Nance Horan Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Nance Horan sendromu doğumda (doğuştan) ortaya çıkabilen nadir bir genetik hastalıktır. Öncelikle dişlerdeki anormallikler ve göz merceğinin bulanıklaşması (konjenital katarakt) ile karakterize edilir ve bu da görme bozukluğuna neden olur.

Haber Merkezi / Ön tarafın olağandışı küçüklüğü, gözün ışığın geçtiği açık kısmı (mikrokornea) ve istemsiz, hızlı, ritmik göz hareketleri (nistagmus) gibi ilave göz (oküler) anormallikleri de sıklıkla mevcuttur. Etkilenen bazı bireylerde bu bozukluk aynı zamanda ek fiziksel anormallikler ve/veya zihinsel bozuklukla da ilişkili olabilir. Semptomların aralığı ve şiddeti, aynı ailenin etkilenen üyeleri de dahil olmak üzere kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir.

Nance Horan sendromu X’e bağlı bir özellik olarak kalıtsaldır ve genellikle yalnızca erkeklerde tam olarak ifade edilir. Ancak hastalık geninin tek bir kopyasını (heterozigotlar) taşıyan kadınlarda, bozukluğa bağlı bazı belirti ve bulgular ortaya çıkabilir.

Bunlar arasında mikrokornea ve/veya göz merceğinin bulanıklaşması (arka dikiş kataraktı) yer alabilir. Semptomlar etkilenen erkeklere göre daha az şiddetlidir ve potansiyel olarak görüş netliğinde veya netliğinde (görme keskinliği) yalnızca biraz azalmaya neden olur. Bazı hastalarda dişlerde anormallikler de mevcut olabilir. Zihinsel bozukluk kadınlarda nadiren görülür.

Etkilenen erkeklerde, Nance Horan sendromuyla ilişkili birincil fiziksel özellik, doğumda her iki gözdeki merceğin yoğun bulanıklaşmasının (opasitelerinin) varlığıdır (konjenital iki taraflı nükleer katarakt). Göz merceği, küçük, şeffaf, düzleştirilmiş ve uzatılmış bir mercektir. irisin arkasında bulunan ve içinden ışığın geçtiği top. Işık, gözün arkasını kaplayan sinir açısından zengin ince zar olan retinaya odaklanır. Retina, ışığı sinir uyarılarına dönüştürür ve bilgiyi optik sinir yoluyla beyne iletir. Katarakt her iki gözü de etkiler (iki taraflı) ve genellikle bulanık görmeyle ve görüş netliğinin veya netliğinin (görme keskinliği) ciddi şekilde azalmasıyla sonuçlanır. Görme kaybı potansiyel olarak derin olabilir.

Nance Horan sendromlu erkeklerde ek göz anormallikleri olabilir. Gözün ışığın geçtiği ön (ön) kısmı (kornea) alışılmadık derecede küçük olabilir (mikrokornea). Ek olarak, görme yeteneği zayıf olan etkilenen erkeklerde gözlerde tekrarlayan, istemsiz, “ileri-geri” hareketler (sarkaç nistagmus) ve/veya gözlerde yanlış hizalama (şaşılık) görülebilir. Bazı durumlarda gözün tamamı anormal derecede küçük olabilir (mikroftalmi) ve/veya üst göz kapağı sarkabilir (pitoz).

Nance Horan sendromlu erkeklerde ayrıca alışılmadık şekilli, ekstra (süpernümerer) dişler, bazı dişlerin yokluğu (diş agenezisi), gömülü dişler veya bazı dişler arasında alışılmadık derecede geniş boşluklar (diastema) gibi çeşitli diş anormallikleri de bulunabilir. Ön dişler (kesici dişler) konik ve “tornavida şeklindedir” veya görünüş olarak genellikle konjenital sifilizle (yani Hutchinson dişleri) ilişkilendirilen bir diş anormalliğine benzerler. Arka dişler konik, yuvarlak, silindirik veya ekstra çıkıntılı (azı dişlerinin yüzeyindeki küçük çıkıntılar) olabilir.

Etkilenen bazı erkeklerde üst çenede (meziodens) fazladan (süpernümerik), merkezi konumlu bir ön diş bulunabilir. Diş anormal derecede kısa bir kök ile “koni şeklinde” olabilir. Bu tür fazla kesici dişler, bazı durumlarda daimi kesici dişlerin normal sürmesini engelleyebilir veya bozabilir. Hem bebek (süt dişleri) hem de kalıcı dişler etkilenir.

Nance Horan sendromlu birçok erkekte başka fiziksel bulgular da ortaya çıkabilir. Ayırt edici yüz özellikleri mevcut olabilir, ancak incelikli olabilir. Kulaklar öne doğru genişlemiş (anteverted) ve katlanmış loblarla olağandışı derecede çıkıntılı olabilir. Etkilenen erkeklerde yüksek, dar bir burun köprüsü olan büyük ve belirgin bir burun olabilir; dar, öne çıkan bir çene (prognatizm); ve uzun, bazen dar bir yüz.

Nance Horan sendromlu bazı erkekler, kas ve zihinsel aktivitenin koordinasyonunu gerektiren becerilerin kazanılmasında da gecikmeler yaşayabilir (psikomotor gerilik). Ayrıca bazı raporlar, etkilenen erkeklerin yaklaşık yüzde 20 ila 30’unun değişen düzeylerde zihinsel işlev bozukluğuna sahip olabileceğini öne sürüyor. Entelektüel işlev bozukluğu genellikle hafif veya orta düzeydedir, ancak bazı durumlarda şiddetli olabilir. Birkaç hastada otizm spektrum bozukluğu belirtileri de gözlenmiştir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Nance Horan sendromuna (heterozigotlar) ilişkin hastalık geninin tek bir kopyasını taşıyan kadınlarda, bozukluğun bazı semptomları gelişebilir. Bu tür semptomlar genellikle tam olarak ifade edilen bozuklukla ilişkili olanlardan daha hafif ve daha değişkendir. Etkilenen dişilerde doğumda anormal derecede küçük kornealar (mikrokornea) ve/veya göz merceğinin arka kısmında Y şeklinde bulutlanma (opasiteler) bulunabilir (konjenital posterior sütür kataraktları).

Görüş normal olabilir veya görüş netliğinde veya netliğinde (görme keskinliği) hafif bir azalma olabilir. Uygun tedavi olmadan, arka sütür kataraktları daha sonraki yaşamda göz merceğinin tamamen bulanıklaşmasına (tam katarakt) ilerleyebilir. Heterozigot dişilerde sıklıkla anormal şekilli ön dişler (kesici dişler) ve/veya bazı dişler arasında alışılmadık derecede geniş boşluklar (düzensiz diastema) gibi bazı diş anormallikleri bulunur. Etkilenen kadınlarda genellikle zihinsel bozukluk gelişmez.

Nance Horan sendromuna , X kromozomunda bulunan NHS genindeki mutasyonlar neden olur . Bu genin işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. Nance-Horan sendromu X’e bağlı bir özellik olarak kalıtsaldır. Genetik hastalıklar, anne ve babadan alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özelliğe ait genlerin birleşimiyle belirlenir.

X’e bağlı bozukluklar, X kromozomu üzerindeki bir genin değişikliklerinden (mutasyonlarından) kaynaklanan durumlardır. Dişilerde iki X kromozomu bulunurken, erkeklerde bir X kromozomu ve bir Y kromozomu bulunur. Kadınlarda, bir X kromozomu üzerindeki bir genin anormal kopyasından kaynaklanan hastalık özellikleri, diğer X kromozomu üzerindeki genin normal kopyası tarafından “maskelenebilir”.

Tam tersine, erkeklerde yalnızca bir X kromozomu olduğundan, eğer X’te mevcut bir hastalığa ait genin anormal bir kopyasını miras alırlarsa, bu muhtemelen tamamen ifade edilecektir. X’e bağlı bozuklukları olan erkekler, geni taşıyıcı olan tüm kızlarına aktarır, ancak oğullarına asla aktarmaz. X’e bağlı bir bozukluğun taşıyıcısı olan kadınların, taşıyıcılık durumunu kızlarına aktarma riski yüzde 50, hastalığı oğullarına aktarma riski ise yüzde 50’dir.

Yukarıda bahsedildiği gibi, X’e bağlı bir özellik için hastalık geninin bir kopyasını taşıyan dişilerde, X kromozomundaki hastalık özellikleri esasen diğer X kromozomundaki normal gen tarafından “maskelenebilir”. Daha spesifik olarak, erkeklerde ve kadınlarda yalnızca bir işleyen X kromozomu gerekli olduğundan, dişinin her hücresindeki X kromozomlarından biri esasen, genellikle rastgele bir düzende (rastgele X kromozomu inaktivasyonu) “kapatılır”. Bu nedenle, eğer gen mutasyonuna sahip X kromozomu bazı hücrelerde aktive edilirse, dişi taşıyıcılar daha önce tartışıldığı gibi hastalığın belirli, tipik olarak daha değişken veya hafif özelliklerini ortaya koyabilir.

Nance Horan sendromunun tanısı, kapsamlı bir klinik değerlendirmeye, konjenital katarakt ve diş anormallikleri gibi karakteristik fiziksel bulguların saptanmasına ve gözlerin içini incelemek için ışıklı bir mikroskop kullanılması (yarık lamba muayenesi) dahil olmak üzere özel testlere dayanarak teşhis edilebilir. Tanıyı doğrulamak için NHS genine yönelik moleküler genetik testler mevcuttur. Spesifik mutasyon belirlendiğinde, çocuk sahibi olmadan önce genetik durumunu öğrenmek isteyen risk altındaki kadınlara test yapılması mümkün oluyor. Belirli bir ailede mutasyon tespit edildiğinde doğum öncesi tanı mümkündür.

Nance Horan sendromunun tedavisi, her bireyde görülen spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, çocuk doktorları gibi uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir; göz hastalıklarını teşhis ve tedavi eden doktorlar (göz doktorları); Dişlerdeki yanlış hizalamayı (maloklüzyon) ve diğer anormallikleri teşhis eden, önleyen ve/veya düzelten diş uzmanları (ortodontistler); ve diğer sağlık profesyonelleri.

Mevcut anormalliklerin spesifik kombinasyonuna, bunların ciddiyetine ve/veya diğer faktörlere bağlı olarak, Nance-Horan sendromuyla ilişkili göz kusurlarını tedavi etmek, önlemek ve/veya düzeltmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Kataraktı olan etkilenen erkeklerde, kataraktın alınması ve bazı durumlarda yapay lenslerin yerleştirilmesi için ameliyat önerilebilir. Kataraktın cerrahi olarak çıkarılmasına rağmen önemli görme kaybı hala meydana gelebilir. Ayrıca görüşün iyileştirilmesine yardımcı olmak için düzeltici gözlükler, kontakt lensler ve/veya diğer önlemler kullanılabilir.

Nance Horan sendromlu erkeklerin yaklaşık yüzde 50’sinde bebeklik döneminde katarakt ameliyatından kaynaklanan glokom gelişir. Glokom, göz küresi içindeki basıncın artmasıyla, sıvının gözden normal drenajını engelleyen ve sinir uyarılarını retinadan beyne ileten optik sinirde potansiyel olarak karakteristik hasara neden olan bir durumdur. Glokom tıbbi veya cerrahi olarak tedavi edilebilir.

Taşıyıcı kadınlar ve risk altındaki kadınlar, potansiyel olarak hastalıkla ilişkili göz anormalliklerinin erken tespitini sağlamak için bir göz doktorundan düzenli muayene almalıdır. Nadiren görme keskinliğini artırmak veya korumak için katarakt ameliyatı önerilebilir.

Fazladan ön dişleri olan (süpernümerer kesici dişler) etkilenen bireylerde, ek kesici dişlerin çıkarılması için ameliyat önerilebilir. Bazı dişlerin arasında alışılmadık derecede geniş boşluklar (diastema) gibi diğer diş anormalliklerini düzeltmek için diş telleri, diş ameliyatı ve/veya diğer düzeltici prosedürler de yapılabilir.

Etkilenen çocukların potansiyellerine ulaşmasını sağlamak için erken müdahale önemlidir. Yararlı olabilecek özel hizmetler, özel iyileştirici eğitimi ve diğer tıbbi, sosyal ve/veya mesleki hizmetleri içerebilir. Etkilenen bireylerin görme engellilere yönelik bir okula gitmeleri gerekebilir.

Genetik danışmanlık etkilenen bireyler, risk altındaki kadınlar ve aileleri için faydalı olacaktır. Etkilenen bireylerin aile üyeleri ayrıca Nance-Horan sendromu veya bozukluğun heterozigotluğu ile potansiyel olarak ilişkili olabilecek semptomları ve fiziksel özellikleri tespit etmek için düzenli klinik değerlendirmelere tabi tutulmalıdır.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir