Gümüşhane: Sultan Süleyman Han Cami

Sultan Süleyman Han Cami; Gümüşhane’nin Süleymaniye Mahallesi’nde yer alan yapı Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat seferi sırasında verdiği bir emir üzerine yapılmıştır.

Cami düzgün dikdörtgen bir plan arz eder. Tamamen kaba yontma taştan inşa edilen yapıda köşelerde, pencere çevrelerinde, yapının üst sınırını belirleyen kısımda, son cemaat yerinin yan cephesini belirleyen kısımda, bütün camiyi dolanan ve yapıyı iki katlı gibi gösteren kısımda dışa taşıntılı olarak bir sıra düzgün kesme taş kullanılmıştır.

Üst örtü kırma çatıdır. Son cemaat yeri iki katlıdır. Caminin kuzey cephesini kapatan bu kısım; alt katta üç ahşap sütunla desteklenmiştir. Sütunlar arasına duvar örülerek giriş kısmı iki bölüm haline getirilmiştir. Üst kat ise altı ahşap direk üzerine ahşap korkuluklu namaz kılma yeri olarak yapılmıştır. Asıl giriş düzgün kesme taşlardan basık kemerli olarak yapılmıştır.

Kapısı ahşap ve yenidir. Tamamen boyalı olan iç mekan ise sekiz sütunla desteklenen tavan ve mahfelden ibarettir.Sade bir mukarnesi olan mimber kesme taştan yapılmıştır. Minber ise ahşaptan yapılmış, üzeri dairesel geometrik bezemlerle süslüdür. Caminin minaresi orijinal olan ve dokunulmayan tek kısımdır. Caminin güney-doğu köşesinde yer alan minare düzgün kese taştan yapılan kaide üzerine tuğladan yapılmıştır.

Cami ile minarenin bitiştiği yere bir çeşme yapılmıştır. Dikdörtgen şeklindeki bu çeşmenin oluk kısmı sivri kemerli bir niş içindedir. Minare kaidesinin güney-doğu köşesine bitişik doğuya doğru uzanan 4 m boyunda bir duvar bulunmaktadır. Bu duvar caminin asıl avlu duvarı olmalıdır. Cami Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat seferi sırasında verdiği bir emir üzerine yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir