İsmail Kara Kimdir? Hayatı, Eserleri

1955 yılında Rize’nin İkizdere İlçesi’ne bağlı Güneyce Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Kara, İstanbul İmam-Hatip Lisesi’ni (1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1986).

Yüksek İslâm Enstitüsü’nde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve ”Dergâh” dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1980’den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, “İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu (1993).

Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli olmuştur. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

İsmail Kara’nın eserleri: Nurettin Topçu’nun Bütün Eserleri (Ezel Erverdi ile birlikte yayına hazırlamıştır), Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi (I, 1986; II, 1987; III, 1994), Hüseyin Kâzım Kadri’nin Ziya Gökalp’ın Tenkidi (1989), Mızraklı İlmihal’i (1989), Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım – Hüseyin Kazım Kadri (1991), İstanbul’dan Ben de Geçtim – Selim Nüzhet Gerçek (Ali Birinci ile), Amel Defteri (1998, 2. Baskı 2015), Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998, 2. Baskı 2017),

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (1998), Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi (2001), Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası (2001), İslâm Siyasi Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (6 C. 2002), Din İle Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003), Sözü Dilde Hayali Gözde (2006), Aramakla Bulunmaz (2006), Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm I(2008),

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz (2011), Kutuz Hoca’nın Hatıraları (2000, Genişletilmiş 4. Baskı 2015), Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi (2006), İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (2011), Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası (2013), Saz ü Söz Arasında, Cinuçen Tanrıkorur’un Hatıraları,

Kabe Yollarında & Surre Alayı Hatıraları – Ahmed Salahaddin Bey (2015, Yusuf Çağlar ile), Mahya & Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek (2016), Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm II (2016), Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din, Siyaset, Tarih, Medeniyet (2017), Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı (2021).

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir