Rothmund Thomson Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Rothmund Thomson sendromu (RTS), vücudun birçok bölümünü etkileyebilen nadir bir genetik bozukluktur. Bozukluk, ciltte belirgin anormallikler, seyrek saç, kirpik ve/veya kaşlar, küçük boy, iskelet ve diş anormallikleri ve kansere yatkınlık ile karakterizedir.

Haber Merkezi / Hastalarda genellikle bebeklik döneminde RTS belirtileri görülmeye başlar ve ortaya çıkan ilk özellik yanaklarda başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan bir döküntüdür. Döküntü giderek kronikleşir ve yaşam boyu devam eder. Gözler, kemikler, dişler ve saçlar gibi vücudun diğer bölgelerini de içeren başka özellikler ortaya çıkabilir ve hastalar akranlarına kıyasla küçük olabilir. Hastalarda kanser, özellikle belirli cilt ve kemik kanseri (osteosarkom) geliştirme riski artmıştır.

Kanser geliştirmeyen hastalarda yaşam süresinin genellikle normal olduğu düşünülür, ancak yayınlanmış literatürdeki takip verileri sınırlıdır. RTS, otozomal resesif bir genetik durum olarak kalıtılır. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde iki genden birinde, RECQL4 ve ANAPC1 genlerinde değişiklikler (varyantlar veya mutasyonlar) vardır. RTS’nin kalan vakaları için, ilgili gen(ler) henüz tanımlanmamıştır.

Rothmund-Thomson sendromu, erken bebeklikte ortaya çıkan nadir bir genetik bozukluktur. Semptomların aralığı ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. RTS tipik olarak cilt döküntüsü, seyrek saç, kötü şekilli kemikler, göz merceklerinin anormal bulanıklaşması (juvenil katarakt), kısa boy ve diğer fiziksel anormalliklerle karakterizedir. Zeka genellikle normaldir, ancak etkilenen bazı bireylerin zihinsel engelli olduğu bildirilmiştir.

Cilt ve saç: Yaklaşık üç ila altı aylık yaşlar arasında, RTS’li bebeklerde yanaklarda kızarıklık (eritem) gelişir; bu kızarıklıklar yamalar veya iltihaplı plaklar şeklinde görünebilir ve güneş yanığına veya hatta egzamaya benzeyebilir. Kızarıklığa şişlik (ödem) eşlik edebilir. Bazı çocuklarda döküntü hayatın daha erken dönemlerinde belirginleşebilir veya iki yaşına kadar geç gelişebilir. Döküntü genellikle kollara ve bacaklara yayılır ve kalçaları içerebilir veya içermeyebilir.

Gövde ve karın genellikle etkilenmez. Zamanla ve genellikle erken çocukluk döneminde iltihap gerileme eğilimindedir ve etkilenen bölgelerdeki cilt, teleanjiektazi (belirgin, küçük, örümcek benzeri kan damarları); küçük atrofi noktaları (cilt dokusu dejenerasyonu veya incelmesi); ve artan pigment (hiperpigmentasyon) ve azalan pigment (hipopigmentasyon) arasında değişen anormal cilt pigmentasyonu alanları ile karakterize edilen poikiloderma olarak bilinen daha kronik bir döküntü modeline dönüşür ve dantelli, örümcek benzeri veya benekli bir görünüm verir.

Bazı hastalarda cildin güneşe maruz kalmaya karşı hassasiyeti (fotosensitivite) bildirilmiştir ve döküntü daha fazla güneşe maruz kalan bölgeleri etkileme eğilimindedir. Ancak döküntünün her zaman güneşe maruz kalan bölgelerle (örneğin kalçalar) sınırlı olmadığını belirtmek önemlidir. Etkilenen bazı kişiler, güneşe maruz kalmayla ilişkili olabilecek veya olmayabilecek ciltte kabarcık (bül) öyküsü bildirmektedir. Kabarcık oluşumu hastalar geç çocukluk çağına ulaştıkça azalma eğilimindedir.

RTS’nin yetişkinlikte daha belirgin olma eğiliminde olan diğer cilt belirtilerinden biri, avuç içleri ve ayak tabanları, dizler ve bazen parmaklar veya ayak parmakları çevresi gibi belirli bölgelerin kalınlaşıp aşırı büyüdüğü ve pürüzlü, siğil benzeri (verrucous) bir doku geliştirdiği hiperkeratoz adı verilen bir durumdur. Şiddetli vakalarda, belirli bölgelerde büyük, verrucous aşırı büyümesi önemli rahatsızlığa veya aktivitelerin kısıtlanmasına neden olabilir.

Ek olarak, RTS’li birçok hastanın seyrek saç derisi vardır ve bazılarında tam kellik (alopesi) olabilir. Birçok kişide kaşlar, kirpikler ve vücut kılları da seyrek olabilir veya olmayabilir. Bazı hastalarda tırnaklar kötü biçimli (distrofik) ve/veya alışılmadık derecede küçük (hipoplastik) olabilir.

Gözler: Yaklaşık iki ila yedi yaşları arasında, RTS’li bazı çocuklarda her iki gözün lenslerinde ani bulanıklık (bilateral juvenil katarakt) da gelişebilir. Bu tür kataraktlar tipik olarak, aksi takdirde berrak bir lensin geniş veya dar bir alanında beliren opak, yarı katı, beyaz noktalardır (zonüler veya lameller katarakt). Bu tür kataraktların gelişimi haftalar içinde ciddi görme bozukluğuna veya kaybına neden olabilir ve bir göz uzmanının (oftalmolog) acil cerrahi müdahalesi genellikle görmeyi geri kazandırabilir.

Büyüme ve gelişme: RTS’li bireylerin büyük bir yüzdesi doğumdan önce ve sonra anormal derecede yavaş büyüme yaşar (doğum öncesi ve sonrası büyüme gecikmesi), bu da hafif ila orta derecede küçük boylara yol açar. Bu küçük boy, boy ve kiloya göre simetriktir ve hastaların üst ve alt vücutları orantılı olarak gelişir.

Kemikler ve dişler: Hastaların büyük bir yüzdesinde klinik olarak görülebilen veya görülemeyen kemik anormallikleri vardır. En belirgin anormalliklerden biri, küçük, kötü biçimli veya eksik başparmaklar veya kısa ön kollar olarak ortaya çıkan radyal ışın defektidir. Vücuttaki diğer kemikler, özellikle kollar, eller ve bacaklardakiler de anormal şekilde oluşmuş, kısalmış veya kaynaşmış olabilir ve bu kemik bulgularından bazıları yalnızca röntgenlerde görülebilir. Bazı hastalarda belirgin alın (frontal çıkıntı) veya çökük burun köprüsü (eyer burun) gibi kraniyofasiyal bölgenin karakteristik anormallikleri de olabilir. Hastalarda ayrıca ciddi vakalarda kırıklara yol açabilen azalmış kemik yoğunluğu (osteopeni veya osteoporoz) olabilir. RTS’li hastaların dişleri küçük veya kötü biçimli olabilir.

Gastrointestinal ve beslenme: RTS’li birçok bebek ve küçük çocuk, genellikle süt veya mama intoleransına atfedilen, spesifik olmayan kusma ve ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıklar yaşar. Bazı hastalar besin alımını sürdürmek için beslenme tüplerine ihtiyaç duyar. Ancak, hemen hemen tüm hastalarda, bu sorunlar daha sonraki çocukluk döneminde çözülür.

Kanser: RTS’li bireylerde kanser, özellikle osteosarkom ve melanom dışı cilt kanserleri (skuamöz ve bazal hücreli karsinomlar) geliştirme riski artmıştır. Bunlar RTS’de karşılaşılan en sık kanserler olsa da, baş ve boyun bölgesinde skuamöz hücreli karsinom ve lösemi gibi hematolojik maligniteler geliştiren birkaç hasta bildirilmiştir.

Doğurganlık: RTS’li bazı bireylerde gonadların (yani kadınlarda yumurtalıklar veya erkeklerde testisler) yetersiz aktivitesiyle karakterize bir durum olan hipogonadizm vardır. Sonuç olarak, etkilenen kadınlar düzensiz adet görebilirken, hem etkilenen erkekler hem de kadınlar gecikmiş cinsel gelişim yaşayabilir. Hipogonadizmli bireylerde doğurganlık azalabilir; ancak bazı hastalar (hem erkek hem de kadın) çocuk sahibi olmuştur.

Rothmund Thompson sendromu, otozomal resesif bir desende kalıtılan genetik bir bozukluktur. RTS’li bireylerin yaklaşık 2/3’ünde RECQL4 geninde (tip 2 RTS) veya ANAPC1 geninde (tip 1 RTS) bir anormallik (varyant veya mutasyon) bulunur. RECQL4 geni, vücuttaki hücrelerdeki genetik materyal olan DNA’nın replikasyonu ve onarımında rol oynayan bir proteinin üretiminden sorumludur.

ANAPC1 , hücre döngüsü ilerlemesi için önemli olan ve ayrıca DNA replikasyonu ve onarımında rol oynayan APC1 adlı bir proteini kodlar. Etkilenen bireylerin yaklaşık 1/3’ünde bu genlerde tespit edilebilir varyantlar olmadığından, henüz keşfedilmemiş diğer genler de muhtemelen RTS ile ilişkilidir.

Resesif genetik bozukluklar, bir birey her iki ebeveyninden de mutasyona uğramış bir gen miras aldığında ortaya çıkar. Bir birey hastalık için bir normal gen ve bir mutasyona uğramış gen alırsa, kişi hastalık için taşıyıcı olacaktır, ancak genellikle semptomlar göstermeyecektir. Taşıyıcı iki ebeveynin mutasyona uğramış geni hem geçirmesi hem de etkilenen bir çocuğa sahip olması riski her hamilelikte %25’tir. Ebeveynler gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveyninden de normal genler alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Rothmund Thompson sendromu, poikilodermatöz döküntünün başlangıcı, görünümü ve ilerlemesine göre teşhis edilir. Döküntü mevcutsa ancak atipik ve RTS ile ilişkili diğer fiziksel özellikler mevcutsa RTS tanısı şüphelenilebilir. Tanıyı doğrulamak için RECQL4 geni için moleküler genetik test mevcuttur, ancak RTS vakalarının üçte birinde bu test negatif olabilir. Bu nedenle, negatif bir test RTS tanısını dışlamaz, ancak pozitif bir test tanıyı doğrular.

Rothmund Thomson sendromunun tedavisi her bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, cerrahlar, cilt bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış doktorlar (dermatologlar), genetik bozukluklarda uzmanlaşmış doktorlar (genetikçiler), göz uzmanları (oftalmologlar), kemik bozukluklarını teşhis ve tedavi eden uzmanlar (ortopedi uzmanları), diş uzmanları ve/veya diğer sağlık profesyonelleri, etkilenen bir çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlamak zorunda kalabilir.

RTS tedavisi için spesifik terapiler semptomatik ve destekleyicidir. Etkilenen bireyleri güneşe maruz kalmaktan korumak için özel önlemler önerilebilir (örn. topikal güneş kremleri, güneş gözlükleri vb. kullanımı). Hastalar cilt kanseri geliştirmeye yatkın olduklarından (örn. skuamöz veya bazal hücreli karsinomlar), doktorlar cilt malignitelerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve tedavi edilmesini sağlamak için etkilenen cilt bölgelerini yakından izleyebilir.

Ek olarak, RTS’li bazı bireyler genel popülasyona göre belirli cilt dışı maligniteler (örneğin osteosarkom) geliştirmeye daha yatkın olduğundan, doktorlar erken tespit ve hızlı, uygun tedavi sağlamak için etkilenen bireyleri yakından izleyebilir. Bu hastalarda genellikle yeni patolojik lezyonlardan ayırt edilmesi gereken altta yatan iskelet kusurları bulunduğundan, temel iskelet araştırmaları önerilir. Osteosarkom ve diğer kanserler için etkili tedaviler şu anda mevcuttur ve RTS’li bazı hastaların genel popülasyondaki kanser hastaları gibi bu tedavileri tolere edebildiği görülmektedir. Diğer hastalar belirli kemoterapi ajanlarına karşı bireysel toleransa bağlı olarak doz azaltımlarına ihtiyaç duyabilir.

RTS hastaları osteoporoz ve kemik kırıkları açısından risk altında olabilir. DXA taramaları ile izleme garanti edilebilir ve bazı hastalar kemik takviyelerinden faydalanabilir. Kataraktlar ciddi görme bozukluğuna veya kaybına neden olabileceğinden, RTS’li bebekler ve çocuklar kataraktların derhal tespit edilmesi ve uygun tedavinin zamanında uygulanması için çocuk doktorları ve göz doktorları tarafından yakından izlenmelidir. Ciddi görme bozukluğunu veya kaybını önlemek için opaklaşmış lenslerin cerrahi olarak çıkarılması yapılabilir.

RTS ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek dişsel anormallikler cerrahi müdahale, protez ve diğer yapay cihazların kullanımı ve/veya diğer destekleyici teknikler yoluyla tedavi edilebilir. Darbeli boya lazeri döküntünün teleanjiektazik bileşeninin kozmetik tedavisinde kullanılmıştır. Etkilenen bireyler ve aileleri için genetik danışmanlık önerilir. Bu bozukluk için diğer tedavi semptomatik ve destekleyicidir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir