Ahmed Kemal Akünal Kimdir? Hayatı, Eserleri

30 Kasım 1873 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ahmed Kemal Akünal, 1942 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. Darüşşafaka Lisesini birincilikle bitirdi. Bir süre Posta İdaresinde çalıştı. Daha sonra Darüşşafaka Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

II. Abdülhamid yönetimine başkaldırdığı gerekçesiyle birkaç kez tutuklandı. II. Abdulhamid’e Kurban Bayramı’nda yapılacak suikast gerçekleşmeyince kaçarak yurt dışına çıktı. Atina’da İcma-i Ümmet (1901), Kahire’de Ubeydullah Efendi ile birlikte Doğru Söz gazetelerini çıkardı (1906). Dört dilde yayımlanan Hakayık-ı Şark gazetesinin Türkçe bölümünü yönetti ve başyazarlığını yaptı.

Mısır’dan sonra, Bakü’ye yerleşti. Hüseyinzâde Ali Bey’in Füyuzat ve Oruç Oruçov’un Güneş gazetelerinde yazılar yazdı. Kafkasya’da Mekatib-i İslamiyye müdürlüğü görevinde bulundu. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra İstanbul’a dönerek bir süre liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu kez hükûmet tarafından Bakü’ye gönderildi. Bakü’de öğretmenlik ve yazarlık yaparken Rus hükümetince casusluk iddiasıyla tutuklandı (1910).

Hariciye Nezareti’nin girişimleri sonucunda ülkeye döndü. Gelenbevi Sultanisinde edebiyat öğretmenliği ve Ankara Sultanisinde müdürlük yaptı. Çığır ve Hak gazetelerinde yazdı. Milli Mücadele döneminde İstanbul mitinglerinde yaptığı konuşmalarla dikkat çekti. Beykoz Belediyesinde başkâtip olarak çalıştı.

İlk yazı, şiir ve öyküleri Maarif, Mektep, Mirsat, Sabah, Servet-i Fünûn dergilerinde yayımlandı. Şiirlerinde Servet-i Fünûn şairlerinin duyarlılığı hissedilir. Şiirlerinden bir kısmı Füyûzât-ı Kırâat (1909) ve Vatan Çocuklarına Ninniler (1915) adıyla kitaplaştı.

Mehmet Behçet Yazar’a yazdığı bir mektupta eserleri ile ilgili şu bilgileri vermiştir: “Türk’ün tarihi gibi hiçbir sükûn devresi geçirmeyen hayatımda ne kendimi ne de eserlerimi toplamak nasip olmadı. Yalnız Umumî Harp’te şimdiki pek değerli ve muvaffakiyetli Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras’ın tenbih ve irşadiyle bir (Ninni) parçaları yazmıştım. Bunları Karagöz Kitabevi topladı ve (1331-1915) bastırdı, Kız mekteplerinde ezber ve inşat dersleri için kabul olundu. Zannederim ki, onun da bugün nüshası kalmamıştır.”

Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir