HbA1c Nedir Ve HbA1c Testi Nasıl Uygulanır?

Glike hemoglobin olarak da bilinen HbA1c, kandaki glikoz, oksijenin taşınması için gerekli olan kırmızı kan hücreleri içindeki bir protein olan hemoglobine yapıştığında üretilir. Kural olarak, kanda ne kadar fazla glikoz varsa, o kadar fazla HbA1c üretilir.

Haber Merkezi / Diyabetli kişilerin kanlarında sürekli olarak normalden daha yüksek şeker (glikoz) seviyesi bulunur. Uzun süre yüksek kan şekeri sağlık için çok tehlikeli olabileceğinden, şeker hastaları kan şekeri düzeylerini çok yüksek (veya çok düşük) olmadıklarından emin olmak için dikkatle izlemelidir.

Bu nedenle ortalama kan şekeri düzeylerinin bir göstergesi olan HbA1c düzeylerinin ölçülmesi, diyabetin etkin bir şekilde yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek için yararlı bir testtir. Ayrıca, bu bozukluk için bir teşhis aracı olarak ve bunu geliştirme riski taşıyan kişileri (pre-diyabetik olarak adlandırılır) vurgulamak için kullanılabilir.

Kırmızı kan hücreleri değiştirilmeden önce yaklaşık 3 aylık bir ömre sahip olduğundan, HbA1c ölçümü kan şekeri düzeylerinin önceki 3 ay boyunca ortalama olarak ne kadar yüksek olduğunu yansıtabilir.

HbA1c testi nasıl uygulanır?

HbA1c testi, kandaki glikozile hemoglobin miktarını ölçmek için kullanılır.

Diyabet teşhisi konan kişilerin her 3 ila 6 ayda bir HbA1c ölçümü yaptırmaları ve aile kurmayı planlayanlar, kan şekerini kontrol etmekte sorun yaşayanlar veya tedavi planında yakın zamanda değişiklik yapanlar için daha sık olarak HbA1c ölçümü yaptırmaları önerilir.

Test, bir sağlık uzmanı tarafından, parmaktan veya koldan alınan bir kan örneği kullanılarak yapılır.

Normal HbA1c aralığı

Ortalama olarak, diyabetik olmayanlar için normal HbA1c < 36 mmol/mol’dür (%5.5). Diyabetli kişiler için ideal HbA1c düzeyi 48 mmol/mol (%6,5) veya daha düşük olmalıdır. 36 ve 48 mmol/mol arasında bir HbA1c ölçümü, bireyin ‘pre-diyabet’ olarak adlandırılan Tip 2 diyabet geliştirme riskinin çok yüksek olduğu anlamına gelir .

Bununla birlikte, herkesin farklı olduğunu ve her hastanın sağlık ekibiyle hedefledikleri kişisel hedef aralığını tartışacağını hatırlamak önemlidir. Bu bireysel hedef, mevcut HbA1c seviyelerini ve bir sonraki testin ne zaman planlandığını hesaba katacaktır.

HbA1c’yi düşürmenin faydaları

Sürekli yüksek kan şekeri seviyeleri sağlık için çok tehlikeli olabilir. Bu nedenle HbA1c düzeylerini dikkatle izlemek ve gerekirse azaltmak önemlidir.

Örneğin, birkaç büyük ölçekli çalışma, HbA1c’yi %1’e (11 mmol/mol) kadar düşürmenin, nöropati (sinir uçlarında hasar), retinopati, diyabetik nefropati (böbrek hastalığı) geliştirme riskini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. kalp yetmezliği ve damar hastalığı.

Yüksek HbA1c değerlerini düşürmek ve olası sağlık komplikasyonlarını önlemek için atılabilecek bazı adımlar şunlardır:

 • Sağlık ekibinizle birlikte mevcut tedavi planınızı gözden geçirmek ve daha yüksek doz/alternatif ilaç denemek
 • Daha fazla fiziksel aktivite ve egzersizi yaşam tarzınıza dahil edin
 • Sınırlı karbonhidrat ve yüksek şekerli gıdalar ile sağlıklı bir diyet sürdürmek
 • Sigarayı bırakmak

HbA1c kan glikozundan nasıl farklıdır?

HbA1c, kan şekeri düzeylerinin iyi bir göstergesi olmasına rağmen, HbA1c testi ile standart parmak delme testi (şeker hastalarının kan şekerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan başka bir test) arasında bazı önemli farklılıklar vardır.

İlk olarak, kan şekeri seviyesi, belirli bir zamanda kandaki glikoz konsantrasyonudur – bu, parmak delme testi ile ölçülür ve mmol/l olarak verilir. Bu test yalnızca kan şekerinin anlık bir göstergesini sağladığından, günde birkaç kez yapılmalıdır, ancak bir sağlık uzmanının yardımı olmadan evde yapılabilir.

Buna karşılık, HbA1c testi, bireyin son 3 aydaki ortalama kan şekerinin genel bir belirtecini sağlar ve mmol/mol olarak verilir. Bu, kandaki şeker seviyelerinin zaman içinde nasıl kontrol edildiğinin daha iyi bir yansımasını sağlar ve böylece doktorlara diyabetin ne kadar iyi yönetildiğini ve hastanın yaşam tarzı veya ilacında herhangi bir değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini söyleyebilir.

Ancak HbA1c testinin güvenilirliği kırmızı kan hücrelerine bağlı olduğundan, anemi gibi bazı tıbbi durumların sonuçları etkileyebileceğini unutmamak önemlidir.

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Paylaşın

HBA1C testi nedir, ne işe yarar, nasıl yapılır?

Diyabeti (şeker hastalığı) kontrol altına almak ve diyabet tanısı koymak için yapılan HBA1C testi, hemoglobin adı verilen kan hücrelerinin kandaki şeker oranından nasıl etkilendiği uygulanan bir yöntemdir. Bir anın değil bir sürecin resmini verir. Diyabet tanısı koymada büyük öneme sahiptir.

Hareketsiz yaşayan, hipertansiyon ve aşırı kilo sorunu olan kişilerin diyabet riskine karşı her yıl en az bir kez Hga1c testi yaptırması önerilmektedir.

Nasıl yapılır?

Kişinin kanındaki şeker seviyesinin üç aylık ortalamasını veren bir testtir. Damardan bir tüp kan alınarak test yapılır ve sonuç paylaşılır. HBA1C testi için aç olmak ya da tok olmak gerekmez. Üç aylık kan şekeri ortalamasının 7,5 altında olması beklenir. Fakat HBA1C değeri aynı olan hastalar arasında günlük sürekli ölçüm sonuçları analiz edildiğinde bazı hastaların günlük şeker trendlerinin çok dalgalı olabildiği görülmüştür. Her ne kadar HBA1C değeri beklenen değer olsa da bu dalgalanmaların da önüne geçilmesi gereklidir.

Kırmızı kan hücreleri yani alyuvarların içinde oksijen taşıyan hemoglobinler bulunur. Ayrıca glikoz da aynı hücrede yer alır. Alyuvarın 3 aylık ömrü boyunca glikozlar oksijen taşıyan hemoglobinlere yapışarak onların değişimine ve HBA1C adlı yeni hallerine dönüşmelerine neden olurlar. Eğer kandaki şeker seviyesini ölçen ve üç aylık ortalamayı veren bu testin sonucunda glikozillenme oranı fazla ise kişinin diyabetinin kontrolünün yeterli olmadığı anlaşılır.

Neden yapılır?

Hekim, diyabet tanısı için HBA1C testi isteyebilir. Ancak genellikle zaten diyabet tanısı konulmuş olan kişilerde diyabetin kontrol altına alınıp alınamadığını izlemek üzere A1c testi yapılır. Bu test, bir başka deyişle diyabet tedavisinin başarısını ölçer. Fakat genel bir ortalama verdiği için diyabetli kişinin gün içerisindeki tüm glikoz seyir profiline hakim olabilmek elbette diyabet tedavisinde çok çok önemlidir.

HBA1C testi için aç olmak gerekir mi?

Hekim, HBA1C testi istediğinde Hemoglobin A1c nasıl yapılıyor ya da HBA1C testi için açlık gerekir mi sorusu akla geliyor. HBA1C testi için aç ya da tok olmanız fark etmez. Kan alınır ve bir laboratuvar ortamında kandaki glikozillenmiş hemoglobin seviyesi değerine bakılır.

Kimler yaptırmalı?

 • Diyabet riski ve belirtileri taşıyan kişile
 • Fazla kilolu olan kişiler
 • Yüksek tansiyon ve kalp sorunu olanlar
 • Diyabet hastası olan kişiler hastalığın seyrini saptamak için yaptırmalıdır

HBA1C testi nasıl çalışır?

Teste konu olan HBA1C ne demek sorusunun yanıtı, glikozillenmiş hemoglobinlerdir. Kana kırmızı rengini veren hücreler olan hemoglobinler, kan şekeri yüksek olan bireylerde glukoz ile birleşerek glikozillenmiş hemoglobinlere dönüşür. Bu birleşmenin nedeni vücudun kanda bulunan şekeri doğru şekilde kullanamaması ve dokulara taşıyamamasıdır. Protein yapılı hemoglobinlerle birleşen glukoz miktarı, kan şekerinin o andaki seviyesi ile doğru orantılıdır.

Vücutta üretilen hemoglobinler ortalama 2 ile 3 ay aralığında yaşam süresine sahiptirler. Bu nedenle kandaki HBA1C düzeyinin ölçülmesi ile 2-3 aylık sürece ilişkin kan şekeri düzeylerinin ortalama değeri elde edilebilir. Belirli bir sürece ilişkin ortalama kan şekeri düzeyini yansıtması nedeniyle HBA1C, diğer kan şekeri taramalarına oranla çok daha yüksek bir doğruluk oranına sahiptir.

Genellikle tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünün ne derecede sağlanabildiğinin araştırılmasına yönelik olarak başlangıçta 3 ayda bir, kan şekeri regülasyonu oturtulduktan sonra ise 6 ayda bir veya yılda bir tekrarlanır. Diyabet hastası olmayan sağlıklı bireylerde kanda bulunan hemoglobinlerin yaklaşık olarak %5’i glikozillenmiş halde bulunur. HBA1C testi sonucunda bu değerin hafif yüksek bulunması prediyabeti, daha da yükselmesi ile diyabet hastalığını işaret eder.

HBA1C normal değeri;

 • Normal: %5,7’nin altında
 • Prediyabet: % 5.7 ile 6.4 arası
 • Diyabet: %6.5 veya daha yüksek

HBA1C neden yükselir?

 • İnsülin üretilememesi veya kullanılamaması
 • Hipertansiyon
 • Aşırı kilolu olmak veya obezite
 • Hareketsiz bir yaşam tarzı

Bu faktörler aynı zamanda diyabet geliştirme riskinin de başlıca nedenleridir.

HBA1C yüksekliği ne tür sorunlara yol açar?

 • Kalp-damar hastalıkları
 • Kalp krizi
 • İnme veya felç
 • Böbrek hasarı
 • Sinir hasarı
 • Körlük, katarakt gibi göz rahatsızlıkları
 • Kol veya ayak kaybetme olasılığı (ampütasyon)
 • Enfeksiyon riskinde artış
 • Tüm hastalıklarda iyileşme süresinin uzaması

HBA1C nasıl düşürülür?

 • Kan şekerini yükselten karbonhidratlı ve şekerli gıdaları tüketmemek
 • Sigarayı ve alkolü tamamen bırakmak
 • Sağlıklı ve dengeli beslenmek (sebze ağırlıklı, lifli gıdalar yemek)
 • Bol su içmek
 • Fazla kiloları vermek için diyet yapmak
 • Yürüyüş, yüzme vb. aktiviteler yapmak
 • Stresle başa çıkma yöntemlerini (nefes teknikleri vb.) öğrenmek
 • Antibiyotik, ağrı kesici gibi böbrekleri yoran ilaçları zorunlu olmadıkça kullanmamak
 • HBA1C yüksek çıktığında doktorunuz yukarıdaki öneriler dışında gerek duyarsa sitagliptin (januiva) ve repaglinid (prandin) gibi ilaçlar reçete edilir

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Paylaşın