Gümüşhane: Yitirmez Köyü Kilisesi

Yitirmez Köyü Kilisesi; Gümüşhane il merkezine bağlı Yitirmez Köyü girişinde küçük bir tepede yer alan kilise düzgün kesme taşla inşa edilmiştir.

Doğu-batı yönlü dikdörtgen formlu yapı üç nefli bazilika planlıdır. İki yöne eğimli beşik çatılıdır. Doğu cephede yer alan, yarım daire şeklinde dışa taşıntılı yapılan üç apsisi, ana yapıdan daha alçak tutulmuştur.

Apsislerden birtanesi günümüzde yıkılmış vaziyette olup, yapıya giriş buradan yapılmaktadır. Diğer iki apsisin üst kısmında birer dikdörtgen mazgal pencere bulunmaktadır.

Bu cephede ana yapının saçak altındaki alınlık kısmında küçük boyutlarda, yuvarlak formlu bir penceresi daha vardır.

Güney cephede üç adet dikdörtgen küçük pencere vardır. İç mekâna giriş batı cephenin ekseninde yer alan dikdörtgen açıklıktan sağlanır.

Mermerden yapılan düz kapı lentosunun üst kısmında, sivri kemerli bir alınlık yer alır. Kapıyı çevreleyen silmeler haç formu oluşturmaktadır.

Bu cephede de bir adet mazgal pencere vardır. Cephe üstte üçgen bir alınlıkla sonlanmaktadır. İç mekân; apsislerin önünde yer alan iki paye, dört sütunla üç nefe ayrılmıştır.

Orta nef yan neflerden daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Her nefn üzeri tonoz örtülüdür. Paye ve sütunlar birbirlerine kemerler ve gergilerle bağlanmıştır.

Yapının içi tamamen sıvalıdır. Sıva üzeri motiflerle bezelidir. Orta nefn ortasında ve apsis tavanında güneyde ikişer melek fügürü yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir