Adana: Dr. Eşref Akman Konağı

Dr. Eşref Akman Konağı; Adana’nın Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, İnonü Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Bina yanlarda ve arkada ince tuğlalardan yapılmış takriben 3 metre yükseklikte sağlam bir duvarla çevrilidir. Sokağa açılan bir kapının bulunduğu arka duvarda 3 adet üzeri kemerli 25 cm derinlikte nişler mevcuttur. Nişlerin önünde taştan bir ağzı bulunan fakat içi duvardakilerle aynı karakterde tuğlalarla örtülü olan ve bugün kullanılmayan bir kuyu vardır.

Yan duvarlarda yine ince tuğladan plaster tarzında çıkıntılar yapılmış yan ve arka avlu kısmen taş döşeli bina ince tuğladan yapılmış ve üzeri ilk bakışta taş hissi veren gayet ince bir sıvayla örtülmüştür. Cephede bu sıvayla çeşitli tezyinat (plaster,diş kesimi vs.) oluşturulmuştur. Binanın tabanı yol seviyesinden 1 metre kadar aşağıda kalmıştır.

Cadde üzerindeki 1.kat odaları bir tadilatla dükkan haline getirilmiş arka taraftakiler metruk haldedir. Cepheden bakıldığında binayı dikey 3 şeride ayırarak incelemek mümkündür, kemerli, kabartma süslerle tezyin edilmiş ahşap giriş kapısının bulunduğu orta bölüm yandakilere nazaran daha sade olup, yalnız giriş kapısının üzerinde plasterler arasında iç bükey ve dış bukey profilinde diş kesimi gibi süsler mevcuttur.

3. katta bir balkon olup,çatı katı da bu bölümün üzerinde yükselmekte ve onun da ahşap konstruksiyonla süslü bir balkonu bulunmaktadır. Çatı katının yan duvarı ile daha alçak olan yan bölümlerin üst kısımları kenarlara doğru alçalan üçgen bir duvarla birleştirilmiş ve bir nevi alınlık meydana getirilmiştir. Bu alınlık arka cephede de mevcuttur. 2 yan bölümde her katta ikişer pencere olup kısmen ahşap panjurludur.

Pencere üstleri her iki pencereyi de kapsayan profiller ve diş kesimiyle süslüdür. Binanın üzeri marsilya kiremitleriyle örtülüdür. Cephedeki kapıdan girişte ikinci kata iki merdivenle çıkılmakta ve bunlar bir sahanlıkta birleşmektedir. Bu sahanlıktan iki yandaki odalara ve ortadaki salona kapılar açılmaktadır. Salon merkez teşkil etmekte ve etrafına odalar sıralanmaktadır.

İkinci katın tabanı ahşap döşeme olup tavan da ahşaptandır. Ön ve arka cephede ahşap konstruksiyonla süslü iki balkonu vardır. Kültür Bakanlığınca 1998 yılında kamulaştırılarak 2001 2003 yıllarında restorasyonu gerçekleştirilen yapı günümüzde Koruma Kurulu Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. Söz konusu restorasyon sırasında özgün detaylarını kaybeden yapının genel plan,cephede kütle özellikleri ise korunmuştur.