Tolosa-Hunt Sendromu Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Tolosa-Hunt sendromu şiddetli periorbital baş ağrıları ile birlikte azalmış ve ağrılı göz hareketleri (oftalmopleji) ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Semptomlar genellikle sadece bir gözü etkiler (tek taraflı). Çoğu durumda, etkilenen bireyler yoğun keskin ağrı ve azalmış göz hareketleri yaşarlar. 

Haber Merkezi / Semptomlar genellikle herhangi bir müdahale olmaksızın azalır (spontan remisyon) ve belirgin bir patern olmaksızın (rastgele) tekrarlayabilir. Etkilenen bireyler, üst göz kapağının sarkması (pitoz), çift görme (diplopi), büyük gözbebeği ve yüz uyuşması gibi bazı kafa sinirlerinde felç (felç) belirtileri gösterebilir. Etkilenen göz genellikle anormal şekilde çıkıntı yapar (proptoz). Tolosa-Hunt sendromunun kesin nedeni bilinmiyor.

Belirtileri

Tolosa-Hunt sendromlu birçok kişi, ani başlangıçlı şiddetli periorbital baş ağrısı yaşar, ardından ağrılı ve azalmış göz hareketleri (oftalmopleji) gelir. Bazı şiddetli oftalmopleji vakalarında, gözün kendisi hareket edemez veya çeşitli yönlere bakamaz (donmuş küre).

Tolosa-Hunt sendromunun başlıca semptomları arasında kronik periorbital baş ağrısı, çift görme, bazı kafa sinirlerinin felci (felci) ve kronik yorgunluk yer alır. Etkilenen kişilerde ayrıca gözde çıkıntı (proptoz), üst göz kapağında sarkma (ptosis) ve görmede azalma görülebilir. Çoğu durumda, Tolosa-Hunt sendromuyla ilişkili semptomlar yalnızca bir tarafı (tek taraflı) etkiler. Semptomlar genellikle müdahale olmaksızın azalır (spontan remisyon) ve belirgin bir model olmaksızın (rastgele) tekrarlayabilir.

Nedenleri

Tolosa-Hunt sendromunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bir teori, gözün arkasındaki belirli bir bölgede (kavernöz sinüs ve superior orbital fissür) iltihaplanma ile bağlantılı anormal bir otoimmün tepkidir. Bazı durumlarda, iltihaplanma, belirli bir hücre tipinin kümelenmesine (granülomatöz iltihaplanma) bağlı olabilir.

Otoimmün bozukluklar, vücudun “yabancı” veya istilacı organizmalara (örneğin, antikorlar) karşı doğal savunması bilinmeyen nedenlerle sağlıklı dokuya saldırmaya başladığında ortaya çıkar. Diğer olası nedenler arasında genelleştirilmiş iltihaplanma ve daralmış veya iltihaplı kraniyal kan damarları yer alabilir.

Teşhisi

Tolosa-Hunt sendromunun teşhisi Uluslararası Baş Ağrısı Derneği tarafından kodlanmıştır. Bu bozukluğun kesin tanısı için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir: Tedavi edilmezse en az sekiz hafta devam eden, başın bir tarafında göz ağrısı; üçüncü, dördüncü veya altıncı kafa sinirlerinde ilişkili tahriş veya hasar; steroidlerin uygulanmasından sonra 48 saat içinde ağrının giderilmesi; ve neoplazm, enfeksiyon veya anevrizma gibi diğer durumları ekarte eden özel testler.

Tolosa-Hunt sendromunun teşhisinden, karakteristik fiziksel özelliklerin (örneğin, ağrı, baş ağrısı, oftalmopleji) varlığına dayanarak şüphelenilir. Tanı, kapsamlı bir klinik değerlendirme, ayrıntılı hasta öyküsü ve bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) dahil olmak üzere çeşitli özel radyolojik testler ile doğrulanabilir. Bu incelemeler, gözün arkasındaki alanların (kavernöz sinüs ve superior orbital fissür) karakteristik genişlemesini veya iltihaplanmasını ortaya çıkarabilir.

Tedavisi

Çoğu durumda, Tolosa-Hunt sendromuna bağlı ağrı, kısa süreli steroid ilaç kullanımıyla azalır. Ağrı genellikle tedavi edilmeyen vakalarda on beş ila yirmi gün içinde azalır. Steroid tedavisi ile ağrı tipik olarak yirmi dört ila yetmiş iki saat içinde hızla azalır ve bu hızlı steroid yanıtı tanıya yardımcı olur. Etkilenen bireyler, gelecekte tekrarlayan saldırılara karşı savunmasız olabilir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir