Niğde: Sıraçakıl Hanı ve Han Köprüsü

Sıraçakıl Hanı ve Han Köprüsü; Niğde’nin Altunhisar İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Yuvarlak sütun ve kemerlerin bulunduğu han, kesme taşlarla inşa edilmiş olup halen kullanıldığı günlerin izlerini taşımaktadır.

Tarihi Han’a 1 km mesafede Altunhisar çayı üzerinde bulunan Han Köprüsü üç kemerli, kemer içleri kesme taşlı, kemer ayakları blok bazalt taştan yapılmıştır.

Niğde: Bayatönü (Karaasmaz) Mağaraları

Bayatönü (Karaasmaz) Mağaraları; Niğde’nin Altunhisar İlçesi, Bayatönü Mevkii’nde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Mağaralar, Kapadokya’nın geleneksel kaya oyma mekânları olarak karşımıza çıkar. Yakın zamana kadar kullanılan mekânlar geniş bir alana yayılmaktadır.

Yapılan incelemeler sonucu bir dönemin sosyal ve kültürel yaşantı izlerini taşıyan mekânlar topluluğunun birbirine geçişlerle bağlanması sonucu bir yeraltı şehri vasfı görünümündedir.

150 yıl öncesinde kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinen mağaralarda günümüzde yerleşim görülmemektedir.

Niğde: Roma Havuzu

Roma Havuzu; Niğde’nin Bor İlçesi, Bahçeli Kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Roma döneminde Trojan ve Hadrian Döneminde M.S. 2. yy. ‘da inşa edilmiştir. Havuz düzgün kesme taş bloklarla inşa edilmiş, dikdörtgen planlı olup, 65×22,5m. Ölçülerindedir.

Havuzun altından kaynayan su, oluşturulan kemerler vasıtasıyla Antik Tyana (Kemerhisar) kentine ulaştırılıyordu. Dönem, dönem onarımlara gidilmiştir. Orijinal özelliğini büyük ölçüde korumaktadır.

Niğde: AK Medrese Müzesi

AK Medrese Müzesi; Niğde’nin Merkez İlçesi, Saruhan Mahallesi, Osman Kabaksız Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Kapısı üzerindeki inşa kitabesine göre, H.812 (M.1409-10) yıllarında yapılmıştır. Bazı onarımlarla günümüze gelen medrese orijinal durumunu muhafaza etmektedir.

Yapı I. Dünya Savaşı sıralarında nalbant hane olarak kullanılmış 60 öğrencisi ile medrese fonksiyonunu sürdürmüş, 1936 yılından itibaren çevrede bulunan tarihi eserler medresede toplanarak 1939-1950 yılları arasında ise II. Dünya Savaşı tehlikesine karşı İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin deposu olarak hizmet vermiş 1950-57 yılları arası Niğde Müzesi deposu, 1957-1977 yılları arası Niğde Müze Müdürlüğü olarak hizmet vermiştir.

1997’den beri taş eserler medresede muhafaza edilmektedir. Bina açık avlulu ve iki katlı medreseler gurubundadır. Alt kat iki eyvanlı bir şemaya sahipken üst katta ise iki kat yüksekliğinde tutulan ana eyvan ile beraber dört eyvanlı bir düzenleme görülür. Plan şeması son derece simetrik olup Türk Medrese Mimarisinde tek örnektir.

Kuzey-güney doğrultusundaki yapı; dıştan 21.80 x 24.50 m. boyutlarındadır. Ortasında su kuyusu bulunan 8.35 x 9.40 m. ebadında avlu doğu, batı ve kuzeyden üçer gözlü revakla, güneyden de ana eyvanla kuşatılmıştır. Üst kat ise; kuzeyde dışa kaş kemerlerle açılan sofalar, avluyu üç yönden kuşatan revaklardan ibarettir.

Niğde: Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi; Niğde’nin Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, Hastaneler Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

3 katlı üst katı teraslı kargir yapılıdır. Yapının içinde bir orta avlu bulunmaktadır.

Sarı trakit kesme taştan, dikdörtgen planlı, bahçe içerisinde yer alan, iki katlı, kırma çatılı yapıdır. Giriş cephesi öne taşkın basık kemerli bir giriş kapısı vardır. Üst kat pencereleri basık kemerli, alt kat pencereleri yuvarlak kemerli ve taş çerçeve ile belirlenmiştir.

Sacak altı dendanlı kornişle belirtilmiştir. Yapının dış orjinalliği bozulmamış olup, iç mekanda bir çok değişiklik geçirmiştir. Asıl giriş güneyden olduğu halde bugün doğudaki kapı kullanılmaktadır. Güneydeki üçgen alınlıkta mermer üzerine işlenmiş Osmanlı arması vardır. Yapının içinde bir orta avlu mevcuttur.

Niğde: İnönü İlköğretim Okulu

İnönü İlköğretim Okulu; Niğde’nin Merkez İlçesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Okula, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Etrafı duvarlarla çevrili bir bahçe içinde yer alır. Cumhuriyet dönemi yapılarındandır. Kesme taşlarla inşa edilmiştir. İki katlıdır. Kırma çatı üzeri marsilya kiremit kaplıdır.

Ön ve arka cephede olmak üzere iki ayrı giriş kapısı vardır. Cepheler bol sayıda dershanelerin pencereleriyle bölünmüştür. Cephede sarı kesme taş, köşeler koyu renk bazalt taş ile dendanlı yapılarak binaya hareketlilik verilmeye çalışılmıştır.

Niğde: Endüstri Meslek Lisesi

Endüstri Meslek Lisesi; Niğde’nin Merkez İlçesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Liseye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cumhuriyet dönemi yapı, cadde üzerinde, etrafı duvar ve demir parmaklıklarla çevrili bahçe içinde yer alır. İki ayrı binadan oluşur.

Kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Kırma çatı ile örtülü olup, çatı marsilya kiremit kaplıdır. Ön taraftaki bina iki katlıdır. Cepheler alta ve üsteki bol sayıda açılan pencere ile hareketlendirilmiştir. Arkadaki yapı tek katlı olup, aynı özelliklere sahiptir.

 

Niğde: Öğretmen Evi

Öğretmen Evi; Niğde’nin Merkez İlçesi, Yenice Mahallesi, Hastahaneller Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Yapı, kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı zemin + 1 kattan ibarettir. Zemin kat günümüzde çok amaçlı salon olarak hizmet vermektedir. Kapı, önünde genişçe bir avlusu olan doğu cephede yer alır.

Ana giriş iki sütunlu ve üç kemerli anıtsal bir yapıdadır. Giriş alınlığı üçgen biçimli ve mermer taştan üzerinde Osmanlı Arması bulunan süsleme vardır. Orjinal arma Niğde Müzesi’de sergilenmektedir.

Giriş zeminden dolayı yüksek tutulmuştur ve giriş önünde 12 basamaktan oluşan merdiven dizisi bulunur. Zemin katta salonlar ve 15 oda vardır. Bina zamanla iç mekanlarda değişik uygulamalara ve yeni mekanlara maruz kalmıştır.

Yapının dış cephelerinde sağlamlığı artırmak için plasterler yapılmıştır. Duvarlara metal çubuklar monte
edilmiştir. Çatısı kırma çatı olup, kiremit örtülüdür. Bina sağlam vaziyettedir.

Niğde: Dumlupınar İlköğretim Okulu

Dumlupınar İlköğretim Okulu; Niğde’nin Merkez İlçesi, Sungurbey Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Dikdörtgen planlı, kesme taştan bodrum + 2 katlı kargir yapıdır. Trakit ve bazalt taşlardan inşa edilmiştir. Birinci ve ikinci cepheleri çeyrek payelerle bölünmüş olup, her bölümde ikişer pencere vardır. Birinci kat pencereleri bazalt taş çerçeve dikdörtgen biçimli, üzerleri üçgen alınlıklıdır.

Üst kat pencereleri ise basık kemerlidir. Birinci katın kuzeye bakan cephesinde iç içe iki yuvarlak kemerli giriş kapısı yer alır. Basamaklarla bu giriş kapısına ulaşılır. Güneye bakan cephede bir kare çıkma yapılmış olup,birinci katta revaklı bir bölüm, üstünde düz cephe olup, üçgen alınlıkla taçlandırılmıştır. Ek bina tek katlı kesme taştandır. Girişi kuzeyden bir pencere bozularak yapılmıştır ancak orijinal kullanımda giriş doğudan saklanmaktadır.

Niğde: Paşa Hanı

Paşa Hanı; Niğde’nin Merkez İlçesi, Şahsüleyman Mahallesi, Paşakapı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Han, tek katlı ve yan yana müstakil iki sahınlı olarak düzenlenmiş ve ön mekanı yoktur. Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilen han, yolcuların ve hayvanların kalması amacıyla iki bölümlü yapılmıştır. İnşasında sarımtırak renginde ince yonu trakit taşı kullanılmıştır.

Dışa kapalı olan yapının cephe duvarları profilli kornişle sonlanmaktadır. İç mekana hava ve aydınlık, batı cephede açılan kapıların üst kısmında yer alan küçük pencerelerden sağlanmaktadır. Yapıda bezeme ve süsleme elemanları görülmemektedir.