Kutanöz Vaskülit Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Kutanöz nekrotizan vaskülit (CNV), kan damarı duvarlarının (lümen) ve buna bağlı cilt (kütanöz) lezyonların iltihaplanması ve doku hasarı (nekroz) ile karakterize edilir. CNV birincil bir hastalık süreci olabilir veya bir takım farklı altta yatan bozuklukların veya diğer faktörlerin bir sonucu olarak veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

Haber Merkezi / Tedaviye başlamadan önce KNV’ye yol açan altta yatan bir bozukluğun olup olmadığının belirlenmesi önemlidir. CNV, vaskülitler veya vaskülitik sendromlar olarak bilinen, inflamasyonu ve kan damarlarını içeren daha geniş bir hastalık grubundan biridir. Bu sendromlar, ciltle sınırlı olan orta dereceli rahatsızlıklardan, çeşitli organ sistemlerini içerebilen daha ciddi rahatsızlıklara kadar uzanır.

Kutanöz nekrotizan vaskülit, kan damarı duvarlarının iltihaplanması ve cilt lezyonları ile karakterize, nadir olmayan bir hastalıktır. Bu cilt lezyonları düz ve kırmızı (maküller), nodüller veya cilt altında daha ciddi kanamalar (purpura) olabilir. Vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabilirler ancak en sık sırtta, ellerde, kalçada, ön kolun iç kısımlarında ve alt ekstremitelerde görülürler. 

Bu cilt semptomları yalnızca bir kez veya düzenli aralıklarla ortaya çıkabilir. Genellikle birkaç hafta dayanırlar ve koyu lekeler ve yara izleri bırakabilirler. Bazı durumlarda şiddetli kaşıntıya (ürtiker) neden olan tekerlek benzeri lezyonlar veya halka şeklinde lezyonlar ve ülserler olabilir. Ağır vakalarda kabarcık benzeri lezyonlar (veziküller, büller) gelişebilir. Ayrıca ateş, genel rahatsızlık (halsizlik), kas veya eklem ağrısı da olabilir.

Kutanöz nekrotizan vaskülitin kesin nedeni bilinmemektedir. Bir inceleme, vakaların %45-55’inin bilinmeyen kökenli (idiyopatik), %15-20’sinin enfeksiyona yanıt olduğunu, diğer %15-20’sinin bağ dokusu hastalıklarının sonucu olduğunu, %10-15’inin ise enfeksiyona yanıt olduğunu ileri sürmektedir. ilaçlara ve/veya ilaçlara verilen reaksiyonların ve yaklaşık %5’i kanser hücrelerinin varlığına verilen yanıtlardır.

Bazı lezyonlara, sülfa veya penisilin gibi bazı ilaçlara, diğer ilaçlara, toksinlere ve solunan çevresel tahriş edici maddelere karşı alerjik reaksiyon veya aşırı duyarlılık neden olabilir. Mantar enfeksiyonu, parazitler veya viral enfeksiyonlar nedeniyle de cilt belirtileri ortaya çıkabilir, bazı durumlarda ise neden otoimmün bir bozukluğa bağlı olabilir. Otoimmün bozukluklar, vücudun “yabancı” veya istilacı organizmalara (örneğin antikorlar) karşı doğal savunmasının, bilinmeyen nedenlerle sağlıklı dokuya saldırmaya başlamasıyla ortaya çıkar.

Cilt biyopsisinin sonuçları CNV’nin varlığını veya yokluğunu gösterir. Daha şiddetli vaskülitlerin bir kısmı diğer organ sistemlerinin yanı sıra cildi de kapsadığından, CNV’nin ciltle sınırlı olduğundan emin olmak için diğer organlara yönelik ek testler yapılmalıdır.

Kutanöz nekrotizan bvaskülitin tedavisi nedene ve semptomlara bağlıdır. Tahriş edici ajanın (örneğin ilaç) ortadan kaldırılması ve altta yatan enfeksiyonun tedavi edilmesi genellikle bu bozukluğun semptomlarını ortadan kaldıracaktır. Prednizon, siklofosfamid, pentoksifilin ve azatioprin ilaçlarının otoimmün Vaskülit formunun tedavisinde başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Diğer tedaviler semptomatik ve destekleyicidir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir