Osmaniye: Ağcabey Camii

Ağcabey Camii; Osmaniye’nin Bahçe İlçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Mülkiyeti Ağca Bey Vakfına aittir. Camiinin ilk defe ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Fakat mevcut kitabesine göre eser Ağca Bey isimli bir bey tarafından hicri 1224 (Miladi 1809 )’da yaptırılmıştır.

Diğer taraftan bugün yarı ahşap olan caminin kargır kısımları ile orjinal minaresinin, Dulkadiroğulları’ndan Alaüddevle zamanında ve 1489-1490 tarihinde yapılmış olduğu ileri sürülmektedir.

Kare planlı olan Cami’nin beden duvarları moloz taşlardan oluşturulmuştur. Cami’nin üst örtüsünü ahşap kırma çatı oluşturmaktadır. Cami çatısı beden duvarları ile içerideki kesme taş kemerler ve sütunlar vasıtası ile taşınmaktadır.

Bahçe ilçesi dışında ve istasyon yakınında bir mezarlık içindeki iki türbeden biri Ağcabey’e, diğeri ise ailesine aittir. Türbelerin her ikisi de kare planda etrafı açık ve üzeri kubbelidir.

Paylaşın

Osmaniye: Bahçe Kalesi

Bahçe Kalesi; Osmaniye’nin Bahçe İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Osmaniye’den Gaziantep’e giden yol bu ilçeden geçer. Yolun kuzey tarafında görünen Caminin olduğu alanın arkasındadır.

Tepelik alanda yer alan kale, dört duvardan ibarettir. 15 x 15 ölçülerinde sadece temelden 1 metre yüksekliğe kadar ayakta kalmış Garnizon kalesi olmalıdır. Duvar kalınlığı yaklaşık 90 cm. dir. Diğer Garnizon kaleleri gibi dört duvar ve çatıdan ibaret olmalıdır.

Yapı malzemesi ve işçiliğine göre iki dönem görülmektedir. Roma ve Ortaçağ dönemlerinde kullanılmıştır. Şimdiki yol gibi eski yolu da kontrol eder konumdadır. Ancak bu kalenin gördüğü orta büyüklükte bir kale yapısı olmalıdır. Kurtlar kalesi üzerinden Harun Reşit kalesi ile bağlantısı vardır.

Anadolu; iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuş; birçok devlet bu topraklara sahip olmak için birbirleriyle savaşmışlardır.

Bu nedenle Anadolu pek çok istila ve savaşlara  şahit olmuştur. Tarihin akışı içerisinde Hititler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizans ve Türkler Anadolu’ya sahip olmuşlardır.

Binlerce yıl yerleşim görmüş olan Osmaniye, birçok medeniyetten izler taşımaktadır. Bu izler arasında kalelerde önemli bir yer tutmaktadır. Osmaniye İl Sınırları içerisinde yer alan kaleleri şöyle, “Toprakkale Kalesi, Hemite Kalesi, Harun Reşit Kalesi, Çardak Kalesi, Savranda Kalesi, Karafenk Kalesi, Babaoğlan Kalesi” sıralayabiliriz.

Paylaşın