Beyin tümörü nedir? Türleri, Teşhisi, Tedavisi

Beyin tümörü, beyninizdeki anormal hücrelerin bir topluluğu veya kütlesidir. Beyninizi saran kafatasınız çok katıdır. Böylesine kısıtlı bir alan içindeki herhangi bir büyüme sorunlara neden olabilir. Beyin tümörleri kanserli (kötü huylu) veya kanserli olmayan (iyi huylu) olabilir. İyi huylu veya kötü huylu tümörler büyüdüğünde, kafatasının içindeki basıncın artmasına neden olabilirler. Bu beyin hasarına neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir.

Haber Merkezi / Beyin tümörleri birincil veya ikincil olarak kategorize edilir. Birincil beyin tümörü beyninizden kaynaklanır. Birçok birincil beyin tümörü iyi huyludur. Metastatik beyin tümörü olarak da bilinen ikincil beyin tümörü ise, kanser hücreleri beyninize akciğer veya göğüs gibi başka bir organdan yayıldığında ortaya çıkar.

Beyin tümörü türleri;

Birincil beyin tümörleri; Birincil beyin tümörleri beyninizden kaynaklanır.

 • Beyin hücreleri
 • Beyninizi saran ve meninks adı verilen zarlar
 • Sinir hücreleri
 • Bezler

Birincil tümörler iyi huylu veya kanserli olabilir. Yetişkinlerde en yaygın beyin tümörü türleri gliomlar ve menenjiyomlardır.

Gliomlar; Gliomlar, glial hücrelerden gelişen tümörlerdir. Bu hücreler normalde:

 • Merkezi sinir sisteminizin yapısını destekler
 • Merkezi sinir sisteminizin beslenmesini sağlar
 • Hücresel atıkları temizler
 • Ölü nöronları parçalar

Gliomalar, farklı tipteki glial hücrelerden gelişebilir. Glial hücrelerde başlayan tümör türleri şunlardır:

 • Serebrumdan kaynaklanan astrositomlar gibi astrositik tümörler
 • Frontal temporal loblarda sıklıkla bulunan oligodendroglial tümörler
 • Destekleyici beyin dokusundan kaynaklanan ve en agresif tip olan glioblastomalar

Diğer birincil beyin tümörleri.Diğer birincil beyin tümörleri şunları içerir:

 • Genellikle iyi huylu olan hipofiz tümörleri
 • İyi huylu veya kötü huylu olabilen epifiz bezi tümörleri
 • Genellikle iyi huylu ependimomlar
 • Çoğunlukla çocuklarda ortaya çıkan ve iyi huylu olan ancak görme değişiklikleri ve erken ergenlik gibi klinik semptomlara sahip olabilen kraniofarenjiyomlar
 • Malign olan birincil merkezi sinir sistemi (CNS) lenfomaları
 • Beynin iyi huylu veya kötü huylu olabilen birincil germ hücresi tümörleri
 • Meninkslerden kaynaklanan menenjiyomlar
 • Schwann hücreleri adı verilen sinirlerinizin koruyucu kılıfını (miyelin kılıfı) üreten hücrelerden kaynaklanan schwannomlar

Meningiomların ve schwannomaların çoğu 40 ile 70 yaşları arasındaki insanlarda görülür. Meningiomlar kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Schwannomalar hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit oranda görülür. Bu tümörler genellikle iyi huyludur, ancak boyutları ve konumları nedeniyle komplikasyonlara neden olabilirler. Kanserli menenjiyomlar ve schwannomlar nadirdir ancak çok agresif olabilir.

İkincil beyin tümörleri; İkincil beyin tümörleri, beyin kanserlerinin çoğunu oluşturur. Vücudun bir bölümünde başlar ve beyne yayılır veya metastaz yapar. Aşağıdakiler beyne metastaz yapabilir:

 • Akciğer kanseri
 • Meme kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Cilt kanseri

İkincil beyin tümörleri her zaman kötü huyludur. İyi huylu tümörler vücudunuzun bir bölümünden diğerine yayılmaz.

Bir beyin tümörü için risk faktörleri nelerdir?

 • Aile öyküsü; Tüm kanserlerin yalnızca yaklaşık yüzde 5 ila 10’u genetik olarak kalıtsaldır. Bir beyin tümörünün genetik olarak kalıtsal olması nadirdir. Ailenizde birkaç kişiye beyin tümörü teşhisi konduysa doktorunuzla konuşun. Doktorunuz size bir genetik danışman önerebilir
 • Yaş; Çoğu beyin tümörü türü için risk yaşla birlikte artar
 • Kimyasal maruz kalma; Çalışma ortamında bulabileceğiniz kimyasallar gibi belirli kimyasallara maruz kalmak beyin kanseri riskinizi artırabilir
 • Radyasyona maruz kalma; İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmış kişilerde beyin tümörü riski artar. Yüksek radyasyonlu kanser tedavileriyle iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalabilirsiniz. Ayrıca nükleer serpinti kaynaklı radyasyona da maruz kalabilirsiniz. Fukuşima ve Çernobil’deki nükleer santral olayları, insanların iyonlaştırıcı radyasyona nasıl maruz kalabileceğinin örnekleridir
 • Su çiçeği geçirmeyenler; Su çiçeği beyin tümörleri yakalanma riskini azaltmıştır.

Beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin tümörlerinin semptomları, tümörün konumuna ve boyutuna bağlıdır. Bazı tümörler beyin dokusunu istila ederek doğrudan hasara neden olurken, bazı tümörler çevredeki beyne baskı uygular. Büyüyen bir tümör beyin dokunuza baskı uyguladığında belirgin semptomlar yaşarsınız. Baş ağrısı, beyin tümörünün yaygın bir semptomudur. Aşağıdaki baş ağrıları yaşayabilirsiniz:

 • Sabah uyanırken daha kötü
 • Sen uyurken meydana gelir
 • Öksürme, hapşırma veya egzersiz ile daha da kötüleşir

Ayrıca şunlar;

 • Kusma
 • Bulanık görme veya çift görme
 • Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
 • Nöbetler (özellikle yetişkinlerde)
 • Bir uzvun veya yüzün bir kısmının zayıflığı
 • Zihinsel işleyişte bir değişiklik

Diğer yaygın semptomlar şunları içerir:

 • Beceriksizlik
 • Hafıza kaybı
 • Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
 • Yazma veya okuma zorluğu
 • Duyma, tatma veya koku alma yeteneğindeki değişiklikler
 • Uyuşukluk ve bilinç kaybını içerebilen azalmış uyanıklık
 • Yutma güçlüğü
 • Baş dönmesi veya baş dönmesi
 • Sarkık göz kapakları ve eşit olmayan öğrenciler gibi göz problemleri
 • Kontrol edilemeyen hareketler
 • El titreme
 • Denge kaybı
 • Mesane veya bağırsak kontrolü kaybı
 • Vücudun bir tarafında uyuşma veya karıncalanma
 • Başkalarının ne dediğini anlamakta veya konuşmakta zorluk çekmek
 • Ruh hali, kişilik, duygular ve davranıştaki değişiklikler
 • Yürümede zorluk
 • Yüz, kol veya bacaktaki kas zayıflığı

Beyin tümörleri nasıl teşhis edilir?

Bir beyin tümörünün teşhisi, fizik muayene ve tıbbi geçmişinize bir göz atma ile başlar. Fizik muayene, çok detaylı bir nörolojik muayeneyi içerir. Doktorunuz, kraniyal sinirlerinizin sağlam olup olmadığını görmek için bir test yapacaktır. Bunlar beyninizden kaynaklanan sinirlerdir.

Doktorunuz, göz bebeklerinize ve retinalarınıza ışık saçan bir alet olan oftalmoskopla gözünüzün içine bakacaktır. Bu, doktorunuzun göz bebeklerinizin ışığa nasıl tepki verdiğini kontrol etmesini sağlar. Ayrıca, optik sinirde herhangi bir şişlik olup olmadığını görmek için doktorunuzun doğrudan gözlerinizin içine bakmasını sağlar. Kafatasının içindeki basınç arttığında, optik sinirde değişiklikler meydana gelebilir.

Doktor ayrıca şunları da değerlendirebilir:

 • Kas gücü
 • Koordinasyon
 • Hafıza
 • Matematiksel hesaplama yapma yeteneği

Doktorunuz fizik muayeneyi bitirdikten sonra daha fazla test isteyebilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Başın BT taraması
 • BT taramaları , doktorunuzun vücudunuzun bir X-ışını makinesinden daha ayrıntılı bir şekilde taranmasının yoludur. Bu, kontrastlı veya kontrastsız yapılabilir
 • Kontrast, doktorların kan damarları gibi bazı yapıları daha net görmelerine yardımcı olan özel bir boya kullanılarak kafanın BT taramasında elde edilir
 • Başın MR görüntüsü
 • Anjiyografi; Bu çalışma, genellikle kasık bölgesine atardamarınıza enjekte edilen bir boya kullanır. Boya beyninizdeki arterlere gider. Doktorunuzun tümörlerin kan akışının neye benzediğini görmesini sağlar. Bu bilgi ameliyat sırasında faydalıdır
 • Kafatası röntgenleri; Beyin tümörleri, kafatasının kemiklerinde kırılmalara veya kırılmalara neden olabilir ve spesifik X-ışınları bunun olup olmadığını gösterebilir. Bu X-ışınları, bazen bir tümörün içinde bulunan kalsiyum birikintilerini de alabilir. Kanseriniz kemiklerinize taşınmışsa, kan dolaşımınızda kalsiyum birikintileri olabilir
 • Biyopsi; Biyopsi sırasında tümörden küçük bir parça alınır . Nöropatolog denen bir uzman bunu inceleyecektir. Biyopsi, tümör hücrelerinin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını belirleyecektir. Ayrıca, kanserin beyninizden mi yoksa vücudunuzun başka bir bölümünden mi kaynaklandığını belirleyecektir.

Beyin tümörlerinin tedavisi;

Beyin tümörünün tedavisi şunlara bağlıdır:

 • Tümör tipi
 • Tümörün boyutu
 • Tümörün yeri
 • Genel sağlığınız

Kötü huylu beyin tümörleri için en yaygın tedavi cerrahidir. Amaç, beynin sağlıklı bölgelerine zarar vermeden kanseri olabildiğince fazla ortadan kaldırmaktır. Bazı tümörlerin yeri kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılmasına izin verirken, diğer tümörler, tümörün ne kadarının çıkarılabileceğini sınırlayan bir alanda bulunabilir. Beyin kanserinin kısmen ortadan kaldırılması bile faydalı olabilir.

Beyin ameliyatının riskleri arasında enfeksiyon ve kanama bulunur. Klinik olarak tehlikeli iyi huylu tümörler de cerrahi olarak çıkarılır. Metastatik beyin tümörleri, orijinal kanser türüne yönelik kılavuzlara göre tedavi edilir.

Cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi diğer tedavilerle birleştirilebilir. Fizik tedavi, mesleki terapi ve konuşma terapisi, beyin cerrahisinden sonra iyileşmenize yardımcı olabilir.

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Beyin tümörü hakkında bilmeniz gereken her şey!

Beyin tümörü, beyninizdeki anormal hücrelerin bir topluluğu veya kütlesidir. Böylesine sınırlı bir alan içindeki herhangi bir büyüme sorunlara neden olabilir. Beyin tümörleri kanserli (kötü huylu) veya kanserli olmayan (iyi huylu) olabilir. İyi huylu veya kötü huylu tümörler büyüdüğünde, kafatasının içindeki basıncın artmasına neden olabileceği gibi beyin hasarına neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir.

Beyin tümörleri birincil veya ikincil olarak kategorize edilir. Birincil beyin tümörü beyninizden kaynaklanır. Birçok birincil beyin tümörü iyi huyludur. Metastatik beyin tümörü olarak da bilinen ikincil beyin tümörü, kanser hücreleri beyninize akciğer veya göğüs gibi başka bir organdan yayıldığında ortaya çıkar.

Beyin tümörü nasıl oluşur?

Tüm vücuttaki organlarda olduğu gibi beyin içerisindeki hücrelerden tümör oluşmaktadır. Normalde hücreler gelişir büyür ve yaşlanır veya ölür yerine yeni yeni hücreler yapılır. Ancak anormal durumlarda bu yapım yıkım işlemi farklı çalışmaya başladığında ihtiyaç duyulmayan hücreler yapılmaya başladığında veya yapılan hücreler zamanında ölmediğinden yapılan gereksiz fazla hücre brikimi kümeleşmeye başlar’ ki böylece o organda tümör denilen bir oluşum ortaya çıkar’ ki bu brikime tümör adı verilmektedir. Her tümöre kanser denilemediğinden beyinden oluşanlara beyin tümörü adı verilmektedir.

Beyin tümörü kimlerde daha çok görülür?

Beyin tümörü doğumdan itibaren her yaşta görülebilmektedir. Bununla birlikte, 70 yaş üstü bireylerde ve 10 yaşından küçük çocuklarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Yaşın yanı sıra cinsiyet ve beyaz ırka dahil olma da risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Beyin tümörü, erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olarak görülmektedir. Ailesinin tıbbi öyküsünde beyin tümörü bulunanların da tümöre yakalanma riski daha fazladır.

Beyin tümörü ne sıklıkta görülür?

Günümüzde 5/100.000 şeklinde görülen beyin tümörü için uzmanların öngörüsü ilerleyen yıllarda hastaların artış göstereceğidir. Bunun önemli nedenleri arasında ileri yaştaki bireylerin hızla artması ve görüntüleme tekniklerinin gelişmesi bulunmaktadır.

Kimler risk altında?

 • Erkek olmak; Beyin tümörleri genellikle, kadınlardan çok erkeklerde görülür. Fakat meningioma adı verilen bir tür merkezi sinir sistemi tümörü, kadınlarda daha sık görülür
 • Irk; Beyin tümörleri, beyaz ırka mensup kişilerde diğer ırklara nazaran daha sıklıkla görülür
 • Yaş; Beyin tümörü riski yaşla birlikte artmakta, çoğunlukla 70 yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. Diğer yandan, beyin tümörleri, çocuklarda lösemiden sonra en sık görülen ikinci kanser çeşididir. Beyin tümörleri 8 yaşın altındaki çocuklarda, 8 yaş üstüne göre daha sıklıkla görülür
 • Aile; Ailesinde glioma adı verilen santral sinir sistemi tümörü olan kişilerin de aynı hastalığa yakalanma riski yüksektir
 • İşyerinde belli kimyasal ve/ya da radyasyona maruz kalmak; Endüstriyel radyasyon, formaldehid, vinil klorür, akrilonitril’e maruz kalmış olmak da risk unsurudur

Belirtileri;

Beyin tümörü belirtileri bazı faktörlere bağlı olarak hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Tümörün yeri, büyüklüğü, büyüme hızı ve tipi belirtilerin değişmesine neden olmaktadır. Semptomların ortaya çıkması ise tümörün sinir uçlarına baskı yapması ve çok büyük tümörlerin beyin içinde sıvı birikmesine neden olması gibi sebeplere dayanmaktadır.

Beyin, vücudun tüm hareketlerini yöneten organ olduğu için farklı bölgelerde belirti görülebilmektedir. Çok şiddetli baş ağrısı beyin tümörü ile karakteristik olsa da hastalarda genel olarak görülen belirtiler şu şekildedir:

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Epilepsi nöbetlerine benzeyen bayılma atakları
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Denge ve yürüme bozuklukları
 • Kol ve bacaklarda uyuşukluk ve hissizlik
 • Bulanık ve çift görme gibi görme problemleri
 • Konuşmada yaşanan bozukluklar
 • Bilinç bozuklukları
 • Kişilik değişiklikleri
 • Hareket ve mimiklerde yavaşlama

Tanısı;

Beyin tümörlerinin tanısında kullanılan görüntüleme yöntemleri; beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemedir. Bazı özel tümörlerde beyin tomografisi çok değerli bilgiler vermektedir. Ancak günümüzde beyin tümörü tanısında standart, manyetik rezonans görüntülemedir.

Beynin yapısı, tümörün bulunduğu bölge, bazen tümörün cinsi ile bu tümörden beynin ve sinirlerin ne kadar etkilendiği konusunda ayrıntılı bilgi alınıyor. Bunların dışında anjiyografi, PET gibi farklı bazı yöntemlere de ihtiyaç duyulabiliyor. Bunlarla tümörün kanlanma özellikleri, kötü huylu olup olmadıkları konusunda bilgi elde edilebiliyor.

Tedavisi;

Beyin tümörlerinin tedavisinde temel olarak 3 ayrı yöntem kullanılıyor. Bunlar; cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi. Bu yöntemlerden genellikle cerrahi yöntem ön plana çıkıyor. Bunun nedeni; tümörlerin genellikle kafatası içinde beyine baskı yapmaları ve kafa içi basıncı arttırmalarıdır.

 • Cerrahi tedavi; Cerrahi tedavide; tümörün çıkartılması, beyin ve sinirlerin rahatlatılması ve tümörün cinsinin saptanması için patolojik inceleme olanağı bulunuyor. Üstelik günümüzde cerrahi tedavilerde son derece büyük ilerlemeler kaydediliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse; cerrahi mikroskobun kullanımı bir standart haline gelmiş durumda. Bazı tümörlerin çıkartılmasında intraoperatif MR kullanımı önemli katkılar sağlıyor. Eskiye göre cerrahi girişime bağlı komplikasyonların oranı çok azaldı
 • Kemoterapi (ilaçlı tedavi); İlaçlı tedaviler alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydediliyor. Genellikle kötü huylu tümörlerde kullanılan kemoterapiler hastaların yaşam süresini uzatıyor, bazen de tamamen iyileşme sağlıyor. Ancak bazen özellikle hipofiz bezi tümörlerinde olduğu gibi iyi huylu tümörlerde de ilaç tedavilerine ihtiyaç duyuluyor
 • Radyasyon (ışın tedavisi); Radyasyonun beyin tümörlerinde kullanılması çok uzun bir geçmişe sahip. Buna ek olarak radyocerrahi adı verilen Gamma Knife, CyberKnife radyocerrahisi gibi yöntemler de beyin tümörü tedavisinde kullanılabiliyor

Destek tedaviler;

 • Steroidler
 • Antikonvülsan (nöbet önleyici) ilaçlar
 • Şant

Rehabilitasyon;

 • Fizik tedavi
 • Konuşma terapisi

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.