Rabson Mendenhall Sendromu Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Rabson Mendenhall sendromu, şiddetli insülin direnciyle karakterize son derece nadir görülen bir genetik bozukluktur. Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin, glikozun (basit bir şeker) enerji üretimi için hücrelere veya depolama için karaciğere ve yağ hücrelerine hareketini teşvik ederek kan şekeri seviyelerini düzenler.

Haber Merkezi / Rabson Mendenhall sendromunun ilk belirtileri arasında baş ve yüz (kraniyofasiyal bölge) anormallikleri, diş ve tırnak anormallikleri ve özellikle boyun, kasık ve koltuk altı gibi deri kıvrım bölgelerinde anormal derecede artan renklenme (hiperpigmentasyon) ve “kadifemsi” kalınlaşma (hiperkeratoz) ile karakterize bir cilt rahatsızlığı olan akantozis nigrikans gibi cilt anormallikleri bulunur. Çoğu durumda ek belirtiler de mevcuttur. Bebeklerin çok az yağa sahip olduğu görülür ve bebek sık beslenmeye rağmen büyüme çizelgesindeki kilo standartlarını karşılamadığı için gelişememe konusunda endişe duyulur. Rabson-Mendenhall sendromu otozomal resesif bir desenle kalıtılır.

Rabson Mendenhall sendromunun belirtileri kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Bazı bireyler diğerlerinden daha şiddetli etkilenebilir. Bozukluk, çocukluk veya ergenlik döneminde potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Etkilenen bireylerde aşağıda listelenen tüm belirtiler görülmez. Etkilenen bireyler veya etkilenen çocukların ebeveynleri, kendi özel durumları ve ilişkili belirtiler hakkında doktorları ve tıbbi ekibiyle konuşmalıdır.

Rabson Mendenhall sendromu yaşamın ilk yılında veya çocukluk döneminde belirginleşebilir. İlk semptomlar arasında büyüme geriliği, dişlerin ve tırnakların erken çıkması (erken dişlenme), anormal derecede büyük dişler (makrodonti), düzensiz ve sıkışık dişler ve kalınlaşmış tırnaklar gibi anormallikler bulunur. Rabson-Mendenhall sendromu olan bireylerde ayrıca anormal derecede belirgin bir çene (prognatizm) ile kaba, erken yaşlanmış bir yüz görünümü olabilir. Etkilenen bireylerde ayrıca anormal derecede büyük kulaklar, dolgun dudaklar ve kırışık bir dil bulunur.

Rabson Mendenhall sendromunun bir diğer erken belirtisi anormal şekilde artan renklenme (hiperpigmentasyon) ve özellikle boyun, kasık ve koltuk altı gibi deri kıvrım bölgelerindeki “kadifemsi” kalınlaşmadır (hiperkeratoz) (akantozis nigrikans). Etkilenen bireylerde anormal şekilde kuru cilt de olabilir.

Rabson Mendenhall sendromuyla ilişkili ek semptomlar arasında karın şişkinliği (gerginlik) ve kadınlarda klitorisin ve erkeklerde penisin anormal büyümesi yer alabilir. Etkilenen bireyler aşırı kıl büyümesi (hipertrikoz) yaşayabilir ve bazı kadınlarda erkek tipi kıl büyümesi (hirsutizm) görülebilir. Yağ dokusunun (adipoz doku) eksikliği veya yokluğu da mevcut olabilir. Bazı bireyler anormal derecede erken yaşta ergenliğe ulaşabilir (erken ergenlik). Kısa boy da gözlemlenebilen ek bir özelliktir.

Nadiren, Rabson Mendenhall sendromlu bireyler anormal derecede büyük bir epifiz bezine (pineal hiperplazi) sahip olabilir. Epifiz bezi beyinde, uyku döngülerini ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olan ve cinsel gelişimin belirli yönleriyle ilgili olan bir hormon olan melatonin salgılayan küçük bir organdır. Etkilenen bireylerde sıklıkla melatonin salgısı değişir ve bu da Rabson-Mendenhall sendromuyla ilişkili bazı semptomların gelişmesine katkıda bulunur.

Rabson Mendenhall sendromu olan bireyler insülini düzgün kullanamadıkları için yemek yedikten sonra (postprandiyal) anormal derecede yüksek kan şekeri seviyeleri (hiperglisemi) ve yemek yemediklerinde anormal derecede düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi) yaşayabilirler. Yemek yedikten sonra yüksek kan şekeri ve açlık durumunda sık sık düşük kan şekeri ile birlikte, kan insülin seviyesi oldukça yüksek olacaktır.

Rabson Mendenhall sendromlu çocuklar yaşlandıkça diyabet, büyümüş, kistik yumurtalıklar ve dehidrasyon riski gibi daha ciddi komplikasyonlar geliştirebilirler. Diyabet, bireylerin yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara karşı direncinin azalmasına neden olabilir. Diyabete ikincil olarak ketoasidoz adı verilen hayatı tehdit eden başka bir komplikasyon da ortaya çıkabilir. Ketoasidoz, keton cisimlerinin anormal birikiminin eşlik ettiği vücutta asit seviyesinin yükselmesidir. (Keton cisimleri, normalde karaciğerdeki yağ asidi metabolizması tarafından üretilen kimyasal maddelerdir.) Rabson Mendenhall sendromlu bireylerin çoğunda, nefrokalsinoz gibi böbrekleri etkileyen anormallikler de vardır.

Rabson Mendenhall sendromu, değişken ekspresyona sahip otozomal resesif bir paternle kalıtsaldır; bu, bozuklukla ilişkili fiziksel bulgu ve semptomların ciddiyetinin kişiden kişiye büyük ölçüde değiştiği anlamına gelir.

Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden çalışmayan bir geni miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişiye hastalık için bir çalışan gen ve bir de çalışmayan gen verilirse, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı olan iki ebeveynin her ikisinin de çalışmayan geni geçirme ve dolayısıyla etkilenen bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Ebeveynler gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de çalışan genleri alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Rabson Mendenhall sendromu, insülin reseptör genindeki bozulma veya değişikliklerden (mutasyonlardan) kaynaklanabilir. İnsülin reseptörleri, belirli “hedef” hücrelerin yüzeylerinde bulunan, insüline bağlanan ve hücresel tepkiyi tetikleyen moleküler yapılardır. Rabson Mendenhall sendromunda, insülin reseptör genindeki mutasyonlar, insülin reseptörlerinin sayısının azalmasına veya yapısının değişmesine neden olur. Bu, hedeflenen hücrelerde insüline verilen yanıtın bozulmasıyla birlikte insüline bağlanmanın azalmasına veya reseptör sonrası yolda anormalliklere neden olur.

Rabson Mendenhall sendromu olan bireylerde, vücut insülin salgısını artırarak insülin direncini telafi etmeye çalışabilir ve bu da kanda aşırı insülin seviyelerine (hiperinsülinemi) yol açabilir. Hiperinsülinemi, akantozis nigrikans, hipertrikoz ve polikistik overler gibi Rabson Mendenhall sendromuyla ilişkili belirli özelliklere yol açabilir. Tersine ve oldukça belirgin bir şekilde, bu aşırı yüksek insülin seviyelerine rağmen, etkilenen bireylerde trigliserit seviyeleri, beklenmedik şekilde yüksek bir adiponektin seviyesiyle (genellikle bu aşırı insülin direnci derecesinde düşük olurdu) birlikte çarpıcı bir şekilde düşüktür.

Rabson Mendenhall sendromu olan bireyler için özel bir tedavi yoktur. Bozukluğun tedavisi her bireyde belirgin olan belirli semptomlara yöneliktir (örneğin, kistik overleri veya diş anormalliklerini tedavi etmek için ameliyat yapılabilir). Etkilenen bireyler yüksek dozda insülin veya insülin duyarlaştırıcıları alabilir, ancak çoğu durumda bu tedavi sonuçta başarısız olur. Tedavi, uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, cerrahlar, diş uzmanları ve diğer sağlık profesyonellerinin etkilenen bir çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlamaları gerekebilir. Diğer tedaviler semptomatik ve destekleyicidir

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir