Guanidinoasetat Metiltransferaz Eksikliği Nedir? Bilinmesi Gerekenler

Guanidinoasetat metiltransferaz eksikliği (GAMT), üç serebral kreatin eksikliği sendromundan (CCDS) biridir. Bu koşullar, kreatinin oluşumunu veya taşınmasını kesintiye uğratan kreatin metabolizmasının doğuştan gelen hatalarıdır. 

Haber Merkezi / Kreatin, vücuttaki tüm hücrelere enerji sağlayan adenozin trifosfattan (ATP) elde edilen enerjiyi kullanmak için gereklidir. Kreatin, kas ve beyin gelişimi için gereken yüksek enerji seviyelerini sürdürmek için gereklidir. GAMT semptomlarının başlangıcı 3 ay ile 3 yaş arasında ortaya çıkar.

GAMT’nin şiddeti hastadan hastaya değişir. Küresel gelişimsel gecikmeler bu bozukluğa sahip tüm bireyleri etkiler ve diğer semptomlardan önce ortaya çıkan ilk işaret olabilir. GAMT eksikliği olan bireylerin çoğunda zihinsel engelliler, nöbet bozuklukları, kas güçsüzlüğü, davranış bozuklukları ve hareket bozuklukları vardır. GAMT’li kişilerde kas tonusu zayıf olabilir ve oturma veya yürüme gibi motor becerilerin gelişimi gecikebilir. Ciddi şekilde etkilenen hastalar, başlarını destekleme veya desteksiz oturabilme gibi önceden edinilmiş becerileri kaybedebilirler.

GAMT eksikliği , kreatin eksikliğine neden olan, kreatin oluşturan enzimi üreten GAMT genindeki değişikliklerden (varyantlar veya mutasyonlar olarak adlandırılır) kaynaklanır . Kreatin eksikliğine ek olarak guanidinoasetat (nörotoksik olan) yükselmesi nedeniyle üç CCDS arasında en şiddetli olanıdır. Etkilenen bireyler MR spektroskopisinde serebral kreatin eksikliği ve plazmada yüksek GAA gösterebilir.

GAMT’nin kalıtım modeli otozomal resesiftir. Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden çalışmayan bir geni miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişiye hastalık için bir çalışan gen ve bir de çalışmayan gen verilirse, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı olan iki ebeveynin her ikisinin de çalışmayan geni geçirme ve dolayısıyla etkilenen bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Ebeveynler gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de çalışan genleri alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Kreatin (Cr), guanidinoasetat (GAA) ve kreatinin (Crn) konsantrasyonunun ölçülmesiyle hem idrarda hem de plazmada test yapılması önerilir. GAMT için pozitif bir tarama, kreatinin düşük olmasıyla birlikte yüksek plazma GAA’sına, yüksek idrar GAA’sına ve kreatinin düşük ila normal olmasına dayanır. Plazma testinin önerildiği küçük çocuklarda idrar testi normal olabilir.

GAMT tanısını doğrulamak için GAMT genindeki mutasyonlara yönelik genomik takip testi, spektroskopi ile beyin MRI ile birlikte istenebilir. Spektroskopili MRI, beyindeki kreatin seviyelerini ölçmek için faydalıdır.

Genellikle tanı için gerekli değildir ancak gen dizilimi testi sonuçları belirsiz olduğunda enzim tahlili için kültürlenmiş deri fibroblastları yararlı olabilir. GAMT eksikliğinin 2022’de yenidoğanlara yönelik Önerilen Tekdüzen Tarama Paneli’ne dahil edilmesi önerildi, ancak eyaletlerin bunu ne zaman benimseyeceği hala belirsiz.

GAMT tanısı alan bireyler, uzmanlardan oluşan bir ekibin koordineli çabalarına ihtiyaç duyabilir. Bir çocuk doktoru veya yetişkin bir birinci basamak hekimi, nörolog, genetikçi, diyetisyen ve metabolik bozukluklara aşina bir doktorun, tedaviye kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için birlikte çalışması gerekebilir. Gelişimsel engelleri tedavi etmek için mesleki, konuşma ve fizyoterapistlere ve davranış sorunlarını çözmek için davranış terapisine ihtiyaç duyulabilir.

Tedaviler her GAMT hastasına göre değişir. Oral destek, yaşamın erken döneminde başlatılırsa kullanılabilir ve etkilidir.

GAMT’li bireylere beyindeki ve diğer dokulardaki kreatin seviyelerini yenilemek için oral kreatin monohidrat verilir. GAMT eksikliği olan bireylerde toksik guanidinoasetat seviyelerini azaltmak için düşük arginin/protein diyeti, L-ornitin takviyesi ve sodyum benzoat kullanılır. Kreatin monohidrat ile tedavi edilen GAMT hastaları için, kreatin ile ilişkili olası böbrek hastalığını (nefropati) tespit etmek için böbrek fonksiyonunun rutin bir ölçümü düşünülmelidir.

Paylaşın