Rize: Tahpur Yaylası

Tahpur Yaylası; Rize’nin Hemşin İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

2995 metre rakımda yer alan yayla, küçük ve otantik özelliklerini korumaktadır.

Tahpur Yaylası, kentin gürültülü ve yorucu yaşamından uzaklaşıp, kafa dinlemek isteyenler için saklı bir cennettir.

Mükemmel bir manzaraya sahip olan Tahpur Yaylası’nda herhangi bir işletme bulunmamakta. Yaylaya gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekmektedir.

Hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

Paylaşın

Rize: Yeniköy Köprüsü

Yeniköy Köprüsü; Rize’nin Hemşin İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Köprü tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprü, Yeniköy Mahallesi ile Yaltkaya Köyü’nü birbirine bağlamaktadır. Köprünün kemeri kesme taş, diğer kısımları moloz taş ile inşa edilmiştir. Köprünün korkuluğu bulunmamaktadır.

Kuzey güney doğrultulu köprünün, köprü yolu düzensiz moloz taş ile döşenmiştir. Köprünün kemer ayakları dere yatağının üzerine oturtulmuştur. Köprünün 20,00 metre uzunluğunda, 2,50 metre genişliğindedir. Kemer ayaklarının iç yüzünde nişler bulunmaktadır.

Paylaşın

Rize: Ali Çelebi Camii

Ali Çelebi Camii; Rize’nin Hemşin İlçesi, Yaltkaya Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistem ile inşa edilen tek katlı yapı, kesme taştan inşa edilmiştir. Camii kareye yakın dikdörtgen planlı harim ana mekândan oluşmaktadır. Hicri 1324 (Miladi 1906) yılında yapılan cami, Papager Camii olarak da anılmaktadır. Önceden kiremit malzeme ile örtülü olan kırma çatısı, daha sonra sac levha ile kaplanmıştır. Geniş olan çatı saçağının döşemesi ahşaptır. Batı cephesine bitişik olan minaresi kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir ve tek şerefelidir.

Camiye giriş kuzey ve doğu cephelerden sağlanmaktadır. Her iki girişte de düzgün kesme taş söveli, çift kanatlı ahşap kapılar bulunmaktadır. Özenli işçilikli kapılar stil olarak dikkat çekicidir. Ahşap kapılar üç panoya ayrılmıştır ve her panoda geometrik ve bitkisel desenli süslemeler bulunmaktadır. Kapıların üst kısımları ise üçgen alınlık ile sonlanmaktadır. Caminin doğu cephesinde yer alan giriş kapısının üstünde Türkçe ve Osmanlıca kitabesi yer almaktadır. Osmanlıca olan kitabesi iki bölüm halinde beş satır olarak düzenlenmiştir.

En altta Hicri 1324 (Miladi 1906) tarihi yer almaktadır. Alt sırada içten yuvarlak kemerli olan pencereleri dikdörtgen formludur ve üst kısımları vitraylıdır. Ana mekânın kuzey tarafında yer alan kadınlar mahfili, iki ahşap sütun ile taşınmaktadır. Mahfilin ortasında yarım daire şeklinde köşkü yer alır. Mahfil korkuluklarında geometrik ve bitkisel desenli bordürü vardır. Mahfilin alt kat tavanında yine geometrik ve bitkisel desenli tavan göbeği bulunmaktadır.

İkinci kat mahfil tavanın ortasında yer alan küçük kubbesinin iç kısmı kalem işi süslemelidir. Mahfil katında önceden var olan son cemaat yerine açılan çift kanatlı süslemesiz ahşap kapı bulunmaktadır. Kademeli nişi bulunan mihrabın etrafı payeli silmelidir. Ahşap olan minberin kapısı yivli sütunludur. Girişin ortasında kitabesi yer alır. Alınlık kısmında ise güneş betimli ajur tekniği ile yapılmış bir madalyon bulunmaktadır.

Madalyon kalp şeklinde motiflerle desteklenmiştir. Etrafı ‘’S’’ motifli bordür ile çevrilidir. Vaaz kürsüsünün korkuluğu panolara ayrılmış olup her birinde süslemeler yer alır. Ana mekân tavanının ortasında içi kalem işi ile süslü büyük kubbe bulunmaktadır. Bu kubbenin kenarlarında ise küçük kubbeler yer alır. Bazı kaynaklarda caminin Hacı Memiş Paşa tarafından 1863 yılında yaptırıldığı, 1906 yılında Hacı Ruşen Efendi tarafından onarıldığı geçmektedir.

Paylaşın

Rize: Ortaköy Çeşmesi

Ortaköy Çeşmesi; Rize’nin Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilen çeşme, dikdörtgen planlıdır. Çeşmenin üstü düz beton plaka ile örtülüdür.

Yaklaşık 2,00 metre yüksekliği olan çeşmenin ortasında kemerli nişi bulunmaktadır. Nişin ortasında mermer kitabesi yer alır. Sonradan çeşmeye betonarme suluk ve yeni musluklar eklenmiştir.

Paylaşın

Rize: Ortaköy (Çaneva) Köprüsü

Ortaköy (Çaneva) Köprüsü; Rize’nin Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Köprü tek gözlü ve basık yuvarlak kemerlidir. Köprünün kemer ve korkuluk bitimleri kesme taş, diğer kısımları moloz taş ile inşa edilmiştir. Doğu batı doğrultulu olan köprünün iki ucu basamaklıdır. Köprünün uzunluğu 30,15 metre, genişliği ise 2,80 metredir.

Köprü yolu düzenli moloz taş döşenmiştir. Köprünün kemer ayakları dere yatağının üzerinde yapılan kaidelere oturtulmuştur. Kemer ayaklarının iç yüzünde ikişer adet niş bulunmaktadır. Kuzey tarafında betonarme köprü yer almaktadır.

Paylaşın

Rize: Nurluca Camii

Nurluca Camii; Rize’nin Hemşin İlçesi, Nurluca Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen tek katlı yapı moloz taştan inşa edilmiştir. Cami, 1898 yılında inşa edilmiştir. Çatısı kırma çatı olup, çatı örtüsü sac levha kaplamadır. Saçak döşemesi ahşap ve sac malzemelidir. Doğu cephesine bitişik olan minaresi betonarme olup tek şerefelidir.

Camii kare planlı ana mekândan ve ana mekânın kuzey tarafında yer alan dikdörtgen planlı son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yerinin üst katında derslik olarak kullanılan alan yer almaktadır. Yapının pencere ve kapı söveleri kesme taştandır. Cami girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır.

Giriş, çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Harim ana mekâna giriş son cemaat yerinde bulunan kemerli, düzgün kesme taş söveli ve çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kemerin kilit taşı bulunmaktadır. Ahşap kapının kanatları dört panoya ayrılmıştır ve panolarda ahşap oyma mevcuttur. Kadınlar mahfiline ana mekândan ve son cemaat yerinden ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili iki adet ahşap sütun ile taşınmaktadır.

Kadınlar mahfilinde yarım daire şeklinde köşk kısmı bulunmaktadır. Mahfilin korkulukları işlemesizdir. Mihrap kesme taş ile yapılmıştır ve kademeli nişi mevcuttur. Ahşap minberi oyma süslemelidir. Ana mekânın tavanı ahşap kaplamadır ve ortasında dairesel göbek kısmı bulunmaktadır. Göbek kısmında yoğun işleme görülmektedir. İç duvarları tamamen bitkisel motifli çini ile kaplanmıştır.

Paylaşın

Rize: Levent Köprüsü

Levent Köprüsü; Rize’nin Hemşin İlçesi, Levent Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Köprü tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprünün kemer ve korkulukları kesme taş, diğer kısımları moloz taş ile inşa edilmiştir. Doğu batı doğrultulu olan köprünün, köprü yolu düzenli taş kaplamadır.

Köprünün kemer ayakları dere yatağının üzerine oturtulmuştur. Kemer ayaklarının iç yüzünde nişler bulunmaktadır. Köprünün uzunluğu 50,00 metre, genişliği 2,20 metredir. Köprünün taşıt yolu ile bağlantısı bulunmaktadır.

Paylaşın

Rize: Kantarlı Köprüsü

Kantarlı Köprüsü; Rize’nin Hemşin İlçesi, Kantarlı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Hemşin Deresi üzerinde yer almaktadır. Köprü tek gözlü ve basık yuvarlak kemerlidir. Köprünün kemer ve korkulukların üst kısmı kesme taş, diğer kısımları moloz taş ile inşa edilmiştir.

İki ucu basamaklı olan köprü yolu düzenli moloz taştır. Doğu batı doğrultulu olan köprünün kemer ayakları dere yatağının üzerine oturtulmuştur.

Köprünün uzunluğu 35,50 metre, genişliği ise 2,70 metredir. Kemer ayaklarının iç yüzünde nişleri bulunmaktadır.

Paylaşın

Rize: Hacı Balta Camii

Hacı Balta Camii; Rize’nin Hemşin İlçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistem ile inşa edilen yapı tek katlıdır ve moloz taştan inşa edilmiştir. Çatısı kırma çatı olup, üstü alaturka kiremit ile örtülüdür. Camii dikdörtgen planlı ana mekândan oluşmaktadır. Kitabesine göre Hicri 1206 (Miladi 1792) yılında inşa edilmiştir.

Sonradan yapılan ve kuzeydoğusunda yer alan minaresi kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir ve tek şerefelidir. Yapının pencere ve kapıları kesme taş sövelidir. Kuzey ve doğu cephelerde birer adet girişi bulunmaktadır. Doğu cephesinde yer alan girişi kemerlidir ve giriş çift kanatlı ahşap kapı tarafından sağlanmaktadır. Kuzey cephesindeki girişi ise dikdörtgen formlu ahşap kapıdır.

Yapının doğu cephesindeki girişin üstünde beş satırlık eski yazı ile yazılmış kitabesi yer alır. Güney cephesinde altta ve üste iki adet dikdörtgen ve demir korkuluklu, doğu cephesinde altta ve üstte üçer adet kemerli ve demir korkuluklu ve kuzey cephesinde üste iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Batı cephesi sağırdır.

Harim ana mekânın kuzey tarafında yer alan mahfil katı iki adet ahşap sütun ile taşınmaktadır. Mahfilin ortasında yarım daire şeklinde köşk kısmı bulunmaktadır. Mahfil korkulukları sade işlemelidir. Mahfil katına ana mekândan ahşap merdiven ile çıkılmaktadır. Kademeli nişli olan mihrabın çevresi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Ahşap minber ve ahşap vaaz kürsüsü sade ve süslemesizdir.

Paylaşın

Rize: Bilenköy Camii

Bilenköy Camii; Rize’nin Hemşin İlçesi, Bilenköy Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Bodrum kat ve bir normal kattan oluşan caminin bodrum katı kesme taş, zemin katı ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Cami, mimari özelliklerine göre 18. yüzyıla tarihlenmektedir. Hicri 1312 (Miladi 1894) tarihinde ise onarım görmüştür. Caminin üst katı kare planlı harim ana mekân ve kuzey ve batı cephesinde yer alan son cemaat yerinden oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı son cemaat yerinin etrafı açıktır.

Caminin kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Dar olan çatı saçağının döşemesi yoktur. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Caminin kuzey ve batı cephesinde birer giriş bulunmaktadır. Girişleri sağlayan kapıların her ikisi de çift kanatlı ahşap kapılardır. Kuzey cephede bulunan ana girişi kapısı ahşap süslemelidir. Ahşap oyma süslemesi olan kapı yüzeyinde, birbirini kesen sekizgenler ve ortalarında oluşan rozet motifleri yer almaktadır.

U planlı kadınlar mahfili, arkada üç adet ve yanlarda birer adet ahşap sütun ile taşınmaktadır. Kadınlar mahfili korkuluğunun ortasında kademeli köşk kısmı bulunmaktadır. Köşk ve korkuluklarda ahşap süsleme bulunmaktadır. Mahfili taşıyan sütunlarda hayat ağacı motifleri görülmektedir. Batı cephede bulunan son cemaat yerinden ahşap merdiven ile mahfil katına çıkılmaktadır.

Ahşap tavanın ortasında yer alan göbek kademeli ve sade işlemelidir. Taş mihrabın etrafı ahşap malzemelidir ve iki kenarda stilize sütunçelerle süslenmiştir. Mihrabın iç kısmında bitkisel motifler yer almaktadır. Ahşap minberi geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. İki bölümlü olan alt katın bir odası derslik olarak kullanılırken ocaklı olan diğer odası sohbet ve imam odası olarak kullanılmış olmalıdır. Bazı kaynaklarda kitabesinde Hicri 1288 (Miladi 1871) tarihinde Mustafa Bin Alişan tarafından yaptırıldığı yazılıdır.

Paylaşın