Mastositoz Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Mastositoz, mast hücrelerinin deride, kemik iliğinde ve iç organlarda (karaciğer, dalak, gastrointestinal sistem ve lenf düğümleri) anormal birikimi ve aktivasyonu ile karakterize nadir bir hastalıktır.

Haber Merkezi / Mastositoz hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir. Mastositoz, hastanın semptomlarına ve genel görünümüne bağlı olarak belirli bir tipte sınıflandırılabilir. Yetişkinlik döneminde başlayan vakalar kronik olma eğilimindedir ve derinin yanı sıra kemik iliğini de içerir; oysa çocukluk döneminde bu durum genellikle iç organ tutulumu olmaksızın cilt bulgularıyla belirginleşir ve sıklıkla ergenlik döneminde çözülebilir. Erişkin hastalarda mastositoz kalıcı olma eğilimindedir ve hastaların az bir kısmında daha ileri bir kategoriye ilerleyebilir.

Mastositozla ilişkili semptomların şiddeti hafiften yaşamı tehdit eden boyutlara kadar değişebilir. Genel olarak mastositozda ortaya çıkan semptomlar esas olarak mast hücrelerinden kimyasalların salınmasına bağlıdır ve bu nedenle gerçek bir alerjik tetikleyici tanımlanamasa da alerjik reaksiyonla ilişkili semptomlar üretir. Mast hücresi ile ilişkili histamin salınımına bağlı olarak kızarma ve mide asidinin aşırı salgılanması yaygın görülen semptomlardır. Mide ekşimesi, mide ağrıları, karın rahatsızlığı, şişkinlik ve ishal meydana gelebilir.

İlerlemiş hastalık türlerinde karaciğer, dalak ve lenf düğümleri büyüyebilir; bu nedenle düzenli takip gereklidir. Mastositozdan etkilenen kemikler yumuşayabilir (osteoporoz) ve bozulabilir, ancak kemiklerin dış kısımlarının veya süngerimsi iç alanlarının kalınlaşmasıyla bazı yeni kemik büyümesi meydana gelebilir. Agresif sistemik mastositozda, kan hücrelerinde azalma (sitopeni), kemiklerin parçalanması (osteoliz), lenf düğümlerinin şişmesi (lenfadenopati), karaciğerin şişmesi (hepatomegali), karaciğer fonksiyonunda bozulma, asit veya portal hipertansiyon ve malabsorbsiyon , da meydana gelebilir.

Mast hücrelerinden büyük miktarda kimyasal salınımı (degranülasyon), hayatı tehdit eden anafilaksi ataklarına (anafilaktik şok) yol açabilir. En yaygın tetikleyiciler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, böcek sokmaları, fiziksel stres (sıcak, soğuk, derinin mekanik tahrişi, egzersiz), duygusal stres, alkol, baharatlı yiyecekler ve aspirin ve steroid olmayan antiinflamatuar dahil olmak üzere ilaçlar yer alır. ilaçlar (NSAIDS), narkotikler, kas gevşeticiler, radyokontrast maddeler vb. Bunlar doğası gereği şiddetli alerjik reaksiyonlara benzer ve karın kramplarıyla birlikte kızarma, kan basıncında azalma (hipotansiyon), kalp atış hızında artış ve bilinç kaybı içerebilir.

Son araştırmalar, arı sokmasına karşı ciddi alerjik reaksiyonları olan bazı hastalarda ve daha önce idiyopatik anafilaksi tanısı alan bazı hastalarda mastositoz olabileceğini ortaya çıkardı. Mastositozda görülebilen spesifik olmayan ek semptomlar arasında ağrı, bulantı, baş ağrısı, hafıza ve konsantrasyon güçlükleri ve/veya halsizlik yer alır. İlişkili hematolojik bozukluğu olan hastalarda yorgunluk, dalak büyümesine bağlı sol üst kadran ağrısı, morarma/kanama ve kilo kaybı gibi bu bozukluğa ait semptomlar görülebilir.

Mast hücre büyüme faktörü (KIT) reseptörünün aşırı aktivasyonuyla sonuçlanan genetik değişiklikler (mutasyonlar), erişkin başlangıçlı mastositozu olan hemen hemen tüm hastalarda ve etkilenen çocukların yaklaşık %80’inde cilt lezyonlarında anormal mast hücrelerinde tanımlanmıştır. . Mastositozda  en yaygın KIT mutasyonu D816V’dir  ve dokularda mast hücrelerinin anormal çoğalmasına ve birikmesine neden olduğuna inanılmaktadır.

Yetişkinlerin %90’ından fazlası ve çocukların %40’ı da bu mutasyonu ifade ederken, çocukların diğer %40’ında KIT geninin diğer alanlarını kapsayan mutasyonlar bulunur . Çocuklardaki KIT mutasyon tipinin hastalığın ciddiyetini tahmin etmede değeri olup olmadığı henüz belli değil . Mutasyonlar, etkilenen bireylerin vücut hücrelerinde (somatik) mevcuttur, ancak hastaların çoğunda yumurta ve sperm hücrelerinde (germline) bulunmaz ve bu nedenle bir sonraki nesle aktarılmaz.

Diğer hücresel aracıların yanı sıra histamin, lökotrien C4, prostaglandin D2, kemokinler, sitokinler ve heparin gibi mast hücreleri tarafından üretilen aracıların salınması semptomatik ataklarla sonuçlanır. Histamin, alerjik bir olay sırasında ortaya çıkan, kaşıntıya, hırıltıya, kan damarlarının genişlemesine ve mide asidinin aşırı salgılanmasına neden olan doğal bir kimyasaldır.

Mast hücresi aktivasyonuyla ilişkili diğer bozukluklar klinik olarak mastositozdan ayırt edilemez ve mastositoz için tanısal testler yapılmalıdır. Kutanöz mastositozda derinin görünümüne göre tanı konulabilir ve yüksek sayıda mast hücresinin ortaya çıktığı deri biyopsisi ile doğrulanabilir. Sistemik mastositoz tanısı, anormal görünüme sahip anormal derecede yüksek sayıda mast hücresini ortaya çıkaracak bir kemik iliği biyopsisi ile konulmalıdır.

Triptaz mast hücreleriyle ilişkili bir proteazdır. Ölçülebilir serum triptaz alfa ve beta triptazlardan oluşur ve ortalama serum triptaz düzeyi yaklaşık 5 ng/ml’dir. Alfa triptaz, mast hücreleri tarafından yapısal olarak salgılanan bir protriptazdır ve serum seviyeleri mast hücre sayılarıyla ilişkilidir ve sıklıkla sistemik mastositozda yüksek bulunur. 20 ng/ml’den büyük bir başlangıç ​​serum triptaz düzeyi, sistemik mastositoz için küçük bir tanı kriteridir. Beta triptaz mast hücre granüllerinde depolanır ve anafilaksi genellikle 4 saat sonra başlangıç ​​düzeyine döndükten sonra dolaşımda saptanabilir.

Şu anda mastositozun iyileştirici bir tedavisi yoktur. Mastositoz tedavisi öncelikle mast hücre mediatörlerinin salınmasının neden olduğu semptomların kontrol altına alınmasına yöneliktir. Bu nedenle H1 ve H2 antihistaminikler semptomları hafifletmeye yönelik tedavinin temel taşlarıdır. Kromolin sodyum, bazı gastrointestinal semptomların tedavisinde özellikle etkili olabilir. Ketotifen gibi mast hücresi stabilizatörleri bazı mast hücresi aktivasyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Lökotrien antagonistleri hastalarda semptomların iyileştirilmesi için de kullanılabilir. Midede artan asit üretimini tedavi etmek için proton pompası inhibitörleri kullanılabilir. Osteoporoz veya belirgin osteopeni mevcutsa bifosfonatlar kullanılabilir. PUVA (psoralen artı ultraviyole A radyasyonu) tedavisi, ürtikerya pigmentoza lezyonlarının geçici olarak zayıflamasına neden olabilir. Diğer tedavilere yanıt vermeyen veya ileri evre hastalığı olan hastalarda glukokortikoidler gerekli olabilir.

Sistemik mastositozlu tüm hastalara kendi kendine enjekte edilebilir epinefrin reçete edilmelidir ve şiddetli anafilaktik atak vakalarında uygulanabilir ve tüm hastalara kendi kendine epinefrin enjektörleri taşımaları tavsiye edilir. Şu anda alerjik astım, kronik spontan ürtiker ve nazal polipozis için endike olan bir IgE antikoru olan Xolair’in (omalizumab), vaka raporlarında anafilaktik mast hücre aktivasyon ataklarının önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.

İlişkili hematolojik bozukluklar bir kan uzmanı (hematolog) tarafından tedavi edilmelidir. İleri sistemik mastositozu olan hastalarda mast hücre sayısını azaltmaya yönelik tedaviler düşünülmektedir. Bunlar arasında tirozin kinaz inhibitörleri (TKI’ler), kladribin ve interferon alfa bulunur. TKI’lerin güvenliği ve tolere edilebilirliği, onları ilerlemiş hastalığı olan çoğu hastada ilk tedavi seçeneği haline getirmiştir. TKİ’ler arasında midostaurin, imatinib ve bazı araştırma ilaçları yer almaktadır. SM-AHNMD, ASM ve MCL’li seçilmiş hastalarda kök hücre nakli düşünülebilir.

2006 yılında, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), D816V c-KIT genetik mutasyonu veya bilinmeyen bir mutasyon durumu ile ilişkili olmayan agresif sistemik mastositozu (SM) kanser ilacı Gleevec (imatinib mesilat) ile tedavi etmek için genişletilmiş onay verdi. Çoğu vaka D816V KIT mutasyonu ile ilişkili olduğundan mastositozda imatinibe yanıt nadirdir.

2017 yılında FDA, agresif SM’li, ilişkili hematolojik neoplazm veya mast hücreli lösemili SM’li yetişkinlerin tedavisi için Rydapt’ı (midostaurin) onayladı. En son, 2021’de FDA, hematolojik neoplazm veya mast hücreli lösemiyle ilişkili agresif SM, SM’li yetişkinlerin tedavisi için Ayvakit’i (avapritinib) onayladı.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir