Kalıtsal Sferositoz Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Kalıtsal sferositoz (HS), kırmızı kan hücrelerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. HS’nin karakteristik semptomları, dalaktaki kırmızı kan hücrelerinin tahrip olması ve kan dolaşımından uzaklaştırılması (hemolitik anemi), ciltte sarı bir ton (sarılık) ve dalak büyümesidir (splenomegali). 

Haber Merkezi / HS, Kuzey Amerika’da yaklaşık 2.000 kişiden 1’ini etkilemektedir. HS’li kişiler dünyanın diğer bölgelerinde de rapor edilmiştir. HS, beş farklı gendeki genetik değişikliklerden kaynaklanır; ANK1, SLC4A1, SPTA1, SPTB ve EPB42 . Başlangıç ​​yaşı değişmekle birlikte sıklıkla 3-7 yaşları arasında ortaya çıkar. Semptomlar bebeklik döneminde gelişebilir, ancak HS’li bazı kişilerde hiçbir semptom yoktur veya küçük semptomlar vardır ve tanı daha sonraki yaşamlarda konur.

HS şüphesi klinik özelliklere ve ailede sferositoz öyküsü veya ilgili semptomlara dayanmaktadır. Tanı kan testlerine göre doğrulanır. Dalağın cerrahi olarak çıkarılması (splenektomi), şiddetli anemi durumunda HS’nin tedavisi için kullanılır. Diğer tedaviler ekstra folat (folat takviyesi) ve kan naklini içerir.

HS hastalığın hafif, orta ve şiddetli formlarına ayrılır. Sınıflandırma hemoglobin, retikülosit ve bilirubin miktarlarına ve kırmızı kan hücrelerindeki spektrin miktarına dayanmaktadır. Hemoglobin kandaki oksijeni taşır. Retikülositler olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleridir. Hemoglobin parçalandığında karaciğerde bilirubin oluşur. Spektrin, hücrenin şeklini korumaya yardımcı olan bir proteindir. 

Azalan hemoglobin ve spektrin ile artan retikülositler ve bilirubin, daha şiddetli HS ile ilişkilidir. Şiddetli HS’li kişilere genellikle orta veya hafif hastalığı olanlara göre daha genç yaşlarda teşhis konur. Hafif HS’li kişilerde hemoliz kompanse olabilir. Bu, kırmızı kan hücrelerinin yok edilmeleriyle aynı oranda oluşturulduğu anlamına gelir. Bu bireylerde gözle görülür semptomlar olmayabilir ve bu nedenle yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde teşhis konulabilir.

HS’li kişilerde tipik çörek şekli yerine top gibi yuvarlak kırmızı kan hücreleri (sferositler) bulunur. Bu hücrelerin stres altında parçalanma olasılığı normal kırmızı kan hücrelerine göre daha fazladır (ozmotik kırılganlık). HS’li kişilerde en sık görülen bulgular anemi, dalak büyümesi (splenomegali) ve ciltte veya gözlerde sarı renk tonudur (sırasıyla sarılık ve sarılık). 

Anemi aşırı yorgunluğa (yorgunluğa) ve cildin soluk tonuna (solgunluk) neden olabilir. Splenomegali mide ağrısına neden olabilir. HS’li kişiler sıklıkla yeni veya devam eden ateş veya enfeksiyon nedeniyle bakıma başvururlar. HS’li kişilerde diğer bulgular daha az yaygındır. Bunlar arasında karaciğer büyümesi (hepatomegali), büyüme geriliği ve alerjik hastalıklar yer alır. Bebeklik döneminde teşhis edilen HS’li bazı kişiler düzenli kan nakli gerektirebilir (transfüzyon bağımlılığı). Ancak genellikle yaşlandıkça transfüzyon bağımlılığından kurtulurlar.

HS’li kişilerde görülen en yaygın sorun safra taşı gelişimidir (kolelitiazis). Safra taşları ultrason ile tespit edilebilmekte, bu da erken teşhis ve tedaviye olanak sağlamaktadır. HS’li kişilerde hemolitik, aplastik ve megaloblastik krizler de görülebilir. Hemolitik krizler genellikle viral hastalıklarla tetiklenir ve kırmızı kan hücrelerinin daha fazla tahrip olmasına neden olur. Kan nakli gerekebilir ancak hemolitik krizler genellikle hafiftir. 

Aplastik krizler hemolitik krizlerden daha az yaygın ve daha şiddetlidir ancak aynı zamanda viral hastalıklar, özellikle parovirüs B19 tarafından da tetiklenir. Bir kişi parovirüs B19 ile enfekte olduktan sonra hayatının geri kalanında bağışıklık kazanır. Megaloblastik krizler yeterli folat eksikliğinden kaynaklanır. Çocuklar, hamile kadınlar ve aplastik krizden kurtulan kişilerin daha fazla folata ihtiyacı vardır, dolayısıyla daha duyarlıdırlar. Folat takviyesi megaloblastik krizleri önleyebilir.

HS’li kişilerde, kan hücrelerini oluşturan doku, genellikle bulunduğu yer olan kemik iliğinin dışında büyüyebilir (ekstramedüller hematopoez). Ayrıca bacak ülserleri, kan kanserleri ve gözün arkasındaki retina tabakasında küçük çatlaklar (anjiyoid çizgiler) rapor edilmiştir. Ancak bu sorunların yaygın olduğuna inanılmamaktadır ve yalnızca HS’li birkaç kişide rapor edilmiştir.

HS, kırmızı kan hücrelerinin zarının bir parçası olan proteinleri kodlayan beş farklı gendeki değişikliklerden (mutasyonlardan) kaynaklanır. Bu genler ANK1, SLC4A1, SPTA1, SPTB ve EPB42’dir . HS, %75 oranında otozomal dominant bir şekilde ve %25 oranında otozomal resesif bir şekilde kalıtılır. Hepimizde tüm genlerimizin iki kopyası var. Bir kopyası anneden, bir kopyası da babadan aktarılır.

Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden anormal bir gen alması durumunda ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir anormal gen alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı iki ebeveynin her ikisinin de anormal geni geçirme ve dolayısıyla etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Ebeveynler gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %50’dir. Çocuğun her iki ebeveynden de normal gen alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Baskın genetik bozukluklar, belirli bir hastalığa neden olmak için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Anormal gen, ebeveynlerden herhangi birinden miras alınabilir veya etkilenen bireydeki mutasyona uğramış (değişmiş) bir genin sonucu olabilir. Anormal genin etkilenen ebeveynden çocuğuna geçme riski her hamilelik için %50’dir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

HS ile ilişkili genlerdeki hastalığa neden olan değişiklikler, kırmızı kan hücrelerinin membran proteinlerinde kusurlara neden olur. Bu, hücrelerin yüzey alanını azaltır ve hücrelerin basınç altında şekil değiştirememesine neden olur. Bunlar yuvarlak sferositlerdir. Sferositler dalakta sıkışıp kalır. Dalaktaki sferositler daha da hasar görür ve birçoğu yok edilir. Dalaktan kaçanlar tekrar dolaşıma girerler.

HS’den ilk olarak klinik tabloya dayanarak şüphelenilir. HS’li kişiler genellikle bir veya daha fazla karakteristik özellik ile karşımıza çıkar; anemi, splenomegali veya sarılık. Sarılık küçük bebeklerde gelişen en yaygın özelliktir. HS’li kişilerin bir uzmana başvurmasının diğer yaygın nedenleri, nedeni bilinmeyen anemi veya demir takviyesine dirençli anemidir. HS tanısı olan, karakteristik özelliklerden herhangi biri olan veya dalağın (splenektomi) veya safra kesesinin (kolesistektomi) cerrahi olarak çıkarılması öyküsü olan akrabalar varsa aile öyküsü anlamlıdır.

Tam kan sayımı, olgunlaşmamış kırmızı kan hücresi (retikülosit) sayımı ve sferositleri aramak için kırmızı kan hücrelerinin şekline bakmak için kan alımı yapılacaktır. Otoimmün hemolitik aneminin dışlanması da önemlidir. Bu doğrudan antiglobulin testi ile yapılabilir. Bu test, kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesinin uygunsuz bir bağışıklık reaksiyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabilir.

Klinik muayene ve yukarıda açıklanan laboratuvar testleri sonrasında tanı netleşemiyorsa daha fazla laboratuvar testi yapılması gerekebilir. Eozin-5′-maleimid (EMA) bağlanma testi HS için en doğru taramadır. EMA bağlanma testi, kırmızı kan hücresi örneğinde HS’de yer alan membran proteinlerini arar. Bu proteinler eksikse sonuç HS’yi gösterir.

HS tanısının doğrulanması gerekiyorsa jel elektroforezi ile kırmızı kan hücresi zarlarının analizi yapılabilir. Bu test, kırmızı kan hücrelerinin ne kadar hasar gördüğünü söyleyebilir ancak çok hafif vakaları tespit edemeyebilir.

Orta veya şiddetli HS’li kişiler ve HS’li tüm hamile kadınlar için reçetesiz folat takviyesi önerilir. Hafif HS’si olanlar için muhtemelen takviye gerekli değildir. Kan nakli yalnızca HS’li birkaç kişide gereklidir ve çoğu, zamanla buna ihtiyaç duymaz hale gelir. Ancak bu kişilere kan gruplarına uygun ve beyaz kan hücreleri alınmış kan verilmelidir.

Dalağın cerrahi olarak çıkarılması (splenektomi) esasen HS’yi iyileştirir. Ancak ameliyattan sonra ciddi enfeksiyon riski artar. Bu nedenle splenektomi önerisi şiddete göre farklılık gösterir. Şiddetli HS’li kişilere splenektomi yapılması önerilir. Orta derecede hastalığı olan kişilerde splenektomi kararı dalağın büyüklüğüne ve kişinin yaşam kalitesine göre verilmelidir. Hafif HS hastalarına splenektomi önerilmez. 

Mümkünse splenektomi 6 yaş ve üstüne kadar ertelenmelidir. Eğitimli bir cerrah ve doğru ekipman mevcut olduğu sürece minimal invazif (laparoskopik) splenektomi önerilir. Kırmızı kan hücreleriyle ilgili diğer durumlarda komplikasyon riski daha yüksek olduğundan, splenektomiden önce HS tanısı doğrulanmalıdır. Splenektomiden sonra insanlara enfeksiyon riskini azaltmak için sıklıkla aşılar ve koruyucu antibiyotikler verilir.

Dalağın bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması (kısmi splenektomi), dalağın tamamının çıkarılmasına (total splenektomi) alternatif olarak önerilmiştir. Kısmi splenektomi, enfeksiyon riskinde çok fazla bir artış olmaksızın HS semptomlarını hâlâ azaltabilir. Hem total hem de kısmi splenektomi, kırmızı kan hücrelerinin normalleşmesine yardımcı olur, ancak total splenektominin daha büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Kısmi splenektominin etkisi en az 5 yıl sürer. Kısmi splenektomi geçiren kişilerin yaklaşık %5 ila 10’unda semptomlar tekrar gelişti ve %5’inde sonunda total splenektomi yapıldı.

HS’li bazı kişilerde safra keselerinin alınması için de ameliyat (kolesistektomi) yapılır. Safra taşı nedeniyle kolesistektomi geçiren kişilere yukarıda açıklandığı gibi hastalığın ciddiyetine göre splenektomi yapılması da önerilebilir. Ancak splenektomi yapılan kişilerde kolesistektomi yalnızca semptomatik safra taşı varsa yapılmalıdır.

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir