Kanama nedir? İlkyardım

Vücudumuzdaki kan miktarı beden ağırlığımıza göre değişir. Kaba bir hesapla 7 kg başına 0,5 litre kana sahibizdir. Yetişkinin bir insanın boyutuna bağlı olarak 5 ile 8 litre arasında kanı vardır. Çocukların beden büyüklüğüne bağlı olarak yetişkinlerden daha az kanı varken, bir bebekte ise ortalama 1 litre kan vardır.

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:

 • Kanamanın hızı
 • Vücutta kanın aktığı bölge
 • Kanama miktarı
 • Kişinin fiziksel durumu ve yaşı

Kaç çeşit kanama vardır?

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır:

 • Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur
 • İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez
 • Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır

Damar tipine göre kanamalar;

Kanama arter (atardamar), ven (toplardamar) ya da kılcal damar kanaması olabilir. Atar damar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir. Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

Kanamalarda ilkyardım;

Kanaması olan hastaya hayati tehlike oluşmaması için ya da mevcut hayati tehlikeden uzaklaştırılabilmesi için ivedilikle ilkyardım uygulaması yapılması gerekmektedir.

Dış kanamalarda ilk yardım;

Dış kanama geçiren bir hastayla karşılaşıldığı durumda öncelikle kanama geçiren yaralının bilinç ve solunum durumu değerlendirilmelidir. Bu esnada etrafta bulunan kişilerden 112 acilin aranması istenmelidir ki ilkyardım uygulamaları yapılırken bir an önce olay yerine ulaşmaları sağlanabilsin. Sonrasında yara ve kanama bölgesi değerlendirilip kanamanın olduğu bölgeye temiz bir bez ile baskı uygulanır. Kanama durmadığı taktirde ikinci bir bez yerleştirilerek baskı miktarı arttırılır. Baskı yapılan bölgede kanamanın durmaması durumunda bölgeye bandaj uygulaması yapılmalıdır( turnike değil). Kanamanın hala durmaması durumunda kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılıp en yakın bası noktasından damardan gelen kanı azaltmak için baskıyla ilkyardım uygulanabilir.

İlkyardımda kanamayı durdurmak için bası noktaları;

 • Boyun (boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri)
 • Kolun üst bölümü (üst kol iç kısmı)
 • Uyluk (üst bacak arka iç kısmı)
 • Kasık bölgesi
 • Köprücük kemiği üzeri
 • Koltukaltı

Kanama kontrol altına alınırken hastaya verilmesi şok pozisyonu verilmesi ve üşümenin engellenmesi için üzerinin örtülmesi gerekmektedir. Şok pozisyonu ayakların yerden en az 30 cm kadar kaldırılması anlamına gelmektedir. Şok pozisyonuyla, vücuttan kanın kaybedilmesiyle hayati organlara gidemeyen kanın artırılması hedeflenmektedir. 112 acil servisin olay yerine ulaşana kadar yapılan ilkyardım uygulamaları sağlık personeline bildirilmelidir.

Turnike (boğucu sargı);

Kanamalarda ilkyardımda turnike sonraki aşamalarda, kaybedilen kanın %20 ye yaklaşması ya da üzerine çıktığı durumda kan durdurulamıyorsa uygulanmalıdır. İlkyardımda turnike uygulanabilecek durumlar;

 • Hasta/yaralıda uzuv kopması olması durumunda
 • Olay yerinde birden çok kanamalı yaralı ve tek ilkyardımcı varsa
 • İlkyardımcının hasta/yaralıyı olay yerinden sevk etmesi gerekiyorsa
 • İlkyardım uygulamasıyla kanama bir türlü durdurulamıyorsa yapılır.

İç kanamalarda ilkyardım;

İç kanama; nereden, ne sebeple ve ne kadar kanadığı bilinmediği için dış kanamaya göre daha tehlikeli bir durumdur. İç kanama durumunda ilkyardım yapılırken mümkün olduğunda hasta hareket ettirilmemeli, üzeri örtülerek şok pozisyonunda bekletilmeli ve hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmeyerek durumu takip edilmelidir.

Doğal delik kanamalarında ilkyardım;

Burun kanamalarında ilkyardımda, hastanın panikle koşuşturması engellenip oturtulmalı, başı öne doğru eğilip burun kanatları 5 dakika boyunca sıkılmalıdır. Yapılan ilkyardım uygulamasının yeterli olmadığı, kanamanın durmadığı durumda hemen bir sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

Kulak kanamalarında ilkyardımda, kanayan kulak yumuşak bir bezle temizlenmeli ve kanama devam ediyorsa kulağı tıkamadan temiz bez tutulmalıdır ki ne kadar kanama olduğu tutulan bezden daha hızlıca tespit edilebilsin.

Diğer doğal delik kanamalarında bölgeye temiz bezle baskı uygulayıp hızlıca acil sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Paylaşın

Kanama nedir? İlkyardım

Kanama, kan kaybını tanımlamak için kullanılan kelimedir. Vücudun hemen hemen her bölgesinde kan kaybı olabilir. İç kanama ve dış kanama olarak ikiye ayrılır. İç kanama vücut içindeki kan kaybına, dış kanama vücut dışında meydana gelen kan kaybına denir.

İç kanama, hasarlı bir kan damarı veya organdan sızdığında meydana gelir. Dış kanama ise, kan derideki bir yarıktan çıktığında meydana gelir.

Dış kanamalarda ilkyardım:

 • İlkyardımcı kendini tanıtır ve hasta yaralı sakinleştirilir
 • Hasta/ yaralı sırt üstü yatırılır
 • Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC)
 • Tıbbi yardım istenir (112)
 • Yara ya da kanama değerlendirilir
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır
 • Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır
 • Kanayan bölge yukarı kaldırılır
 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa boğucu sargı (turnike) uygulanır
 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür
 • Şok pozisyonu verilir
 • Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (boğucu sargı uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır
 • Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3dakikada bir) değerlendirilir
 • Hızla sevk edilmesi sağlanır

İç kanamalarda ilkyardım:

İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Hasta/yaralıda şok belirtileri vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır:

 • Hasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir
 • Tıbbi yardım istenir (112)
 • Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır
 • Asla yiyecek ve içecek verilmez
 • Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa)
 • Yaşamsal bulguları incelenir
 • Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır

Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır?

 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için)
 • Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
 • Uzuv kopması varsa
 • Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa

Boğucu sargı uygulaması kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır. Ancak eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Çünkü uzun süreli turnike uygulanması sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir ya da uzvun tamamen kaybına neden olunabilir.

Boğucu Sargı (turnike) uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?

 • Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8–10 cm olmalı
 • Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalı
 • Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir
 • Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz
 • Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez
 • Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalı
 • Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmeli
 • Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır
 • Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Paylaşın