Diş Agenezisi Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Diş agenezisi, dişlerin eksik olduğu bir durumdur. Anodonti, tüm dişlerin yokluğu olarak tanımlanan genetik bir hastalıktır. Genellikle diğer anormallikleri içeren bir sendromun parçası olarak ortaya çıkar. Ayrıca nadir fakat anodontiden daha yaygın olan hipodonti ve oligodontidir. 

Haber Merkezi / Hipodonti genetik kökenlidir ve genellikle 1 ila 5 dişin yokluğunu içerir. Oligodonti de genetiktir ve altı veya daha fazla dişin eksik olduğu bir durumu tanımlamak için kullanılan terimdir. Hipodonti / oligodonti / anodonti benzersiz bir klinik antite olarak kabul edilebilir.

Diş agenezisi, belirli bir eksik diş modelini takiben gerçekleşir. Sadece eksik diş sayısı değil, aynı zamanda eksik dişlerin türü de dikkate alınmalıdır. Diş agenezisi genellikle ektodermal displaziler adı verilen dişlerin, saçların, tırnakların ve ter bezlerinin gelişimini veya işlevini etkileyen bir grup durumla ilişkilidir.

Semptomları

Hipo / oligodonti, kısmi diş eksikliği ve anodonti ile tamamen diş yokluğu ile karakterize edilir. Tüm süt dişleri genellikle üç yaşına kadar mevcut olduğundan, genellikle yoklukları not edilir ve bir diş hekimine danışılır. 20 yaş dişleri hariç, tüm kalıcı dişler genellikle 12 ila 14 yaşlarında mevcuttur. Dişler uygun yaşta görünmediğinde, genellikle panoramik diş röntgenleri çekilir.

Hipo / oligodonti ve mutlaka anodonti meydana geldiğinde, saç, tırnak ve ter bezlerinde anormallikler de mevcut olabilir. Çoğu durumda, hipo/oligodonti, bir grup kalıtsal bozukluk olan ektodermal displazilerden birinin bir bileşenidir.

Nedenleri

EDA, EDAR ve EDARADD genleri dahil olmak üzere birkaç farklı genin hipo / oligodonti ve anodonti ile ilişkili olduğu bulunmuştur .

Aynı genler, izole hipo/oligodonti (sadece eksik dişler) veya ektodermal displaziler gibi diğer semptomlarla ilişkili hipo / oligodonti ile ilişkilidir. EDA, EDAR ve EDARADD genleri hem izole hem de sendromik hipo / oligodontiden gerçekten sorumludur.

MSX1, PAX9, IRF6, GREM2, AXIN2, LRP6, SMOC2, LTBP3, PITX2 ve WNT10B gibi diğer birçok gen hipo / oligodontiye dahil olur. WNT10A artık hipodonti / oligodontinin etiyolojisinde yer alan ana gen olarak kabul edilmektedir.

İlgili gene bağlı olarak, kalıtım farklı kalıtım biçimlerini takip edebilir. Genetik hastalıkların çoğu, bir genin biri babadan diğeri anneden alınan iki kopyasının durumuna göre belirlenir.

Resesif genetik bozukluklar, bir birey her bir ebeveynden çalışmayan bir gen miras aldığında ortaya çıkar. Bir birey, hastalık için bir çalışan gen ve bir çalışmayan gen alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olur, ancak genellikle semptom göstermez. Taşıyıcı iki ebeveynin her ikisinin de çalışmayan geni geçirme ve dolayısıyla etkilenen bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Ebeveynler gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de çalışma genleri alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin her ikisinin de aynı anormal geni taşıma şansı akraba olmayan ebeveynlere göre daha yüksektir, bu da resesif genetik bozukluğu olan çocuklara sahip olma riskini artırır.

Baskın genetik bozukluklar, belirli bir hastalığa neden olmak için çalışmayan bir genin yalnızca tek bir kopyası gerektiğinde ortaya çıkar. Çalışmayan gen, her iki ebeveynden de miras alınabilir veya etkilenen bireyde mutasyona uğramış (değişmiş) bir genin sonucu olabilir. Çalışmayan genin etkilenen bir ebeveynden bir yavruya geçme riski her gebelik için %50’dir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Bazı bireylerde bozukluk, yumurta veya sperm hücresinde meydana gelen spontan (de novo) bir genetik mutasyondan kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, bozukluk ebeveynlerden miras alınmaz.

X’e bağlı genetik bozukluklar, X kromozomunda çalışmayan bir genin neden olduğu ve çoğunlukla erkeklerde görülen durumlardır. X kromozomlarından birinde çalışmayan bir gen bulunan dişiler, bu bozukluğun taşıyıcılarıdır. Taşıyıcı dişiler genellikle semptom göstermezler çünkü dişilerde iki X kromozomu vardır ve sadece biri çalışmayan geni taşır. Erkeklerin annelerinden miras kalan bir X kromozomu vardır ve eğer bir erkek, çalışmayan bir gen içeren bir X kromozomunu miras alırsa, hastalığa yakalanır.

X’e bağlı bir bozukluğun kadın taşıyıcıları, her hamilelikte kendileri gibi taşıyıcı bir kız çocuğuna sahip olma şansı %25, taşıyıcı olmayan bir kız çocuğuna sahip olma şansı %25, hastalıktan etkilenen bir erkek çocuk sahibi olma şansı ve %25’tir. Etkilenmemiş bir erkek çocuğa sahip olma şansı %25.

X’e bağlı bozukluğu olan bir erkek üreme yeteneğine sahipse, çalışmayan geni taşıyıcı olacak tüm kızlarına geçirecektir. Bir erkek, X’e bağlı bir geni oğullarına geçiremez çünkü erkekler, erkek yavrulara her zaman X kromozomları yerine Y kromozomlarını aktarır.

X’e bağlı baskın bozukluklara, X kromozomundaki çalışmayan bir gen neden olur ve çoğunlukla kadınlarda görülür. Bu nadir koşullara sahip dişiler, belirli bir hastalık için çalışmayan gene sahip bir X kromozomuna sahip olduklarında etkilenirler. X’e bağlı baskın bir bozukluk için çalışmayan bir gen taşıyan erkekler, kadınlardan daha ciddi şekilde etkilenir ve çoğu zaman hayatta kalamazlar.

Teşhisi

Hipo / oligodonti veya anodonti teşhisi diş röntgeni ile doğrulanabilir. Daha küçük dişler, peg şeklindeki yan kesici dişler, konik dişler, taurodontik azı dişleri ve aralıklı dişler gibi diğer belirtiler ilişkilendirilebilir. Orodental hastalıklara karışan 560 bilinen ve aday gendeki mutasyonları tanımlamak için genetik testler mevcuttur.

Tedavisi

Hipo / oligodonti veya anodontinin tedavisi yapay takma dişlerden oluşur. Yapay takma dişler, çiğnemeye yardımcı olabilen ve ağzın görünümünü iyileştirebilen çıkarılabilir dişlerdir. Oligodonti durumunda veya hastanın ihtiyacına göre tedaviye erken başlanabilir. 3-4 yaş arası çocuklara hareketli protez önerilebilir. Bu protezler çocuk büyüdükçe yenilenebilir.

Hipodonti veya oligodontide sadece ön dişler eksikse, akrilik bir dişin üç adet ortodontik tel vasıtasıyla destekleyici yapıya (abutmentler) yapıştırılmasıyla köprünün hafif hareketine izin veren esnek bir sistem oluşturulabilir. Eksik dişleri değiştirmek için kalıcı seçenekler diş implantlarını içerir. Hipo / oligodontili hastaların terapötik yönetimi, pediatrik diş hekimi, ortodontist, protez uzmanı ve çene-yüz cerrahından oluşan multidisipliner bir ekip gerektirir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir