“Yılbaşından Sonra Vergilere Yüzde 60 Zam Gelecek” İddiası

2024 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme, başka bir ifadeyle zam oranı, 3 Kasım’da Ekim 2023 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek.

Yurt içi üretici enflasyonunun eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 60 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2023’teki kadar olmasa da yine yüksek oranda artacak.

2024’ün başında vergiler, ekim sonundaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE (yurtiçi üretici enflasyonu) artışı kadar olan yeniden değerleme oranında artırılacak.

Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesine göre her yılın başında, ‘yeniden değerleme oranı’ kadar artırılıyor.

Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır’ın haberine göre, emlak vergisi, MTV, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları ve araç muayene ücretleri gibi yurttaşı yakından ilgilendiren vergiler yüzde 60’a yakın oranda zamlanacak.

Naki Bakır’ın yazının ilgili kısımları şöyle: Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.

2024 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2023 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 60 dolayında olacağını gösteriyor.

Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2023’teki kadar olmasa da yine yüksek oranda artacak.

Ekimde aylık yüzde 5’in üzerindeki üretici fiyat artışı olasılığında ise yeniden değerlemeyi veren on iki aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE artışı bunun da üzerinde gelecek ve Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2024 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak.”

Paylaşın

2023 Yılı İçin Vergi, Harç Ve Cezalara Rekor Zam!

İktidar ekonomiye dair pembe tablolar çizmeye çalışsa da, uygulamalar gerçeğin öyle olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artış gösterecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği 2023 yılı vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranları açıklandı.

Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi. Buna göre Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

2023 yılında harç, vergi ve cezalarda uygulanacak 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım ayının son haftasında Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile ilan edilecek.

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların yeni tutarlarını gösteren Harçlar Kanunu Genel Tebliği ise Aralık ayının ikinci yarısında yayımlanacak.

Paylaşın

Kadına Ve Sağlık Çalışanlarına Şiddette Cezalar Katlanacak

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

Adalet Komisyonu’nda kabul edilen teklifle, ‘ısrarlı takip’ ceza kanununa ilk kez giriyor. Israrlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç çocuğa veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun konutunu, okulunu terk etmesine yol açarsa ceza artacak.

Teklifle, sadece eşe veya boşanmış eşe değil, bütün kadınlara karşı işlenen, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarında da ceza artacak. Tehdidin cezası en az 9 ay hapis cezası olacak. Kadınlara yönelik eziyetin cezası 2 buçuk yıl, işkencenin cezası ise 5 yıl hapisten başlayacak. İyi hal indirimine de sınırlandırılma getirilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ağır ceza

Teklifle, kadına karşı işlenen veya sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen şiddetin cezası da katlanacak. Kasten yaralama, katalog suç kapsamına alınarak tutuklu yargılama kolaylaştırılacak.

Mağdur hem kadın hem de sağlık personeli ise cezası ayrı ayrı katlanacak. Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının, sağlık mesleğinin icra ederken muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek.

Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olması bekleniyor.

Paylaşın

Kadına Şiddete Cezaları Artıran Teklif Meclis’te

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet suçlarında cezai yaptırımı artıran yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

Teklifle “ısrarlı takip” ilk kez müstakil suç olarak Türk Ceza Kanunu’na girerken, hakimin takdirine bağlı verilen “iyi hal indirimi”ne sınırlama getiriliyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle: İyi hal indirimine sınırlama ve pişmanlık koşulu.

Türk Ceza Yasası’nın 62. Maddesinde düzenlenen ve cezanın hafifletilmesi nedeni sayılan hakimin “takdiri indirimi” için pişmanlık koşulu getiriliyor.

Kamuoyunda “iyi hal indirimi” olarak da bilinen sözkonusu maddedede, hakime ucu açık takdir yetkisi veren, “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar” hükmünden “gibi hususlar” ifadesi çıkarılarak sınırlanıyor.

Ayrıca, failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları” yerine, “pişmanlığını gösteren davranışları”na göre takdiri indirim hakkının kullanılabileceği hükme bağlanıyor.

Kadını öldürmeye ağırlaştırılmış müebbet

Kadına karşı şiddet suçları “nitelikli hal” kapsamına alınarak, ağırlaştırma nedeni haline getiriliyor.

Buna göre, kasten öldürme suçu kadına karşı işlenmesi halinde müebbet ceza yerine “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası öngörülürken, kasten yaralamada alt sınır 4 aydan 6 ay hapse, tehditte 6 aydan 9 aya, işkence suçlarında 3 yıldan 5 yıla, eziyet etme halinde ise cezanın alt sınırı 2 yıldan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarılıyor.

Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretiz avukat görevlendirilecek.

Israrlı takip, yasaya giriyor

Teklif ile getirilen bir başka önemli düzenleme ise en çok şikayet konusu olan fiillerin başında gelen “ısrarlı takibin” ilk kez müstakil suç olarak düzenlenip ceza yasasına girmesi.

Buna göre, “ısrarlı şekilde” fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak, fiillerinin, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması hali, ısrarlı takip suçu olarak düzenleniyor.

Israrlı takip suçuna 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu suçun çocuğa, ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, işyerini, konutunu terk etmesine neden olması, hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi halinde ise cezanın 1 yıldan 3 yıla kadar artırılması öngörülüyor.

Ayrıca, ısrarlı takip suçları, “uzlaştırma” kapsamı dışında tutuluyor.

Sağlıkçılara şiddet de katalog suç kapsamına alınıyor

Kadına karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama suçu, “canavarca hisle işlenen suçlar” ile sağlık çalışanlarına görevi sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da “tutuklama nedeni” sayılan “katalog suçlar” kapsamına alınıyor.

Kamu, özel sektör veya vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanları hakkında yaptıkları muayene, teşhis, tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma açılması “izne” bağlanıyor.

Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan “Mesleki Sorumluluk Kurulu”nun iznine bağlı olacak.

Kamu kurumları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının tıbbi işlem ve uygulamalarından kaynaklı zararların tazmini için açılan davaların, ilgilisine rücusu konusunda da kurul yetkili olacak.

Paylaşın