Muğla: Milas, Firuzpaşa Camii

Firuzpaşa Camii; Muğla’nın Milas İlçesi, Firuz Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Caminin kitabesi günümüze kadar gelmiştir. Kitabesinden öğrenilen bilgiye göre 1394 yılında Menteşe Valisi Hoca Firuz Bey tarafından inşa ettirilmiştir.

Cami, Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı kitabına Gök Camii olarak adlandırılmıştır. Firuz Bey Camii, günümüze kadar birçok tadilattan ve restorasyondan geçmiştir.

Mimari açıdan ters T planlı olan ibadet mekanının yapımında kesme taş kullanılmıştır. Son cemaat yeri üç bölümlüdür ve cami özellikle taş işçiliğiyle dikkatleri üzerine çekmektedir.

Firuz Bey Camii, 1974-1977 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce kapsamlı bir onarımdan geçmiştir. Milas’ın en görülesi ibadet mekanları arasındaki camiye sadece bir saatinizi ayırmanız yeterli olacak.

Paylaşın

Muğla: Milas, Gümüşkesen Mezar Anıtı

Mezar Anıtı: Muğla’nın Milas İlçesi, Gümüşkesen Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Mimari olarak antik çağlarda, dünyanın yedi harikasından birisi sayılan Halikarnas Mausoleumu’nun küçük bir örneği olması açısından önemlidir. Antik Roma nekropolünün en gösterişli yerine yapılan anıt, ancak kente büyük hizmetleri geçen bir şahıs, soylu veya yönetici bir aileye ait olmalıdır.

Mezar anıtı; muhteşem taş işçiliği ve plan şeması ile Roma’nın Antoninler Sülalesi’nin hükümdarlık dönemi olan MS 2. yüzyılda yapılmıştır. Gömü odası olan alt kat, peristilli ikinci kat ve piramidal çatı olmak üzere üç bölümden oluşur. Alt katın duvarları düzgün yontulmuş büyük mermer bloklarla inşa edilmiştir.

Duvar örgüsü Baltalı Kapı’nın duvar örgü tekniğiyle aynıdır. Anıtın çatısı baştan sona kabartma bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiştir.
Roma dönemi eseri olan Gümüşkesen Mezar Anıtı, UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası” listesine alınması için girişimler yapılmaktadır.

Paylaşın

Muğla: Milas, Baltalı Kapı

Baltalı Kapı; Muğla’nın Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Adını kilit taşı üzerindeki antik çağlarda “Labrys” olarak adlandırılan çift yüzlü balta kabartmasından alır. M.S. 2.yüzyıla tarihlenmektedir.

Antik dönemde Zeus Labrandos Festivali’nin geçtiği güzergah üzerinde yapılan Baltalı Kapı, kentin kuzey kapısıdır. Kemerli bir geçiş sağlayan kapının kilit taşı üzerinde yer alan çift ağızlı balta “Labrys” kapıya ismini vermektedir.

Kapının üzerinde yer alan palmet motifleri ve mimari bezemeleri, kapının MS 2. yüzyıla ait olduğunu göstermektedir. Baltalı Kapı, düzgün kesilmiş Sodra dağının beyaz mermerlerinden inşa edilmiştir.

Batıdaki destek duvarının üst tarafında akanthus yaprak süslemeleri Gümüşkesen Mezar Anıtı ile büyük benzerlik gösterir. Milas’a su taşımak amacıyla yapılmış su kemerleriyle iç içe olan Baltalı Kapı, antik dönemden günümüze ulaşabilmiş en önemli kalıntılardan birisidir.

