Gümüşhane: Mescitli Köyü Kilisesi

Mescitli Köyü Kilisesi; Gümüşhane il merkezine bağlı köy yerleşimine yaklaşık üç km uzaklıktadır.

Dikdörtgen bir plan üzerine tek neftli, tek apsisli, bazilikal plan şemasında yapılmıştır. İçten tonoz, dıştan beşik çatılı örtüsüne sahiptir. Kilise; doğu batı doğrultusunda, dikdörtgen planlıdır.

Doğusunda yer alan apsisi yarım daire şeklinde yuvarlak ve dışa taşıntılı yapılmıştır. Ayrıca bu kısım ana yapıdan daha dar ve alçak tutulmuştur.

Güney cephesi sağırdır. Batı cephesinde düz atkı taşlı sivri kemerli, söveleri haçvari şekilde yapılmış giriş kapısı bulunmaktadır. Kapının üst kısmında mazgal pencere yer almaktadır.

Doğu cephedeki apsis ve alınlıkta birer adet, batı cephede bir adet mazgal pencere yer almaktadır. Kilise; duvar payelerine oturan kemerlerle desteklenen beşik tonoz ile örtülüdür.

Kapı, pencere söveleri, taşıyıcılar, kemerler düzgün kaliteli kesme taş malzemeden beden duvarları ise moloz taştan örülmüştür.

Herhangi bir süslemesi günümüze ulaşmamıştır. Kilisenin üst örtüsü içten tonoz, dıştan beşik çatılı örtüsüne sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir