Araknoid Kistler Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Araknoid kistler beyni (kafa içi) ve omuriliği (spinal) kaplayan araknoid zar üzerinde oluşan sıvı dolu keselerdir. Merkezi sinir sisteminin bu kısımlarını kaplayan üç zar vardır: dura mater, araknoid ve pia mater. 

Haber Merkezi / Araknoid kistler araknoid zar üzerinde görülürler ve ayrıca pia mater ile araknoid zarlar (subaraknoid boşluk) arasındaki boşluğa da genişleyebilirler.

İntrakraniyal araknoid kistler için en yaygın yerleşim yerleri orta fossa (temporal lobun yakınında), suprasellar bölge (üçüncü ventrikülün yakınında) ve serebellum, pons ve medulla oblongata’yı içeren posterior fossadır.

Çoğu durumda, araknoid kistler doğumda bulunur (konjenital), ancak genellikle bireyin yaşamı boyunca herhangi bir semptoma (asemptomatik) neden olmaz. Daha seyrek olarak, araknoid kistler kafa travması, tümör varlığı, enfeksiyon veya beyin ameliyatı nedeniyle gelişebilir.

Semptomların gelişip gelişmeyeceği, beyindeki kistin boyutuna ve spesifik konumuna bağlıdır. Küçük kistler genellikle semptomlara neden olmaz. Bununla birlikte, kistler, özellikle bir kranial sinire, beyne veya omuriliğe baskı yaparlarsa, semptomların ortaya çıkmasına neden olacak şekilde büyüyebilirler.

Araknoid kistlerle ilişkili en yaygın semptomlar genellikle spesifik değildir ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve kafa içi basıncın artmasına neden olan beyinde aşırı beyin omurilik sıvısının birikmesini (hidrosefali) içerir.

Nadir durumlarda, bazı çocuklarda, bir araknoid kist belirli kafatası kemiklerinin şekil bozukluğuna neden olarak başın anormal şekilde büyümesine (makrosefali) neden olabilir.

Araknoid kistlerin kesin nedeni bilinmemektedir. Araştırmacılar, çoğu araknoid kist vakasının, araknoid zarın açıklanamayan bölünmesinden veya yırtılmasından kaynaklanan gelişimsel malformasyonlar olduğuna inanmaktadır.

Araknoid kistlerin teşhisi genellikle tesadüfen, sıklıkla nöbet geçiren bir kişinin muayenesi sırasında konur.

Ayrıntılı bir hasta öyküsü, kapsamlı bir klinik muayene ve çeşitli özel testlere, özellikle bilgisayarlı tomografi (BT taraması) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi ileri görüntüleme çalışmalarına dayanarak bir tanıdan şüphelenilebilir. BT taramaları ve MRG’ler, araknoid kistlerin varlığını ortaya çıkarabilir veya doğrulayabilir.

Tedavi gerektiğinde kullanılan spesifik tedavi yöntemi, semptomların mevcut olup olmamasına, kistin boyutuna ve kistin kafatası içindeki spesifik konumuna bağlıdır. Tedavinin önerildiği durumlarda, terapi geleneksel olarak iki prosedürden birini içerir – açık kraniyotomi fenestrasyonu veya ventriküloperitoneal şant.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın