Abdominal Aort Anevrizması nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Abdominal aort anevrizması, vücuda kan pompalayan en büyük damar olan aort damarının zayıf olduğu alanlarda gelişen bir balonlaşmadır.

Aort Anevrizması, aortun herhangi bir kısmında gelişebilir. Hayati risk taşıyan bir hastalıktır ve en kısa sürede acil tedavisi gerçekleştirilmelidir.

Anevrizmanın türünü, bulunduğu yer belirler:

 • Abdominal aort anevrizmaları aortun abdomenden geçen kısmında meydana gelir. Aort anevrizmalarının en yaygın görülen türüdür.
 • Torasik aort anevrizmaları aortun göğüs içindeki kısmında meydana gelir. Torasik bir aort anevrizması aort kökünde, çıkan aortta, arkus aortada (göğüs içinde aortun büküldüğü kısım) veya inen aortta gelişebilir.

Abdominal aort anevrizması nedenleri nedir?

Ateroskleroz denilen damarın kalınlaşması, kireçlenmesi en sık görülen nedenlerdir. Ayrıca bazı enfeksiyonlar, bağ dokusu hastalıkları, doğumsal bazı hastalıklarda anevrizma oluşumuna yol açabilir.

Abdominal aort anevrizması belirtileri nedir?

Aort anevrizması, semptomlara neden olacak büyüklüğe gelmeden önce, yıllar boyunca yavaşça büyüyebilir ve hiçbir semptom vermeyebilir.

Semptomlar meydana geldiğinde, anevrizmanın yerine bağlı olarak en yaygın görülenleri göğüste veya karında ağrıdır.

Aort anevrizması yırtıldığında; sırtta ve karında şiddetli ağrı, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, terleme ve ayaktayken kalp hızının artması belirtileri arasında gelmektedir.

Abdominal aort anevrizması risk faktörleri nedir?

Kalp krizi içinde geçerli olan risk faktörlerinden bazıları aort anevrizması riskini de artırır:

 • Ateroskleroz (arter duvarlarında sertleşme)
 • Yüksek tansiyon
 • Diyabet
 • Yüksek kolesterol
 • Sigara içme
 • Kalıtsal
 • Biküspit aort kapağı

Yaralanma veya enfeksiyon da, aort duvarları zayıflamışsa anevrizmanın gelişmesine yol açabilir.

Abdominal aort anevrizması tedavi yöntemleri nelerdir?

Aort anevrizmalarının tedavisi, açık ameliyat veya endovasküler onarım teknikleridir.

Eğer aortun uzun bir kısmı boyunca anevrizmanız veya çok sayıda anevrizmanız varsa, en iyi yaklaşım açık ameliyat ile endovasküler onarımın bir kombinasyonu olabilir.

Açık cerrahi onarım: Açık cerrahi onarım sırasında, anevrizmanın yerine bağlı olarak göğüste veya batında bir kesi yapılır. Prosedür sırasında, aortun balonlaşmış olan hastalıklı alanına astarlanan bir sentetik greft dikilerek yerine tutturulur ve böylece kusurlu bölgenin her iki taraftan normal aort ile bağlanması sağlanır. Prosedür tamamlanınca kan damarının yeni ve sentetik kısmı normal ve sağlıklı bir aort gibi görev yapar.

Açık cerrahi onarım, uzun vadeli sonuçları çok iyi olan, kanıtlanmış bir tedavidir.

Endovasküler onarım: Abdominal aort anevrizmasında hızla tercih edilen tedavi olma yönünde ilerlemektedir ve torasik aort anevrizması tedavisinde de gitgide daha fazla kullanılmaktadır. Endovasküler onarım prosedürü sırasında, cerrah kasık alanında küçük kesiler yaparak, aorta bağlanan arterlere erişir. Arterlerin içinden geçirilen bir kılavuz tel aortun hastalıklı bölümüne doğru ilerletilir.

Cerrah, röntgen ışını kılavuzluğunda, stent-grefti kılavuz tel üzerinden bir kateterin (uzun ince bir boru) içine yerleştirir. Stent-greft, aortun zayıflamış alanını kuvvetlendirmek için kullanılan kumaş benzeri bir borudur ve metal tel stentlerle (çerçeve de denir) desteklenir. Cerrah daha sonra stent-grefti kateterin içinde kılavuz tel boyunca hareket ettirerek, anevrizma alanına ilerletir. Burada kateter geri çekilir ve stent-greft anevrizmanın iki yanında bir yay gibi genişler. Sağlam bir şekilde yerine yerleştikten sonra, stent-greft, kanın anevrizmayı itmeden akabileceği yeni bir geçiş yolu görevi görür. Anevrizmanın üzerine uygulanan basınç olmadığından, zamanla anevrizma küçülür.

Endovasküler onarım şu avantajları sunar:

 • Prosedür tipik olarak 1 ila 3 saat sürer
 • Hastalar prosedürden birkaç gün sonra eve gidebilir
 • Açık cerrahi tekniklere oranla, kesiler daha küçüktür ve daha az travma vardır
 • Çoğu insan normal yaşantısına 2 ila 6 hafta içinde döner.

Abdominal aort anevrizması yaşam stili önerileri

Abdominal aort anevrizması, sinsi bir hastalık olduğu için 60 yaş üzerindeki herkesin en az bir kere kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi biriminde muayene olması gerekmektedir. Abdominal aort anevrizması hastalarının doktorlarının verdiği tedavi planına uymaları, anevrizma oluşturan sigara, tansiyon ve kolesterol gibi risk faktörlerinden uzak durmalarını gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir