11 Aylık Bütçe Açığı 532,4 Milyar Lira

2023 yılı Ocak – Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 193 milyar lira, bütçe gelirleri ise 4 trilyon 660,5 milyar lira oldu. Başka bir ifadeyle 11 aylık bütçe açığı 532,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi / Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre; 2023 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 671,2 milyar TL, bütçe gelirleri 746,8 milyar TL ve bütçe fazlası 75,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 576,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 170,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Kasım ayında 108 milyar 305 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Kasım ayında 75 milyar 627 milyon TL fazla verdi. 2022 yılı Kasım ayında 132 milyar 708 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Kasım ayında 170 milyar 235 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 671 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 94 milyar 608 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 576 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Kasım ayında 671 milyar 183 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 239 milyar 429 milyon TL harcama yapıldı.

Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 180,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,5 iken 2023 yılında yüzde 12 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168,1 oranında artarak 576 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,6 iken 2023 yılında yüzde 11,7 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 746 milyar 810 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 668 milyar 493 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 66 milyar 857 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 347 milyar 734 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 114,8 oranında artarak 746 milyar 810 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 13,6 iken 2023 yılında yüzde 15,1 oldu.

2023 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,3 oranında artarak 668 milyar 493 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 14,3 iken 2023 yılında yüzde 15,7 oldu.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 193 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 660,5 milyar TL ve bütçe açığı 532,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 560,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 99,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 20 milyar 449 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 532 milyar 436 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 272 milyar 209 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 99 milyar 846 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Kasım dönemi itibarıyla 5 trilyon 192 milyar 979 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 632 milyar 282 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 4 trilyon 560 milyar 697 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,2 oranında artarak 5 trilyon 192 milyar 979 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 oranında artarak 4 trilyon 560 milyar 697 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Kasım dönemi itibarıyla 4 trilyon 660 milyar 543 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 4 trilyon 59 milyar 954 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 504 milyar 267 milyon TL oldu.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri 2 trilyon 547 milyar 156 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 83 oranında artarak 4 trilyon 660 milyar 543 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Kasım dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,6 oranında artarak 4 trilyon 59 milyar 954 milyon TL oldu.

Paylaşın

Tarım Üretici Enflasyonu Yüzde 50,47

Tarım üretici enflasyonu, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,98 arttı.

Haber Merkezi / Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Kasım 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre; Tarım-ÜFE kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,98 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,72, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,00 azaldı. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,49 azalırken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,92 arttı.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 22,78 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 26,57 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 176,00 ile yağlı meyveler ve yüzde 141,58 ile üzüm oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 27,59 ile turunçgiller oldu.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 17,92 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 3,05 ile çeltik oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 11,32 ile yağlı meyveler ve yüzde 4,35 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Paylaşın

Konut Satışları Kasım Ayında Yüzde 20,6 Azaldı

Türkiye genelinde, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514, Ocak – Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalarak 1 milyon 87 bin 349 oldu.

Haber Merkezi / İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

Kasım ayında, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 azalış göstererek 5 bin 245 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azalışla 171 bin 706 oldu.

Kasım ayındaki ipotekli satışların, bin 390’ı; Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 51 bin 624’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 88 bin 269 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalışla 915 bin 643 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalarak 30 bin 472 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalışla 328 bin 299 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 63 bin 42 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 759 bin 50 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azalarak 32 bin 941 oldu. Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 637 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 234 konut ile İran, 128 konut ile Ukrayna ve 117 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Paylaşın

Külçe Altın, En Yüksek Reel Getiri Sağlayan Yatırım Aracı Oldu

Külçe altın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 25,48, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 10,19 oranlarında yatırımcısına yıllık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Haber Merkezi / Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 21,16, Euro yüzde 14,64 ve Dolar yüzde 8,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 19,37 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 47,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 6,40 ve Euro yüzde 0,67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Dolar yüzde 4,99, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,19 ve DİBS yüzde 53,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,47, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,00 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 2,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Dolar yüzde 0,02, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,54, BIST 100 endeksi yüzde 4,90 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro yüzde 1,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Dolar yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,00, BIST 100 endeksi yüzde 5,34 ve DİBS yüzde 6,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,14 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,06 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 21,16, Euro yüzde 14,64 ve Dolar yüzde 8,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 19,37 ve DİBS yüzde 47,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 6,40 ve Euro yüzde 0,67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Dolar yüzde 4,99, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,19 ve DİBS yüzde 53,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Paylaşın

Üretici Enflasyonu Yüzde 42,25

Üretici enflasyonu kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,15 arttı.

Haber Merkezi / TÜİK’e göre; enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,58, yıllık bazda artış ise yüzde 129,27 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Kasım 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre; Yİ-ÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,15 arttı.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,49 artış, imalatta yüzde 54,11 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,00 azalış ve su temininde yüzde 70,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,45 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,16 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,11 artış, enerjide yüzde 5,91 azalış ve sermaye malında yüzde 65,21 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,68, imalatta yüzde 2,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,99 ve su temininde yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,07, enerjide yüzde 3,46 ve sermaye malında yüzde 2,85 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 30,00 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,70, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 84,05, içecekler yüzde 74,00 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış; yüzde 3,52 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,75 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 10,99, metal cevherleri yüzde 6,15, tütün ürünleri yüzde 6,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Paylaşın

11 Aylık ‘Dış Ticaret Açığı’ Yaklaşık 100 Milyar Dolar

2023 yılı Ocak – Kasım döneminde, ihracat yüzde 0,7 oranında artışla 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,5 oranında artışla 332 milyar 752 milyon dolar oldu. Başka bir ifadeyle, 11 aylık dış ticaret açığı, 99 milyar 837 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi / 2023 yılı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 5,2 oranında artışla 23 milyar 11 milyon dolar, ithalat ise 5,6 oranında azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 750 milyon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (1 milyar 460 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 285 milyon dolar) oldu.

Kasım ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 556 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 530 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 375 milyon dolar) oldu.

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret İstatistikleri Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; 2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 5,2 oranında artarak 23 milyar 11 milyon dolar, ithalat, yüzde 5,6 oranında azalarak 28 milyar 931 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 1,1 oranında azalarak 51 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 0,7 oranında artarak 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat, yüzde 0,5 oranında artarak 332 milyar 752 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 0,6 oranında artarak 565 milyar 667 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 0,9 oranında artarak 255 milyar 814 milyon dolar, ithalat, yüzde 1,4 oranında artarak 365 milyar 364 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 1,2 oranında artarak 621 milyar 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 8,2 puan artarak yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artarak yüzde 90,7 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azalarak yüzde 95,2 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 750 milyon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (1 milyar 460 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 285 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,7 oldu.

Kasım ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 556 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 530 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 375 milyon dolar) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 59,7 oldu.

Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 959 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (4 milyar 908 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 409 milyon dolar) oldu.

Kasım ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 904 milyon dolar), Asya Ülkeleri (7 milyar 199 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (5 milyar 627 milyon dolar) oldu.

Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 437 milyon dolarla (yüzde 5,2 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 176 milyon dolarla (yüzde 2,6 artış) “Tüketim Malları” ve 3 milyar 276 milyon dolarla (yüzde 16,4 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 19 milyar 558 milyon dolarla (yüzde 17,5 azalış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 885 milyon dolarla (yüzde 31,4 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” ve 4 milyar 468 milyon dolarla (yüzde 39,8 artış) “Tüketim Malları” grupları takip etti.

Kasım ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 93,3 (21 milyar 478 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,8 (1 milyar 108 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,3 (308 milyon dolar) oldu.

Kasım ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 81,1 (23 milyar 461 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 13,2 (3 milyar 805 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,1 (890 milyon dolar) oldu.

Paylaşın

TÜİK Açıkladı: Tüketici Güven Endeksi 75,5’e Yükseldi

Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında yükseldi. Böylece ekim ayında 74,6 olan Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında 75,5 olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi / Tüketici Güven Endeksi, ekim ayında 74,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Güven Endeksi Kasım 2023 verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında 74,6 iken kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu.

Alt endekslerden, mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 2,7 artışla 61,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2,6 artışla 74,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,6 artışla 73,4’e yükselirken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde -0,6 azalışla 92,6 seviyesine indi.

Tüketici güven endeksi nedir ve neden önemlidir?

Tüketici güven endeksi, aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser durumu göstermektedir.

Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini ifade etmektedir.

Paylaşın