Tokat Niksar’da Korkutan Deprem!

Kandilli Rasathanesi, Tokat’ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyururken, AFAD, depremin 14.34 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Haber Merkezi / Kandilli Rasathanesi, Tokat’ın Niksar ilçesinde 19.15’te 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, açıklamasında, depremin 5 km. derinlikte gerçekleşti bilgisine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin saat 19.09’da Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünde 14.34 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. AFAD, açıklamasında depremin büyüklüğünün 4.3 olarak ölçüldüğü bilgisine yer verdi.

 

Tokat: Çamiçi Yaylası

Çamiçi Yaylası; Tokat’ın Niksar İlçesi, Akbelen Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. İlçe merkezine 17 km. uzaklıktadır.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1350 m. yüksekte bulunan Çamiçi Yaylası, tamamen çam ağaçlarıyla kaplı, tabiat harikası bir yayladır. Çam ormanları arasındaki bu yayla konaklama tesisleriyle son yıllarda yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. Piknik, doğa yürüyüşü ve kamp yapabilecek en güzel yerlerden biridir.

Yaylaların yüzyıllardır devam eden klasik amaçlı kullanımlarına günümüzde yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Son yıllarda bu alanlar turizm için oldukça ilgi çekmektedir.

Yayla turizmi, yaz aylarında serinleme, dinlenme, dağ-yayla havası teneffüs etme, doğal ortamda doğal yaşamı gözlemleme, doğal ürünler tüketme gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilebildiği turizm türüdür. Ayrıca yaylalar yerel, kültürel, sosyal ve etnolojik özellikleri ile de ilgi çeken alanlardır.

Tokat, Yeşilırmak havzası üzerine kurulu bir şehir olmanın avantajlarından yararlanmaktadır. Bereketli toprakları ve geniş ormanlık alanlarıyla hem tarıma uygun elverişli arazilere hem de geniş ovalara, düzlüklere sahiptir. Çamiçi Yaylası’da bunlardan biridir.

Muhteşem görüntüsüyle gürültülü şehir ortamından kaçıp doğanın sesini dinlemek isteyenlere kucak açan Çamiçi Yaylası’na gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

(Göreseller; neredekal.com)

Tokat: Kırkkızlar Türbesi

Kırkkızlar Türbesi; Tokat’ın Niksar İlçesi, Kırkkızlar Mahallesi, Albayrak Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Türbenin hangi dönemde, kimin adına yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bir görüşe göre, II.Kılıçarslan’ın oğullarından Nasıreddin Bekyaruk Şah (1186-1197) ya da II. Rükneddin Süleyman Şah (1196-1204) adına inşa edilmiştir. Başka bir görüşe göre de; I.İzeddin Keykavus Döneminde (1211-1220) inşa edilmiştir.

Türbenin güneydoğu cephesindeki pencere alınlığında yer alan usta kitabesinde adı geçen usta, Sivas I. İzzeddin Keykavus Kümbeti’nin de ustasıdır. 1219 tarihli Sivas I. İzzeddin Keykavus Kümbeti, mimari özellikleriyle de Niksar Kırkkızlar Türbesine benzemektedir. Ustalarının aynı kişi olması ve mimari benzerlikleri, Niksar Kırkkızlar Türbesi’nin Sivas I. İzzeddin Keykavus Kümbetiyle yaklaşık aynı tarihlerde inşa edilmiş olabileceğini akla getirmektedir.

Anadolu’nun tuğla ile inşa edilmiş önemli yapı örneklerinden olan türbe, içten ve dıştan sekizgen planlıdır. İçten kubbe, dıştan piramidal külahla örtülmüştür. İki katlı olan türbede altta mezar odası yer almaktadır. Dıştan yedi sıra kesme taşla örgülü subasmanı üzerinde yükselen türbenin girişi kuzeydoğu yönündendir. Ana yönlerdeki dört cephe ile kuzeybatı cephe sağır tutulmuş, güneybatı ve güneydoğu cephelere birer pencere yerleştirilmiştir.

İçten ve dıştan sekizgen planlı mezar odasının, ortadaki ayağa dayanan basık bir tonozla örtülü olduğu düşünülmektedir. Giriş kapısı türbe kapısıyla aynı yönde olan mezar odasının doğu, batı, güney ve güneydoğu yönlerde mazgal pencereleri bulunmaktadır. Mezar odası moloz taşla inşa edilmiş, dıştan düzgün kesme taşla kaplanmıştır.

Türbenin gövdesi ve örtüsü ise tuğladandır. Tuğla gövdede kapı ve pencerelerin dışında kalan cepheler aynı şekilde düzenlenmiştir. Dikdörtgen çerçeve içine alınmış sivri kemerli niş düzenlemeleri içinde düzgün tuğla örgüler yer almaktadır. Güneydoğu ve güneybatı köşelerde aynı çerçeveler içine pencere yerleştirilmiştir.

Güneydoğu cephedeki pencerenin sivri kemeri üzerindeki bölümde yer alan usta kitabesini, firuze renkli çiniler çerçevelemektedir. Pencere alınlığında çini mozaik tekniğinde geometrik süslemeler yapılmıştır. Güneybatı pencere alınlığında beşgen tuğlaların sıralanmasıyla elde edilmiş bir kompozisyon görülmektedir. Kuzeydoğuda yer alan kapı alınlığında ise altıgenlerin kesişmesiyle geometrik bir düzenleme oluşturulmuştur

Tokat: Sulusaray Kaplıcaları

Sulusaray Kaplıcaları; Tokat’ın Niksar İlçesi, Ilıca Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Sulusaray’a 3 km., Tokat’a 69 km., Artova’ya 30 km, Yeşilyurt’ta 11 km uzaklıktadır.

Tokat kent merkezden haftanın her günü buraya Sulusaray Kooperatifi dolmuşları saat başı kaplıcaya servis hizmeti yapılmaktadır. Bu servislerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Ya da şahsi aracınızla tabelaları takip ederek buraya ulaşabilirsiniz.

Sulusaray Kaplıcaları, yöre halkının ve çevresinde bulunan ilçelerdeki insanların sürekli ziyaret ettiği yerlerden biridir. Kaplıcaların bulunduğu bölge, İç Anadolu hem de Karadeniz iklimi hakimdir.

Romatizma, cilt ve nevralji hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte… Sulusaray Kaplıcaları’nın sularında sülfat, sodyumklorür ve bikarbonat mevcut. Termal sulardaki ilk incelemeler 1933 yılında yapılmıştır.

Eğer yakın bir zamanda tatil için bir kaplıca bölgesini tercih etmek istiyorsanız Sulusaray Kaplıcaları’nı rotanıza dahil edebilirsiniz. Sulusaray Kaplıcaları’nda konaklayabileceğiniz oteller bulunmakta. Aynı zamanda kamp yapabileceğiniz yerler de mevcuttur.

Tokat: Çöreğibüyük Tekkesi

Çöreğibüyük Tekkesi; Tokat’ın Niksar İlçesi, Kırkkızlar Mahallesi, Kurudere Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapının kitabesi bulunmadığından adı, banisi ve tarihi tartışmalıdır. İ.H.Uzunçarşılı; Cumhuriyet Döneminin başlarında mevcut olan kitabeyi gördüğünü, ancak birkaç kelime dışında okuyamadığını belirtmektedir. Orijinal yapıdan günümüze sadece taçkapısı ulaşan yapı, taçkapısının biçimi ve üslup özellikleri dikkate alınarak 14.yy.a tarihlenmektedir.

Plan özelliklerine göre de 13.-14. yy.da yapılmış bir İlhanlı dönemi yapısıdır. Evliya Çelebi ve A. Gabriel’e göre; Çöreği Büyük Sultan adında bir zat, yapının yakınında gömülü olduğundan bu adı almıştır. Başka bir görüş de; taçkapısında yer alan çöreği andıran, büyük boyutlu, yüksek kabartma şeklindeki madalyonlardan dolayı yapıya Çöreği Büyük Tekkesi adı verilmiştir.

A. Gabriel 1931-32 yıllarında bazı duvarları ayakta olan yapıyı tanıtmıştır. Kuzey cephedeki taçkapıyla girilen orijinal yapı; ortadaki avluya kuzey, güney ve batı yönlerden açılan üç eyvan ile köşe odalarından oluşan bir plana sahiptir. 1939 Erzincan depreminde taçkapısı dışında yıkılan yapının yerine,1957 yılında bugün görülen cami inşa edilmiş, orijinal taçkapı da caminin giriş kapısı olarak kullanılmıştır.

A. Gabriel’e göre orijinal yapı; tuğla hatıllı moloz taş örgülüdür. Avluya açılan eyvan kemerleri kesme taştandır. Kuzey cephede eksenden doğuya kaymış durumdaki taçkapısı bezemeleriyle önem taşımaktadır. Palmetli bordürlerin çevrelediği taçkapının köşeliklerinde büyük boyutlu madalyonlar ve onların altında gülbezekler yer alır. Mukarnaslı kavsarasının altında, kitabeliğin üzerinde başını geriye çevirerek oturmuş bir geyik figürü tasvir edilmiştir. İki renkli taşlarla örülmüş kapı kemerinin hemen üzerinde Firdevsi Mesnevi’sinden bir bölüm işlenmiştir

Tokat: Çöreğibüyük Camii

Çöreğibüyük Camii; Tokat’ın Niksar İlçesi, Kırkkızlar Mahallesi, Kurudere Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

İlhanlılardan kalan en önemli eserdir. Caminin minaresi Selçuklu mimarisine uygun olarak tuğladan yaptırılmıştır. 13. yy da Ebu Sait Bahadır Han zamanında tekke ve zaviye olarak yapılan bu eser 1939 ve 1942 yer sarsıntılarında yıkılmış, 1957 yılında camii olarak yeniden restore edilmiştir.

Caminin en ilginç yanı portal’deki diz çökmüş ceylan rölyefidir. Camiye, Çöreği büyük denmesinin nedeni, portal alnında bulunan çöreği andıran iki kabartma büyük rozetlerdir.

13. yüzyılda yapılan, günümüzde ibadete açık olan eserin sadece kapı portali orijinal olarak korunmuş, diğer bölümler ise tamamen yenilenmiş olan, caminin günümüze kadar ulaşan en önemli parçası ise kapı girişindeki portaldır. Bu portalda, çöreğe benzer disklerin yanı sıra oturmuş vaziyetteki geyik ya da ceylana benzetilen figür bulunuyor.

Tokat: Leylekli (Yılanlı) Köprü

Leylekli (Yılanlı) Köprü; Tokat’ın Niksar İlçesi, Yusufşah Mahallesi, Seymen Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yılanlı Köprü de denilen Leylekli Köprü; Niksar Kalesi’nin güneyinde, şehrin içinden geçen Çanakçı Deresi üzerinde, Arasta Camisinin yakınındadır. Adını, kemer kilit taşı üzerindeki ağzında yılan tutan leylek figürü kabartmasından alan köprünün kesin inşa tarihi bilinmemektedir.

Kabul edilen görüş; Roma döneminde inşa edildiği, Türk döneminde de onarılarak kullanıldığı şeklindedir. Yuvarlak tek kemer gözlü köprü, 20 m. uzunluğunda ve 3,5 m. genişliğindedir. Yürüme zeminin iki yanında, orta noktadan uçlara doğru gidildikçe alçalan korkuluklar yer alır. 1960 yılında belediye, köprü korkulukları üzerine demir parmaklıklar takmıştır.

Kemer kavsi düzgün kesme taş, diğer kısımları moloz taşla inşa edilmiştir. Köprüye adını veren alçak kabartma tekniği ile yapılmış ağzında yılan tutan leylek tasfiri açık renkli küfeki taşı üzerine işlenmiştir. Taşın cinsinin ve formunun diğer taşlardan farklı oluşu; bu tasfirli taşın daha sonradan, olasılıkla Türk döneminde buraya konmuş olabileceğini düşündürmektedir.

Tokat: Talazan Köprüsü

Talazan Köprüsü; Tokat’ın Niksar İlçesi, Günlüce Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Talazan Köprüsü, Niksar-Erbaa yolunda Kelkit Nehri üzerindedir. Kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan ve bazı kaynaklarda da XIII. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı ileri sürülmüştür.

Köprü kesme ve moloz taştan yapılmış, yedi sivri kemerli gözlü, iki yana meyilli olarak yapılmıştır. Duvar örgüleri arasındaki taş işçiliğinin farklılığından ötürü de değişik zamanlarda onarıldığı anlaşılmaktadır. Köprünün ortasındaki en büyük olan kemer gözü yıkılmış ve bu aradaki boşluk düz bir demir köprü ile birleştirilmiştir.

Tokat: Niksar, Ulu Camii

Ulu Camii; Tokat’ın Niksar İlçesi, Camii Kebir Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami, Danişmendliler döneminde, Cenebnizade Hasan Bey tarafından 1165 yılında yaptırılmıştır. Anadolu’daki Ulu Camilerin en eski örneklerinden biridir.

Cami kesme taştan kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzey cephesinde girişi bulunmaktadır. Portal tüm cephe boyunca yüksek olup, iki enli bordür ile üç yandan çepeçevre kuşatılmıştır. Bu bordürler ortada daralan sekiz kenarlı zencerekler, ikinci bordürde gamalı haçlar, üçüncü bordürde de altıgen geçmeler halindedir. Giriş kemeri basık yuvarlak olup, üzerindeki kitabe yeri boştur. Bazı kaynaklarda burada olduğu söylenen II. Abdülhamit’in tuğrası günümüze gelememiştir.

İbadet mekânı kare kesitli, 24 ayak ile mihraba dik beş sahna ayrılmıştır. Bu sahınlardan ortadaki diğerlerine göre biraz daha yüksek ve geniştir. Mihrabın önü ve orta sahnın kuzeyden itibaren üçüncüsü kubbe ile diğerleri de çapraz tonozla örtülmüştür. İbadet mekanının doğu cephesi, kuzey köşesi batıya doğru hafif bir kırılma yaparak kuzeydeki duvar ile birleşmiştir. Ayrıca dış cephesi altı büyük payanda ile desteklenmiştir.

İbadet mekanı altı küçük pencere ile aydınlatılmıştır. Pencereler ikili düzen halinde olup, üsttekiler küçük ve dikdörtgen, alttakiler yine dikdörtgen sövelidir. Güney cephesinde mihrabın bulunduğu kısım beden duvarları yüksekliğinde, dışarıya doğru dikdörtgen bir çıkıntı yapmaktadır. Bu çıkıntının iki yanında da yine birer büyük payanda bulunmaktadır.

Bu payandalardan kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Pandantifler ve kubbe göbeğinde XIX. Yüzyılın karakteristik bitki motifli kalem işleri görülmektedir. Mihrap önü kubbesi dıştan onikigen kasnaklı olup, üzeri külah ile örtülmüştür. Mihrap üç enli bordür ile kuşatılmıştır. Bu bordürlerde on iki köşeli yıldızlar, altıgen geçmeler bulunmaktadır.

Mihrap nişi beş kenarlı olup on iki köşeli yılzı geçmeleri ile doldurulmuştur. Üzeri mukarnaslı olarak sona ermektedir. Caminin portal dışındaki bütün cephesi sıvalıdır. İbadet mekanının batı cephesinin ortasında çokgen planlı minare kaidesi, bunun üzerinde de kesme taştan silindirik gövdeli tuğla minare bulunmaktadır. Bu minare 1967–1970 yıllarında onarılmıştır.

Tokat: Niksar Kalesi

Niksar Kalesi; Tokat’ın Niksar İlçesi, Yusufşah Mahallesi, Kale Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Esas olarak Pers kökenli Pontus Krallığı zamanında yapıldığı ve adının Kaberia olduğu bilinen Niksar Kalesi, Roma Dönemi’nde eklenen yeni yapılarla günümüzdeki konumuna gelmiştir.

Yapıldığında akropol alanını tanımlayan sur duvarları, tipik Roma savunma planı gibi iç, dış ve orta sur duvarları olarak üç ayrı hat oluşturmuştur.

7 ve 9’uncu yüzyıllarda güneyden gelen akınlara karşı güçlendirilen kalede iki hamam, iki mescit, medrese, kilise ve hapishane kalıntıları bulunmaktadır.