Amyotrofik Lateral Skleroz Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), beyin, beyin sapı ve omurilikte sinir hücrelerinin (nöronlar) ilerleyici dejenerasyonu ve nihai ölümü ile karakterize edilen nörodejeneratif bir hastalıktır. 

Haber Merkezi / ALS’de yer alan nöronlar, sinir sistemi ile vücudun gönüllü kasları (motor nöronlar) arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Normal olarak, beyindeki motor nöronlar (üst motor nöronlar), omurilik ve beyin sapındaki (alt motor nöronlar) motor nöronlara mesajlar gönderir ve bunlar da mesajı çeşitli kaslara iletir. 

ALS hem üst hem de alt motor nöronları etkiler, böylece mesaj iletimi kesintiye uğrar ve kaslar yavaş yavaş zayıflar ve erir. Sonuç olarak, gönüllü hareketi başlatma ve kontrol etme yeteneği kaybolur.

ALS, kolları ve bacakları hareket ettirmek, konuşmak ve yutkunmak, boyun ve gövdeyi desteklemek için gerekli olan kasları etkiler. ve nefes almak. ALS semptomları zamanla ilerler ve sonuçta hastalık solunum yetmezliğine yol açar çünkü etkilenen bireyler göğüs ve diyaframdaki kasları kontrol etme yeteneğini kaybeder.

ALS’nin altında yatan neden bilinmemektedir. Birbirine bağlı çeşitli moleküler mekanizmalardaki işlev bozukluğunun hastalığa katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Bu mekanizmalar arasında protein dengesi, katlanma ve taşınma, aşırı nöron uyarımı (eksitotoksisite), oksidatif stres, nöroenflamasyon ve mitokondri (“hücrenin güç merkezi”) işlev bozukluğu yer alır. 

Sonuçta, bu anomaliler motor nöronların hasar görmesine ve ölümüne yol açarak ALS semptomlarına yol açar. Yalnızca yaş ve aile öyküsü, ALS için açıkça belirlenmiş risk faktörleridir. Tüm ALS vakalarının yaklaşık yüzde 10’u aileseldir (kalıtsal). 25’ten fazla gen hastalıkla ilişkilendirilmiştir. 

ALS klinik bir tanıdır. Bu, tek bir testin hastalığı güvenilir bir şekilde teşhis edemeyeceği anlamına gelir. Bu nedenle ALS tanısı, dikkatli bir hasta öyküsü ve nörolojik muayene üzerine kuruludur. Laboratuvar ve görüntüleme testleri, klinik tabloya bağlı olarak diğer durumları dışlamak için yardımcı olabilir.

ALS tedavisi genellikle multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir ve özellikle nörologları, fizyoterapistleri, konuşma patologlarını, göğüs hastalıkları uzmanlarını, pulmoner terapistleri, tıbbi sosyal hizmet uzmanlarını, beslenme uzmanlarını, psikologları ve uzman hemşireleri içermelidir. ALS için multidisipliner bakım, iyileştirilmiş sağkalım ve hasta memnuniyeti ile ilişkilidir.

ALS tedavisinin iki ana bileşeni vardır: hastalığın ilerlemesini yavaşlatan terapi (hastalığı modifiye edici terapi) ve semptomları yönetmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan terapi (destekleyici terapi). Ne yazık ki, ALS’nin tedavisi yoktur.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın