deformasyona (Charcot eklemi veya nöropatik artropati) neden olur. Büyük, ağırlık taşıyan eklemler bu komplikasyona özellikle yatkındır.

HSAN IV’lü çocuklar gelişimsel dönüm noktalarına (gelişimsel gecikmeler) ulaşmada gecikmeler gösterebilir ve öğrenme güçlükleri yaygındır. Bazı vakalarda zihinsel engellilik rapor edilmiştir ancak bu bulgunun ciddiyeti büyük farklılıklar göstermektedir ve bazı çocuklar yalnızca hafif derecede etkilenmektedir. Sinirlilik, hiperaktivite, kişinin duygularını kontrol edememesi (duygusal değişkenlik) ve öfke veya öfke dönemleri gibi davranış sorunları da rapor edilmiştir.

Doğumda veya bebeklik döneminde azalmış kas tonusu (hipotoni) mevcut olabilir. “Sarkık bebek” olarak da bilinen hipotoni, etkilenen bebeklerin anormal derecede gevşek olmasına neden olabilir. Hipotoni doğumda yaygın olmasına rağmen yaşla birlikte kuvvet ve kas tonusu iyileşir.

Bazı kişiler, ayakta durma gibi vücut pozisyonundaki bir değişiklik üzerine kan basıncında bir düşüşün olduğu bir durum olan postüral hipotansiyon yaşarlar. Bazen postüral hipotansiyona, vücudun azalan kan basıncını telafi etmeye çalıştığı normalden daha hızlı bir kalp atış hızı (telafi edici taşikardi) eşlik eder.

Göz anormallikleri, özellikle gözlerin kornealarının hasar görmesi ile karakterize edilen bir durum olan nörotrofik keratit gelişebilir. Kornea, gözün ön kısmını kaplayan şeffaf zardır. Etkilenen bireylerde korneada lezyonlar (ülserasyonlar) gelişebilir; bu lezyonlar korneada yara izine neden olabilir. Enfeksiyon da meydana gelebilir.

HSAN IV, nörotrofik tirozin kinaz reseptör tip I ( NTRK1 ) genindeki mutasyonlardan kaynaklanır . Genler, vücudun birçok fonksiyonunda kritik rol oynayan proteinlerin oluşturulması için talimatlar sağlar. Bir gende mutasyon meydana geldiğinde protein ürünü hatalı, verimsiz olabilir veya mevcut olmayabilir. Belirli bir proteinin işlevlerine bağlı olarak bu, vücudun birçok organ sistemini etkileyebilir.

NTRK1 geni, belirli hücrelerin, özellikle de ağrı, sıcaklık ve dokunma hislerini ileten sinir hücrelerinin (nöronlar) yüzeyinde bulunan bir protein olan nörotrofik tirozin reseptörü tip 1’i oluşturur (kodlar) . Sinir büyüme faktörü (NGF) olarak bilinen başka bir protein, NTRK1 reseptörüne bağlanarak hücrenin büyümesi ve hayatta kalması için gerekli olan sinir sinyallerinin hücreye iletilmesine izin verir. NTRK1 genindeki mutasyonlar, NGF’nin bağlanmasını ve dolayısıyla sinir sinyallerinin iletilmesini önleyen, hatalı veya eksik nörotrofik tirozin reseptörü tip 1 ile sonuçlanır. Sonuçta etkilenen nöronlar erken ölür. HSAN IV’ün semptomları duyusal sinir hücrelerinin bu erken tahribatından kaynaklanmaktadır.

HSAN IV otozomal resesif bir şekilde kalıtsaldır. Genetik hastalıklar, anne ve babadan alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özelliğe ait genlerin birleşimiyle belirlenir. Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden aynı özellik için aynı kusurlu geni miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir.

Taşıyıcı olan iki ebeveynin her ikisinin de kusurlu geni geçirme ve dolayısıyla etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her gebelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de normal genler alma ve söz konusu özellik açısından genetik olarak normal olma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Teşhis, karakteristik semptomların tanımlanmasına, ayrıntılı bir hasta geçmişine, kapsamlı bir klinik değerlendirmeye ve başta genetik testler olmak üzere çeşitli özel testlere dayanır. Tanı için gerekli olduğu öne sürülen karakteristik semptomlar ağrıya karşı duyarsızlık, susuz kalma ve zihinsel engelliliktir. Ancak bu belirtilerin şiddeti oldukça değişkendir.

Tedavi, her bireyde görülen spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, dermatologlar, nörologlar, diş uzmanları, ortopedistler, göz doktorları ve diğer sağlık profesyonellerinin, etkilenen bir çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlamaları gerekebilir. Tüm aile için psikososyal destek de önemlidir.

Etkilenen bireyler ve aileleri için genetik danışmanlık önerilir. Etkilenen bireyler, ateş mevcut olduğunda asetaminofen veya ibuprofen ile tedavi edilebilir. Banyoda veya vücut ısısını düşürmek için tasarlanmış bir battaniyeyle (soğutma battaniyesi) doğrudan soğutma da kullanılabilir.

Kemikleri ve eklemleri etkileyen anormallikleri tedavi etmek için ameliyat veya diş teli veya ortopedik cihazların kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli ortopedik önlemler gerekli olabilir.

Bireyleri tedavi etmek için çeşitli diş prosedürleri kullanılabilir. Dişlerin keskin kenarlarının yumuşatılması veya taşlanması, profilaktik kaplama kullanımı, gece koruyucu kullanımı ve diğer ortodontik tedaviler düşünülebilir. Kendine zarar vermeyi önlemek için diş çekimi de yapılmıştır.

Nörotrofik keratitin tedavisi, açıklığı daraltmak için göz kapaklarının birbirine dikildiği bir prosedürü (tarsorafi), korneayı onarmak için plastik cerrahiyi (keratoplasti), etkilenen korneanın bir kısmının veya tamamının bir donörden alınan sağlıklı kornea dokusuyla değiştirilmesini içerebilir. skleral kornea grefti) ve korneayı koruyan özel kontakt lensler (skleral bandaj lensi). Bu kontakt lensler, korneanın önü ile lenslerin arkası arasında steril bir salin solüsyonu ile doldurulan bir boşluk oluşturur.

Davranış sorunları yaşla birlikte iyileşme eğilimindedir. Bu sorunlar, anti-psikotik ilaçlar veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ilaçlarının yanı sıra davranış değiştirme teknikleriyle tedavi edilmiştir. Tanınmayan veya gerçekleşmemiş yaralanmalara karşı düzenli, günlük inceleme de önemlidir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir