Antiviral Nedir, Antiviral İlaçlar Nelerdir?

Antiviral, virüslerin zararlı etkilerini önleyen anlamına gelir. Başka bir deyişle, Antiviral, virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.

Bu ilaçlar ‘Nöraminidaz İnhibitörleri’ olarak bilinir. Nöraminidaz grip virüslerinin yüzeyinde bulunan ve kısaca N harfi ile gösterilen enzimlerdir. Bu enzim, virüs partiküllerinin enfekte olmuş hücrelerden salınımı ve bulaşıcı virüsün vücutta daha fazla yayılmasında rol oynar.

Bu enzimin bloke edilmesi ile virüsün çoğalması ve solunum yollarında yayılması durdurulmuş olur. Bu sayede hem hastalık süresi ve belirtilerin şiddetinde hem de bulaştırıcılık azalmış olur.

Hangi hastalara verilmelidir?

Domuz gribi birçok hastada hiçbir ilaca gerek kalmadan düzelmektedir. Bu ilaçların sağlıklı olan ve ağır hastalık belirtisi göstermeyen kişilere verilmesi doğru değildir. CDC’ ye göre antiviral ilaçlar şu kişilere verilmelidir:

Ağır grip tablosu gösterenler (kanıtlanmış veya muhtemel grip teşhisiyle hastaneye yatırılan hastalar)

Komplikasyon ihtimali yüksek olan 2 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üzerinde olanlar, gebeler, kronik veya bağışıklığı baskılayan hastalığı olanlar,

19 yaşından küçük olan ve sürekli aspirin tedavisi görenler,

2-4 yaş arasında olan ve yüksek riskli hastalıkları veya ağır hastalık tablosu olmayan çocuklar için antiviral tedavi gerekmez. Buna karşılık zatürree ile uyumlu şikayet ve muayene bulguları olan gripli çocuk veya erişkinlere ise gecikmeden antiviral tedavi başlanmalıdır.

Anitiviral ilaçlara ne zaman başlanmalıdır?

Antiviral ilaçlardan beklenen faydanın ortaya çıkması için tedavi, hastalık belirtilerinin başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde verilmelidir. Antiviral ilaçlar, herhangi bir sebeple tedaviye geç başlanan hastalarda da hastanede yatış süresini ve ölüm oranını azalttığı için ağır hastalarda geç de olsa verilmelidir.

Tedaviye başlamak için hastaların test sonuçları beklenmemelidir. Çünkü çeşitli sebeplerle birçok hasta grip olduğu halde testler negatif çıkabilir. Hızlı antijen testlerinin H1N1 virüsü için duyarlılığının yüzde 10-70 arasında olduğu unutulmamalıdır.

Tedavi süreci ne kadardır?

Tamiflu veya Relenza tedavi süresi 5 gündür ancak ağır hastalık tablosu sebeiyle hastaneye yatması gereken hastalarda bu süre daha uzunn olabilir..

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir