Piknodisostoz Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Piknodisostoz, kendine özgü yüz özellikleri ve iskelet malformasyonları ile karakterize nadir bir genetik hastalıktır. Etkilenen bireylerde anormal sertleşme ve kemik yoğunluğunun artmasıyla karakterize bir durum olan osteoskleroz olabilir.

Haber Merkezi / Etkilenen bireylerin kemiklerindeki anormallik, kemiklerin kırılgan ve kırılgan olmasına neden olur. Etkilenen bireyler tekrarlanan kırıklara eğilimlidir. Etkilenen bireyler büyümede başarısız olabilir ve beklenenden daha kısa olabilirler (boy kısalığı).

Zeka etkilenmez ve bozukluğun yaşamı tehdit edici olduğuna inanılmamaktadır. Kırıkların sıklığı, yetişkinin nihai boyu ve spesifik semptomlar da dahil olmak üzere bozukluğun ciddiyeti, etkilenen bireyler arasında büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Piknodisostoz, katepsin K (CTSK) genindeki değişikliklerden (mutasyonlardan) kaynaklanır ve otozomal resesif bir özellikte kalıtsaldır.

Her ne kadar araştırmacılar karakteristik veya “temel” semptomları olan açık bir sendrom tespit edebilmiş olsalar da, bu bozukluğa ilişkin pek çok şey tam olarak anlaşılamamıştır. Tespit edilen vakaların az sayıda olması, geniş klinik çalışmaların bulunmaması ve bozukluğu etkileyen diğer genlerin olasılığı gibi çeşitli faktörler, doktorların potansiyel ilişkili semptomlar ve prognoz hakkında tam bir tablo oluşturmasını engellemektedir. Bu nedenle, etkilenen bireylerin aşağıda tartışılan semptomların tümüne sahip olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Ebeveynler çocuklarının doktoru ve sağlık ekibiyle kendilerine özgü vakalar, ilgili semptomlar ve genel prognoz hakkında konuşmalıdır.

Piknodisostozlu bebeklerde kafatasının dikişlerinin kapanmasında gecikme yaşanabilir. Bir bebeğin kafatasında yedi kemik ve dikiş adı verilen birkaç eklem bulunur. Dikişler sert, elastik fibröz dokudan yapılır ve kemikleri birbirinden ayırır. Dikişler kafatası üzerinde fontanel adı verilen ve daha çok bebeğin “yumuşak noktaları” olarak bilinen iki noktada buluşur (kesişir). Bir bebeğin kafatasındaki yedi kemik genellikle iki yaşına veya daha sonrasına kadar birbirine kaynaşır. Piknodisostozlu bebeklerde dikişlerin birbirine kaynaması daha uzun sürer ve bu da kafatasının düzgün gelişimini etkileyebilir. Kafatası genellikle normalden daha büyüktür.

Ayırt edici yüz özellikleri yaygındır ve anormal derecede belirgin bir alın (önden çıkıntı), sivri bir burun, oldukça kemerli bir ağız çatısı (damak), gözlerin beyazlarında mavi renk değişikliği olan belirgin gözler (mavimsi sklera) ve Çene kemiklerinin az gelişmiş olması nedeniyle küçük çene (maksilla ve mandibula hipoplazisi). Etkilenen bireylerde, süt dişlerinin (süt) gecikmeli sürmesi ve daha sonra bu dişlerin sürmesi gibi çeşitli diş sorunları olabilir. Ayrıca kalıcı dişlerin sürmesi de gecikebilir. Bazı kişilerde dişlerin gelişmemesi (hipodonti) nedeniyle diş eksikliği olabilir.

Piknodisostozlu bireylerde ayrıca köprücük kemiğinde malformasyon (klaviküler displazi) ve kemik parçalanması (osteoliz), özellikle el ve ayak parmaklarının en dış kemikleri (akroosteoliz) görülebilir. Parmaklar küçük ve kısa olabilir, tırnaklar olmayabilir veya anormal derecede küçük olabilir. Piknodisostozlu kişilerde anormal sertleşme ve kemik yoğunluğu (osteoskleroz) görülür. Osteoskleroz, kemiğin kırılgan olmasına neden olur ve etkilenen bireyler, minimum travma ile veya travma olmaksızın (kendiliğinden) tekrarlanan kırıklara eğilimlidir.

Kırıklardan en çok bacaklar etkilenir. Bazı kişilerde omurganın S şeklinde bir omurgaya (skolyoz) sahip olması gibi anormal eğrilik olabilir. Alt omurga kemiklerinin (omurgalar) stres kırıklarına bağlı olarak bel ağrısı oluşabilir. Solunum (solunum) sorunlarına neden olabilecek göğüs gelişiminde deformasyonlar olabilir. Bazı kişiler horlayabilir, bazılarında ise uyku apnesi olabilir. Uyku apnesi, kişinin uyku sırasında nefes almasının anlık olarak durmasıyla oluşan bir durumdur. Bazen uyku apnesi şiddetli olabilir.

Piknodisostozlu bazı bireylerde büyüme hormonu eksikliği ve çocukluk döneminde büyümede de rol oynayan insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) adı verilen başka bir hormonun eksikliği vardır. Etkilenen bireyler, normalde beklenenden daha kısa bir yetişkin boyuna ulaşır (kısa boy). Etkilenen bireylerin kolları ve bacakları genellikle anormal derecede kısadır.

Daha az sıklıkla, gevşek (gevşek) eklemler, sinüslerin az gelişmişliği (hipoplazi), karaciğer ve dalağın genişlemesi (hepatosplenomegali) ve hipofiz bezinin az gelişmişliği gibi diğer semptomlarla birlikte piknodisostoz ortaya çıkabilir.

Piknodisostoz, katepsin K (CTSK) genindeki bir değişiklikten (mutasyondan) kaynaklanır . Genler, vücudun birçok fonksiyonunda kritik rol oynayan proteinlerin oluşturulması için talimatlar sağlar. Bir gende mutasyon meydana geldiğinde protein ürünü hatalı, verimsiz veya mevcut olmayabilir. Belirli bir proteinin işlevlerine bağlı olarak bu, vücudun birçok organ sistemini etkileyebilir.

Piknodisostoz otozomal resesif bir şekilde kalıtsaldır. Genetik hastalıkların çoğu, biri babadan, diğeri anneden alınan bir genin iki kopyasının durumuna göre belirlenir. Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin aynı özellik için anormal bir genin iki kopyasını, her bir ebeveynden birer tane olmak üzere miras almasıyla ortaya çıkar.

Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni miras alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı olan iki ebeveynin hem değiştirilmiş geni geçirme hem de etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her gebelikte %50’dir. Çocuğun her iki ebeveynden de normal gen alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Bazı popülasyonlarda ebeveynlerin yakın akraba olduğu ailelerde piknodisostoz meydana gelmiştir. Tüm bireyler 4-5 anormal gen taşır. Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin her ikisinin de aynı anormal geni taşıma şansı, akraba olmayan ebeveynlere göre daha yüksektir, bu da resesif genetik bozukluğu olan çocuk sahibi olma riskini artırır.

CTSK geni, katepsin K adı verilen bir enzim üretir. Bu enzim, lizozomal bir enzimdir ve görevi, kemik matriks proteinleri, belirli kollajen türleri ve diğer maddeler dahil olmak üzere vücuttaki belirli maddeleri parçalamaktır. Bu enzim ağırlıklı olarak büyüme ve iyileşme sırasında kemik dokusunu emen kemik hücreleri olan osteoklastlarda bulunur.

Temel olarak osteoklastlar, rezorpsiyon adı verilen normal bir süreç olan kemiği parçalar. Kemik, sürekli olarak yeniden emilim ve oluşum süreciyle meşgul olan dinamik bir sistemdir. Kemik erimesi, kemiğin parçalanmasını ve ardından yeni kemik oluşumunu ifade eder. Piknodisostozda bu materyallerin bazıları tamamen parçalanmaz ve hücrenin lizozomlarında birikmez. Bu materyallerden yeterli miktarda biriktiğinde, vücudun etkilenen hücreleri ve dokuları için toksik hale gelirler.

Piknodisostoz tanısı, karakteristik semptomların tanımlanmasına, ayrıntılı hasta ve aile öyküsüne, kapsamlı bir klinik değerlendirmeye ve röntgen çalışmalarına dayanır. Röntgen çalışmaları bu bozuklukla ilişkili karakteristik kemik değişikliklerinin çoğunu gösterebilir.

Moleküler genetik testler piknodisostoz tanısını doğrulayabilir. Moleküler genetik test, CTSK geninde hastalığa neden olan mutasyonları tespit edebilir , ancak yalnızca uzman laboratuvarlarda teşhis hizmeti olarak kullanılabilir.

Piknodisostoz tedavisi, bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir. Tedavi, uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarını gerektirebilir. Çocuk doktorları, kemik bozukluklarını teşhis ve tedavi eden uzmanlar (ortopedistler), ortopedi cerrahları, hormonal bozuklukları teşhis ve tedavi eden uzmanlar (endokrinologlar), diş uzmanları ve diğer sağlık profesyonellerinin, etkilenen bir çocuğun tedavisini sistematik ve kapsamlı bir şekilde planlaması gerekebilir. Genetik danışmanlık etkilenen bireyler ve aileleri için faydalı olabilir. Tüm aile için psikososyal destek de önemlidir.

Etkilenen bireyler için standartlaştırılmış tedavi protokolleri veya kılavuzları yoktur. Hastalığın nadir görülmesi nedeniyle geniş hasta grubu üzerinde test edilmiş tedavi denemeleri bulunmamaktadır. Tıbbi literatürde tek vaka raporları veya küçük hasta serileri kapsamında çeşitli tedaviler rapor edilmiştir. Tedavi denemeleri, piknodisostozlu bireylere yönelik spesifik ilaçların ve tedavilerin uzun vadeli güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için çok yararlı olacaktır.

Piknodisostozlu bireyler, kırıklar meydana geldiğinde ortopedik bakıma ihtiyaç duyacaktır. Piknodisostozda kırık tedavisi için en iyi yöntem veya cerrahi müdahaleye ilişkin standart bir kılavuz yoktur. Özel diş bakımı sağlanmalı ve kraniyofasiyal cerrahi garanti edilebilir.

Piknodisostoz, çeneyi ve ağzın çatısını (damak) etkileyen anormallikler nedeniyle bazı kişilerde anestezi kullanımını potansiyel olarak karmaşık hale getirebilir. Etkilenen bireyler anestezi gerektiren prosedürlere girmeden önce değerlendirilmelidir.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir