Kıllı Dil Hastalığı Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Kıllı dil, siyah kıllı dil veya lingua nigra olarak da bilinen nadir, iyi huylu bir durumdur. Dil yüzeyinin çoğunu (dorsum linguae) kaplayan iplik benzeri çıkıntıların (filiform papilla) anormal uzaması ve siyahımsı veya koyu kahverengimsi renk değişikliği veya “lekelenmesi” ile karakterizedir. 

Haber Merkezi / Bu tür değişiklikler genellikle dilin üst kısmının arka (arka) bölgesinde başlar ve dil yüzeyinin ön (anterior) kısmına doğru uzanır, ancak asla alt yüzeyi kapsamaz.

Kıllı dilin altta yatan spesifik nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, olası predispozan faktörler arasında zayıf ağız hijyeni ve ağızda pigment üreten bakteri veya mantarların aşırı büyümesi, bazı antibiyotik ilaçlarla tedavi, sigara, tütün çiğneme ve/veya gargara kullanımı yer alabilir.

Semptomları

Kıllı dil, filiform papillaların “saç benzeri” çıkıntılar halinde uzaması ve aşırı büyümesi (hiperplazi) ve dil yüzeyinde koyu kahverengi veya siyah bir kaplamanın gelişmesi ile karakterize edilir.

Bu tür değişiklikler tipik olarak dilin en büyük papillaları olan sirkumvallat papillaların önündeki üçgen bir bölgede meydana gelir. (Sayıları tipik olarak 8 ila 12 arasında değişen bu nodüler çıkıntılar “V” şeklinde düzenlenmiştir.) 

Kıllı dili olan birçok kişinin ilişkili semptomları yoktur (asemptomatik). Bununla birlikte, durumu olan bazı kişiler mide bulantısı, öğürme, tat değişikliği, ağız kokusu (ağız kokusu) ve/veya diğer ilişkili semptomlardan etkilenebilir.

Bazı durumlarda kıllı dil kendiliğinden kaybolabilir. Ek olarak, tipik olarak uygun ağız hijyeni ve diğer predispozan faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla azalır.

Nedenleri

Kıllı dilin, filiform papillaların en dış tabakasındaki normal “dökülme” (skuamasyon) eksikliğinden, normalde ağızda bulunan bazı pigment üreten bakteri veya mantarların aşırı büyümesinden ve pigment kalıntılarının, keratinin anormal birikiminden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kıllı dilin altında yatan spesifik neden bilinmemekle birlikte, birkaç potansiyel predispozan faktör suçlanmıştır. Bu tür faktörler arasında belirli antibiyotik ilaçlarla tedavi (örn. belirli mantarların aşırı çoğalmasına yol açabilen tetrasiklin tedavisi); belirli oral bizmut içeren ilaçların kullanımı; gargara kullanımı; sigara içmek; çiğnemelik tütün; aşırı alkol tüketimi; ve/veya zayıf ağız hijyeni. Kıllı dil bulaşıcı değildir ve ağız kanserine yol açmaz.

Tedavisi

Altta yatan diğer durumları dışlamak ve kıllı dil tanısını doğrulamak için doktorlar, diş hekimleri ve/veya ağız cerrahları tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir. Önerilen tedavi önlemleri tipik olarak, sigarayı bırakmak, mümkünse antibiyotik tedavisini kesmek ve bir hekimin yönlendirmesi ve/veya diğer uygun adımlar altında gerektiği şekilde uygun alternatif tedaviler almak gibi potansiyel predispozan faktörlerin ortadan kaldırılmasını içerir. 

Ek olarak, etkilenen bireyler, kendi özel durumlarında ağız hijyenini iyileştirmek için uygun önlemler konusunda rehberlik için diş uzmanlarıyla konuşmalıdır. Bu tür önlemler tipik olarak dili düzenli olarak temizlemek için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanmayı içerir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir