Manisa: Hatuniye Camii ve Külliyesi

Hatuniye Camii ve Külliyesi; Manisa’nın Şehzadeler İlçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

1490 yılında II.Bayezid’ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından yaptırılan külliye cami, medrese, imarethane ve sıbyan mektebinden oluşmaktadır.

Hatuniye Camii dikdörtgen planlı, tek minareli sade bir camidir. Ana mekan, sekizgen bir kasnak üzerine oturan bir büyük ve iki yanda ise küçük kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yeri ise altı sütun üzerine oturan beş küçük kubbeyle kaplanmıştır.

Minaresi zikzak kırmalarla süslüdür. Yalancı kündekari tekniği ile yapılmış olan minberi, Türk süsleme sanatlarının güzel örneklerinden biridir. Caminin batı kısmında yer alan sıbyan mektebi dikdörtgen planlı olup tuğla hatıllı, kaba yonu taş örgü tekniği ile inşa edilmiştir.

Külliyenin medrese ve imarethane bölümleri, diğer birçok eser gibi, Kurtuluş Savaşı sırasında yanıp yıkıldığından günümüze ulaşmamıştır. Gelir getirmesi amacıyla 1497 yılında da Kurşunlu Han külliyeye ilave edilmiştir. Kayıtlara göre han altta 36, üstte 38 odaya, havuzlu büyük bir avluya ve ahıra sahiptir.

Paylaşın

Manisa: İvaz Paşa Camii

İvaz Paşa Camii; Manisa’nın Yunusemre İlçesi, Mutlu Mahallesi, Okul Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami, 1484 yılında İvaz Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami bir büyük kubbeyle örtülü ve tek minarelidir. Son cemaat yeri ise beş yuvarlak sütun üzerine oturan dört kubbe ile örtülüdür.

İnşaatında kesme taş ve tuğla kullanılan caminin tuğla işçiliği önemlidir. Caminin son cemaat yerinin doğusunda yer alan mezar ise İvaz Paşa’ya aittir.

Paylaşın

Manisa: Çeşnigir Camii

Çeşnigir Camii; Manisa’nın Şehzadeler İlçesi, Çarşı Mahallesi, Murat Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami, 1474 yılında Fatih Sultan Mehmet’in azatlı kölesi Çeşnigir Sinan tarafından yaptırılmıştır. Enine dikdörtgen planlı, kesme taştan yapılmış, ortada bir büyük, köşelerde ise dört küçük eliptik kubbe ile örtülmüştür.

Batı bitişiğindeki kare planlı küçük kütüphane ise, 1831 yılında Karaosmanoğulları’ndan Hacı Sabri Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Paylaşın

Manisa: Ulu Camii ve Külliyesi

Ulu Camii ve Külliyesi; Manisa’nın Şehzadeler İlçesi, İshakçelebi Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Spil Dağı’nın kuzey eteklerinde, şehre hakim bir konumda yer alan külliye cami, medrese ve türbe ile kuzeydoğusundaki hamamdan meydana gelmiştir. Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman’a yaptırılmıştır. İnşasında kaba yonu taş, tuğla ve bazı antik mimari unsurlar kullanılmıştır.

Cami enine dikdörtgen bir plana sahip olup sekizgen ayak sistemi üzerine oturan bir büyük kubbeyle örtülmüştür. Tek minareli olan caminin hakiki kündekari tekniği ile yapılmış olan minberi Beylikler Dönemi Türk ahşap oymacılığı’nın şaheserlerinden biridir. Minber kapısı Manisa Müzesi’nde muhafaza edilmektedir.

“Fethiye Medresesi” adıyla da anılan medrese, caminin batı bitişiğinde tek eyvanlı, iki katlı olarak camiden on yıl kadar sonra aynı mimar tarafından yapılmıştır. Kentin en eski medresesi olan yapının kuzeye bakan taç kapısının her iki yanında birer çeşme bulunmaktadır.

Cami ile medrese arasındaki geçidin güney duvarından açılan bir kapıyla girilen türbede bulunan dört sandukanın İshak Çelebi ve ailesine ait olduğu sanılmaktadır. Külliyenin hamamı ise “Çukur Hamam” olarak bilinmekte olup günümüzde hayli harap bir durumdadır. Hamamın külliyeye gelir getirmesi amacıyla yapıldığı vakfiyesinden anlaşılmaktadır.

Paylaşın

Manisa: Mesir Tabiat Parkı

Mesir Tabiat Parkı; Manisa’nın Yunusemre İlçesi, Uncubozköy mevkiinde yer almaktadır. Manisa İl Merkezine 2 km uzaklıktadır. Tabiat Parkı, 12 hektar alana sahiptir.

Tabiat Parkı ve çevresinde, Çınar, Meşe, Pırnalmeşesi, Söğüt, Zakkum, Kızılçam, Geven, Cictus, Karakavak, Defne, Sekoya, Ateşdikeni, Mavi Servi, Orman Sarmaşığı, yaprağını dökmeyen Dağ Muşmulaları bulunmaktadır.

Tabiat Parkı ve çevresinde, Tavşan, Keklik, Ötücü Kuşlar, Tilki, Domuz, Doğan, Şahin, Sığırcık, Alakarga türü yaşamaktadır.

Manisa Merkez İlçe sınırları içerisinde ve Manisa Kent Ormanına bitişik Tabiat Parkı; günübirlik kullanım, yürüyüş ve mevcut bitki çeşitliliğin tanıtımı uygundur.

Paylaşın

Manisa: Süreyya Tabiat Parkı

Süreyya Tabiat Parkı; Manisa’nın Yunusemre İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Tabiat Parkı, 4,85 hektar alanı kaplamaktadır. Manisa il merkezine 12 km. uzaklıktadır.

Alanda, çınar, meşe, pırnalmeşesi, söğüt, zakkum, kızılçam, geven, cictus, karakavak, defne, sekoya, ateşdikeni, mavi servi, orman sarmaşığı, yaprağını dökmeyen dağ muşmulaları bulunmaktadır.

Tabiat parkı ve çevresinde tavşan, keklik, ötücü kuşlar, tilki, domuz, doğan, şahin, sığırcık, alakarga gözlemlenmiştir.

Tabiat parkı, günübirlik kullanım, yürüyüş ve mevcut bitki çeşitliliğin tanıtımı uygundur.

 

Paylaşın