Paylaşın

Muğla: Kindye (Kindya) Antik Kenti

Kindye (Kindya) Antik Kenti; Muğla’nın Milas İlçesine bağlı Kemikler Köyü ile Sığırtmaç Köyü arasındaki tepelik alanlardadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Anadolu’daki Tarihi kent isimlerinin kökeni hakkında çok kapsamlı bir araştırma yapmış olan Prof. Bilge Umar Kindye sözcüğünün kökeni olarak “Kutsal yer “ anlamına gelen Kinduwa olduğunu ileri sürer. Kelimenin, sadece Ana Tanrıça ve Artemis için kullanılan “Kanda-Sanda” ile olan benzerliğini de dikkate alarak , Hitit belgelerinde “Khinduwa” adı ile geçen kentin burası olduğunu ileri sürer. Bu isim daha sonra Helenleştirilerek Kindye adını almıştır.

Bir Artemis Kindyas tapınağı kentçiği olan Kindye ile ilgili bilgiler çok yetersizdir. Herodotos’da göre M.Ö. V.yy.ın başlarında (M.Ö.499-494) İonia’lırın Perslere karşı ayaklanmalarında, Persler Karia’ya girdiğinde burada Piksodoros egemendi. Herodotos kitabında bu olaydan şöyle bahsetmektedir:

“…Daurises Paisos’dan Parion üzerine yürürken Karia’lıların İonia’lılara uyarak Pers’lere karşı ayaklanmış oldukları haber aldı. Ve Hellespontos’dan geri dönerek Karia’lılar üzerine atıldı. Raslantı öyle getirdi ki onun gelişini Karia’lırak haber aldılar……Marsyas Çayı kıyılarındaki Beyaz Direkler denilen yerde toplandılar. Karia’lılarn kurdukları mecliste birçok görüş ortaya atıldı…..Kilikia kralı Syennesis’in kızlarından biriyle evlenmiş olan Kindye’li Mausolos oğlu Pixodaros’un görüşüydü. Bu adamın düşüncesi Maiandros’u geçmek,sırtını ırmağa vererek,yani Karia’lılara kaçma olanağı bırakmayarak savaşa girmek ve sonuna kadar dayanmaktı. Ama onu dinlemediler.”

Atina’nın önderliğinde kurulmuş olan Attika-Delos Deniz Birliği’ne para ödeyen kentler arasında Kindye’nin de ismi geçmektedir. Kindye’de yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları yapılmadığından kentle ilgili bilgiler çok yetersizdir. Ancak kalenin batısındaki kalıntılar ve tümülüslerin incelenmesi ile bazı somut verilerin çıkacağı açıktır.

Artemis Kindyas tapınağının yerinin Milâs-Bodrum anayolunun yanı başındaki ovada, kentin ise yüksekçe bir tepenin üzerinde olduğunu biliyoruz. Ama kazı çalışmaları yapılmadığından, bu tapınaktan herhangi bir kalıntı günümüze ulaşamamıştır. M.Ö. 300 yıllarında kent, iyice sönükleşmiş ve Bargylia’nın bir mahallesi konumuna gelmiştir.

(Görseller: anadoluatlasi.com)

Paylaşın

Muğla: Milas, Ağa Camii

Ağa Camii; Muğla’nın Milas İlçesi, Hacıabti Mahallesi, Belediye Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Ağa Camii , mimari açıdan küçük çaplı bir camidir. Adbülaziz Ağa tarafından yaptırılan cami , 1737 yılında bu güne kadar ibadethane olarak hizmet vermiş. Milas Ağa Camii’nin mimarisi dikdörtgen olarak planlanmıştır. 1885 yılında ise minaresi yapılmıştır.

Abdülaziz Ağa’nın soyundan gelen Mehmet Bey’in annesi Refia Hanım,  minarenin banisidir.  Caminin üstünün kırma çatı ile örtüldüğü görülüyor. İki nefli ibadet bölümü bulunuyor.

(Görseller: nenerede.com)

Paylaşın

Muğla: Milas, Çomakdağ

Çomakdağ;  Muğla’nın Milas İlçesine bağlı bir mahalledir. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Milas Tugla Fabrikası’nın hemen yanından sola ayrılan yolla gidilen, bir bölümü asfalt olan yol Beşparmak Dağlarına tırmanıyor. Çomakdağ, Beşparmak Dağlarına sırtını dayamış. Çomakdağ evleri, dünle bugünü ustaca kaynaştıran mimari üslup taşıyor. Taştan yapılmış evlerde bacalar estetik görünüşüyle ilgi çekiyor.

Baca tepelerinde yer alan yarım ay ya da kartal başı şeklindeki figürlere rastlanıyor. Antik yapılardaki akroterlerden esinlenmiş bacalara başka yerde rastlamak mümkün değil. Kendi içine kapalı köy, gelenekleriyle yaşıyor.

Düğünler dört gün sürüyor. Dibekte buğday dövülüyor, ovalarda atış yapılıyor, en iyi atışı yapana oğlak hediye ediliyor, kadınlar kendi aralarında eğleniyorlar, gelin alınıyor ve duvak günü yapılıyor. Çomakdağa gitmişken köyde üretilen halis zeytinyağından alın mutlaka.

Paylaşın

Muğla: Ulu (Ahmed Gazi) Camii

Ulu (Ahmed Gazi) Camii; Muğla’nın Milas İlçesi, Hocabedretttin Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Milas’ın en büyük camilerinden biri olan Ahmed Gazi Camii, Milas Ulu Camii olarak da biliniyor. Menteşeoğulları zamanında 14. Yüzyılda yapılan camii harika bir bahçeye de sahip. Milas’ın önemli tarihi yerlerinden biridir. Tarihi mekanları gezmeyi seviyorsanız, Milas Ulu Camisini gezebilirsiniz.

Giriş kapısının üstünde 2,5 metre uzunlukta bir kitabesi vardır. Bu kitabeye göre 1378 yılında Emir Ahmed Gazi Bey tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Aynı ismi taşıyan mahallede bulunan cami 1879 ve 1912 senelerinde restorasyon görmüştür.

Ahmed Gazi Camii (Milas Ulu Cami) 23 x 20.50 metre alana inşa edilmiştir. Çatısı düz damlı olarak tasarlanmış, sade bir yapıdır. Damı şekli ve ölçüsü farklı iki sıra halinde paye taşımaktadır. Sol taraftaki sahnın bölümleri , beş çapraz tonoz ile örtülüdür. Sağ taraftaki sahn ise farklıdır. Bu tarafta kemerlerle takviye edilmiş, uzunlamasına bir beşik tonoz inşa edilmiştir.

Bu yüzden camiye girince iç tasarımın bir bütünlük sağlamadığını hemen fark edersiniz. Maksure kubbesi, orta sahnın kıble bölümündedir. Cami eski binalarda kullanılan taşlar ile yapılmıştır. İlkçağlara ait kitabe veya sunak parçalarının kullanıldığı da görülüyor. Bazı duvarları güçlendirmek için dışarıdan destek payandaları eklenmiştir.

Dışarıdan duvara dayalı olarak döşenmiş merdiven, cümle kapısının yanında uzanır. Caminin damına kadar çıkar. Eskiden ezan bu şekilde dama çıkılarak damdan okunuyordu. Milas’da ki farklı camilerde de bu şekilde ezan damdan okunuyordu. Yan kapının üstünde ise Hacı Mehmed ile Sert Ahmed kızı Fatma Hanım’ın , zeytinlik ve ev vakfettiklerine dair bir kitabe bulunur.

Paylaşın

Muğla: Uyku Vadisi

Uyku Vadisi; Muğla’nın Milas İlçesi, Gökçeler Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Gökçeler Köyü’nden yaklaşık 1 km sonra Uyku Vadisi’nin girişine (Değirmenderesi) ulaşılıyor.

Uyku vadisi ve Gökçeler Mağarası, Bodrum ve Milas çıkışlı günübirlik tur düzenleyen acentaların önemli bir parkuru sayılıyor. Vadiye iki giriş var. Birisi alabalık çiftliğinden yürümeye başlanıp dere boyu izleniyor ve yaklaşık 1 saat sonra mağara için yukarıya yöneliniyor. Sık sık dereyi aşmayı gerektiren bu yol yazın keyifli olabilir.

Diğer bir yol 2 kilometrelik araç yolunu izlemeyi ve 300 metrelik inişi gerektiriyor. Bunun için alabalık çiftliğine sapmıyor, mevcut stabilize yol ile köyden çıkıyor, tahminen 1.5 km. sonra Manastır Dağının Vadiye bakan yamacına doğru sağa orman yoluna giriyor, yolun yükseldiği en üst noktadan 500 m. sonra park ederek, vadiye doğru 300 metre iniyorsunuz.

Mağaranın ağzına burada. İsteyenler yolu araçla izleyerek Değirmendere kıyısına kadar gidebilirler. Sonrasında dere bu defa dere boyunca izleri belirgin olan patikayı takip ederek, tahminen yarım saatlik bir yürüyüşten sonra suyun önünün set yapılarak şişirildiği noktaya varmadan hemen sola 50 m.lik. bir yükselme ile mağara ağzına ulaşılıyor. Mağaranın ağzı oldukça geniş.

Başta geniş bir salona açılıyor mağara. Sola doğru büyük bir galeri yer alıyor. Yarasa galerisi deniyor, yarasaların bolluğundan ötürü. Aman ışık tutmayın, hepsi birden havalandığında ürkütücü olabilir. Sağa hafif bir yokuşla çıkıp sonra dar bir geçitle sarkıt ve dikitlerle, küçük havuzcukların bulunduğu bir başka galeriye ulaşılıyor.

Bu noktaya kadar herkes gidebiliyor. Sonrası ise profesyonel mağaracıların işi. Rehber eşliğinde iple 7 m iniliyor, daha geniş bir galeriyle karşılaşıyor, sonrasında ise mağaranın sonuna kadar kah sürünerek, kah eğilerek gidiliyor. Dönüş aynı yoldan, çünkü başka bir çıkış yok. Yazın mayonuzu unutmayın. Dere geçişinde kendinizi serin suya bırakmak isteyeceksiniz.

Paylaşın

Muğla: Belen Camii

Belen Camii; Muğla’nın Milas İlçesi, Hisarbaşı (Hoca Bedrettin) Mahallesi, Şadırvan Sokak üzerinde yer almaktadır.

Camiye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Hisarbaşı tepesinde bulunan camiinin, tavanı ahşaptır. Sütunlar antik bir yapıdan alınmıştır. Eksen etrafındaki iki sütunun başlığı korint düzenindedir. Duvarlar taş ve tuğla karışımıyla yapılmış, dışı sıvasız bırakılmıştır.

1750 yılında Abdülaziz Ağa’nın oğlu Mehmet Sait Ağa tarafından onarımdan geçirilmiştir. Minaresi, 1811 yılında Ömer Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Paylaşın

Muğla: Çöllüoğlu Hanı

Çöllüoğlu Hanı; Muğla’nın Milas İlçesi, Hisarbaşı (Hoca Bedrettin) Mahallesi, Uncular Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Abdülaziz Ağa tarafından 1719-1720 yılları arasında yaptırılan Çöllüoğlu Hanı, Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın da bulunduğu Hisarbaşı tepesinde, birbirlerine paralel ve dikey  dar sokaklarla bağlanan ve Milas’ın eski ticari hayatına yön vermiş, bugün dahi birçok zanaatkârı içerisinde barındıran tarihi arasta içerisinde yer almaktadır.

Hana, kuzey cephesindeki kemerli kapıdan girilir. İki katlı, avlulu ve dikdörtgen bir yapıdır. Hanın alt katı hayvan barınakları, üst katı ise konaklama için kullanılmıştır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özgünlüğünü korumuş nadir yapıları arasındadır.

Paylaşın