AİHM’den Tarihi Karar: Patronu Eleştirmek İşten Çıkarma Sebebi Olamaz

Türkiyeli bilgisayar mühendisinin patronunu eleştirdiği için işten çıkarılmasıyla ilgili yaptığı başvuruyu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “Patronu eleştirmek işten çıkarma sebebi olamaz” dedi:

“Davacının alaycı bir dil kullandığı doğrudur. Ancak e-postanın konusu, gönderildiği bağlam ve alıcıları dikkate alındığında şirketi ilgilendiren bir tartışmayı teşvik ettiği de doğrudur.

Türk ulusal yargıçları, başvuranın eylemlerinin işyerindeki huzur ve uyumu bozduğuna karar vermek için ilgili tüm olguları ve faktörleri dikkate almamıştır. Üst yönetimin eleştirilmesi  işten çıkarma veya disiplinsizlik sebebi olamaz.”

Patron ve şirket yönetimine yönelik sert eleştiriler içeren e-postanın ardından kovulduğunu belirten mühendis, mahkemeye başvurdu. Ancak iç hukuk yolları, mühendisin aleyhine sonuçlandı. Türkiye’deki iç hukuk yollarını tüketen mühendis, konuyu AİHM’e taşıdı.

Patronlar Dünyası‘nın haberine göre; davacı mühendis, AİHM’e yaptığı başvuruda, patronun yönetim uygulamalarının modern yönetim yaklaşımıyla uyumsuz olduğunu ve sert bir şekilde eleştirdiğini kabul etti. Ancak bunu “kendisine karşı aşağılayıcı veya kaba bir dil kullanmadan” yaptığını belirtti.

Davayı oy birliğiyle karara bağlayan AİHM, olayı ifade özgürlüğü kapsamında temel bir hak olarak kabul etti ve şöyle dedi:

“Davacının alaycı bir dil kullandığı doğrudur. Ancak e-postanın konusu, gönderildiği bağlam ve alıcıları dikkate alındığında şirketi ilgilendiren bir tartışmayı teşvik ettiği de doğrudur. Türk ulusal yargıçları, başvuranın eylemlerinin işyerindeki huzur ve uyumu bozduğuna karar vermek için ilgili tüm olguları ve faktörleri dikkate almamıştır. Üst yönetimin eleştirilmesi işten çıkarma veya disiplinsizlik sebebi olamaz.”

Mahkeme, Türkiye’nin başvurana 2 bin 600 euro manevi tazminat ödemesine hükmetti. Masraf ve giderler için 1000 euro’luk ayrı bir ödeme de talep edildi.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir