TÜİK Duyurdu: Tarımsal Girdi Enflasyonu 50 Aydır Yükseliyor

Tarımsal girdi enflasyonu, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 arttı.

Haber Merkezi / Böylece tarımsal girdi enflasyonu aylık bazda Eylül 2019’dan bu yana 50 aydır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; Tarımsal girdi enflasyonu, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,70 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,48 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 8,44 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,03 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 144,54 ile veteriner harcamaları ve yüzde 83,90 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,80 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,70 ile makine bakım masrafları oldu.

Paylaşın

Türkiye’nin Yurt Dışı Varlıkları 320,4 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artışla 320,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,4 oranında azalışla 585,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi / Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Kasım 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre; 2023 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında artışla 320,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,4 oranında azalışla 585,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda eksi 317,1 milyar dolar iken 2023 Kasım sonunda eksi 264,7 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artışla 136,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalışla 120,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,0 oranında artışla 46,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 32,1 oranında azalışla 138,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 94,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artışla 30,1 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,2 oranında artışla 1,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 artışla 43,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,3 oranında artarak 351,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında azalarak 41,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 18,5 oranında artarak 16,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 10,4 oranında artarak 62,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 oranında azalarak 99,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Paylaşın

Sanayi Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 1,3 Azaldı

Kasım ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı.

Haber Merkezi / Öte yandan ücretli çalışan sayısı inşaat sektöründe yüzde 10,2 arttı ve ticaret – hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ücretli Çalışan İstatistikleri Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi iken, kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

Paylaşın

Kasım Ayında Cari Açık 2 Milyar 722 Milyon Dolar

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasım ayında cari açık 2 milyar 722 milyon dolar oldu. Bankanın konuya ilişkin açıklamasında, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 2 milyar 153 milyon dolar fazla verdiği kaydedilerek, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 412 milyon dolar, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise 3 milyar 2 milyon dolar olarak duyuruldu.

Haber Merkezi / Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 921 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Portföy yatırımları 5 milyar 367 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon dolar, Genel Hükümet 2.500 milyon dolar ve diğer sektörler 1.219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.”

Açıklamada, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarının 182 milyon dolar net azalış kaydettiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Kasım 2023 raporunu açıkladı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Kasım ayında cari işlemler hesabı 2.722 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.412 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.002 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.347 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 1.325 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 5.367 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon dolar, Genel Hükümet 2.500 milyon dolar ve diğer sektörler 1.219 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydedildi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 162 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 591 milyon dolar net artış kaydedildi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 51 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3.957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ay 6.706 milyon dolar net artış oldu.”

Paylaşın

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı Yüzde 16,5

15 – 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Haber Merkezi / 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri Kasım 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü kasım ayında bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi kasım ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 22,7 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Paylaşın

İnşaat Maliyetleri Yüzde 66,49 Arttı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; İnşaat maliyetleri 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı.

Haber Merkezi / İnşaat malzeme maliyetleri kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,46 arttı. İnşaat işçilik maliyetleri kasım ayında yüzde 0,19 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,77 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

Paylaşın

Dış Ticaret Açığı 100 Milyar Dolara Dayandı

2023 yılının ilk 11 ayında dış ticaret açığı yüzde 0,1 artarak 99 milyar 828 milyon dolardan, 99 milyar 926 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70’e yükseldi.

Haber Merkezi / Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 79,5’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dış Ticaret İstatistikleri Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Kasım ayında yüzde 1,6 artarak 20 milyar 451 milyon dolardan, 20 milyar 773 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,7 artarak 20 milyar 294 milyon dolardan, 21 milyar 650 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 877 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artarak 42 milyar 423 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,0 oldu.

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında yüzde 71,3 iken, 2023 Kasım ayında yüzde 79,5’e yükseldi.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 0,1 artarak 99 milyar 828 milyon dolardan, 99 milyar 926 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 70,0’a yükseldi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,3 oldu.

Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Kasım ayında ara mallarının payı %67,6, sermaye mallarının payı yüzde 16,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,4 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 72,5, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,0 oldu.

İhracatta Almanya ithalatta Çin ilk sırayı aldı

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 750 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 365 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 285 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 262 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,4’ünü oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 19 milyar 415 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 535 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 359 milyon dolar ile İtalya ve 11 milyar 265 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,8’ini oluşturdu.

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin’den yapılan ithalat 3 milyar 555 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 458 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 374 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 467 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 361 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2’sini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 41 milyar 711 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 41 milyar 395 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 26 milyar 170 milyon dolar ile Almanya, 18 milyar 815 milyon dolar ile İsviçre, 14 milyar 448 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 3,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,4 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,0’dır.

Ocak-Kasım döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4’tür. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7’dir.

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,6’dır. Ocak-Kasım döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,9’dur. Ocak-Kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,5’tir.

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Kasım ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 21 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 2,9 azalarak 27 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 21,8 azalarak 8 milyar 268 milyon dolardan, 6 milyar 467 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında yüzde 70,8 iken, 2023 Kasım ayında yüzde 76,5’e yükseldi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 211 milyar 647 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 311 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,2 artarak 96 milyar 992 milyon dolardan, 100 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Kasım döneminde yüzde 68,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 67,9’a geriledi.

Paylaşın

Hizmet Üretici Enflasyonu Yüzde 77,36

Hizmet üretici enflasyonu, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 74,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,01 artış gösterdi.

Haber Merkezi / Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Kasım 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre; Hizmet üretici enflasyonu, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 74,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,01 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 65,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92,00 bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,37, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 75,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,88, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,75 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,78 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,12 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,23 azalış gerçekleşti.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,68, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 42,35, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 61,34 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 125,25, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 125,13, veterinerlik hizmetleri yüzde 111,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,08, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 5,33, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu.

Buna karşılık veterinerlik hizmetleri yüzde 4,56, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 4,27, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Paylaşın

Türkiye’nin En Çok Sevdiği Otomobil Renkleri Belli Oldu

2023 yılının ilk 11 aylık döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 adet otomobilin yüzde 36,0’ı gri, yüzde 27,1’i beyaz, yüzde 12,3’ü mavi, yüzde 11,1’i siyah, yüzde 7,4’ü kırmızı, yüzde 2,7’si yeşil, yüzde 2,1’i turuncu, yüzde 0,6’sı sarı ve yüzde 0,5’i kahverengi renklidir.

Haber Merkezi / Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0’ını otomobil, yüzde 17,5’ini motosiklet, yüzde 15,7’sini kamyonet, yüzde 7,6’sını traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; Kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1’ini otomobil, yüzde 37,0’ını motosiklet, yüzde 9,0’ını kamyonet, yüzde 3,9’unu traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23,0, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3,0 artarken motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 arttı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 82,0, minibüste yüzde 64,5, otomobilde yüzde 55,0, otobüste yüzde 45,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 18,1, traktörde yüzde 8,7, kamyonette yüzde 7,1 ve kamyonda yüzde 2,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0’ını otomobil, yüzde 17,5’ini motosiklet, yüzde 15,7’sini kamyonet, yüzde 7,6’sını traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 705 bin 23 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri (1) yapılan taşıtların yüzde 64,1’ini otomobil, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 10,6’sını motosiklet, yüzde 3,8’ini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 85 bin 937 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,1’i Renault, yüzde 9,1’i Fiat, yüzde 8,1’i Volkswagen, yüzde 5,8’i Hyundai, yüzde 5,8’i Toyota, yüzde 5,0’ı Opel, yüzde 4,7’si Peugeot, yüzde 4,6’sı Citroen, yüzde 4,3’ü Chery, yüzde 3,9’u Nissan, yüzde 3,7’si Skoda, yüzde 3,4’ü Mercedes-Benz, yüzde 3,1’i Ford, yüzde 2,9’u Dacia, yüzde 2,5’i MG, yüzde 2,3’ü BMW, yüzde 2,1’i Audi, yüzde 1,8’i Seat, yüzde 1,7’si Kia, yüzde 1,4’ü Honda ve yüzde 11,5’i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 91 bin 21 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 84,6 artarak 2 milyon 91 bin 21 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 27 bin 841 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 63 bin 180 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 adet otomobilin yüzde 66,0’ı benzinli, yüzde 16,9’u dizel, yüzde 9,2’si hibrit, yüzde 6,5’i elektrikli ve yüzde 1,4’ü LPG’lidir. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 131 bin 392 adet otomobilin ise yüzde 35,8’i dizel, yüzde 33,6’sı LPG’li, yüzde 28,5’i benzinli, yüzde 1,4’ü hibrit ve yüzde 0,5’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2’dir.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 adet otomobilin yüzde 33,5’i 1300 ve altı, yüzde 23,3’ü 1401-1500, yüzde 19,7’si 1301-1400, yüzde 10,4’ü 1501-1600, yüzde 5,8’i 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 adet otomobilin yüzde 36,0’ı gri, yüzde 27,1’i beyaz, yüzde 12,3’ü mavi, yüzde 11,1’i siyah, yüzde 7,4’ü kırmızı, yüzde 2,7’si yeşil, yüzde 2,1’i turuncu, yüzde 0,6’sı sarı ve yüzde 0,5’i kahverengi renklidir.

Paylaşın

Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Yüzde 59,15

Yurt dışı üretici enflasyonu, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,10 arttı.

Haber Merkezi / Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 63,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,38, enerjide yüzde 55,05, sermaye malında yüzde 66,60 artış olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 54,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,10 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 59,51, imalatta yüzde 59,14 arttı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 63,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,38, enerjide yüzde 55,05, sermaye malında yüzde 66,60 artış olarak kayıtlara geçti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 3,50 arttı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,43, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,35, sermaye malında yüzde 4,16 arttı. Enerjide ise yüzde 1,39 azaldı.

YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,72, ana metaller yüzde 44,07, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 44,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 92,02, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 71,59, içecekler yüzde 70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 6,98, metal cevherleri yüzde 5,49, elektrikli teçhizat yüzde 4,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Paylaşın