Ötenazi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Ötenazi, acıyı hafifletmek için birinin hayatını kasten sona erdirmek anlamına gelir. Doktorlar bazen ölümcül hastalığı olan ve çok acı çeken kişiler tarafından istendiğinde ötenazi yaparlar. Bu karmaşık bir süreçtir ve birçok faktörü içerir.

Yasalar, birinin fiziksel ve zihinsel sağlığı ve kişisel inançları ve istekleri rol oynar. Birkaç çeşit ötanazi vardır.

Yardımlı intihar ve ötenazi;

Yardımlı intihara doktor yardımlı intihar (PAS) denir. PAS, bir doktorun bilerek birinin hayatına son vermesine yardım ettiği anlamına gelir. Bu kişi muhtemelen sürekli ve bitmeyen acı çekiyordur. Ayrıca ölümcül bir hastalık teşhisi de almış olabilir.

Doktorlar insanlara hayatlarını sonlandırmak için alabilecekleri bir ilaç sağlayacaktır. Örneğin bunun için ölümcül dozda opioid reçete edilebilir. İlacı alıp almayacağına kişi karar verir. Ötenazi ise doktorun kişinin hayatını ağrısız yollarla sona erdirmesine izin verilir.

Aktif ve pasif;

Birisine kasıtlı olarak öldürücü dozda bir yatıştırıcı vermek, aktif ötanazi olarak kabul edilir. Pasif ötanazi ise yaşamını devam etmesine yardımcı olan durdurma veya sınırlama olarak tanımlanır.

Bu, pasif ötanazi ile palyatif bakım arasındaki ayrımı bulanıklaştırır. Palyatif bakım, insanları yaşamlarının sonunda olabildiğince rahat tutmaya odaklanır.

Gönüllü ve gönüllü olmayan;

Birisi hayatını sona erdirmek için bilinçli bir şekilde yardım aramaya karar verirse, bu gönüllü ötanazi olarak kabul edilir. Kişi tam onay vermeli ve ne olacağını tam olarak anladığını göstermelidir. Gönüllü olmayan ötanazi ise, bir başkasının birinin hayatını sonlandırma kararı vermesini içerir.

Kararı genellikle yakın bir aile üyesi verir. Bu genellikle bir kişi tamamen bilinçsiz olduğunda veya kalıcı olarak ehliyetini kaybettiğinde yapılır. Beyin aktivitesi belirtisi göstermeyen birinden yaşam desteğini geri çekmek gibi genellikle pasif ötanaziyi içerir.

Ötenazi etrafındaki tartışmalar;

Ötenazi ve PAS lehinde ve aleyhinde birçok argüman var. Bu argümanların çoğu dört ana kategoriye ayrılır:

Ahlak ve din; Bazı insanlar ötenazinin cinayet olduğuna inanıyor ve ahlaki nedenlerden ötürü kabul edilemez buluyor. Birçoğu, kendi ölümünüze karar verme yeteneğinin yaşamın kutsallığını zayıflattığını da savunuyor. Buna ek olarak, birçok dini grup ve inanç örgütü benzer nedenlerle ötanaziye karşı çıkıyor.

Hekim kararı; PAS yalnızca birisi zihinsel olarak seçim yapma yeteneğine sahipse yasaldır. Bununla birlikte, birinin zihinsel yeteneklerini belirlemek çok kolay değildir.

Etik; Bazı doktorlar ve PAS karşıtları, doktorların karşılaşabileceği etik sorunlardan endişe duyuyor. 2500 yıldan fazla bir süredir doktorlar Hipokrat yemini ediyorlar. Bu yemin, doktorları bakımları altındakilere özen göstermeye ve asla zarar vermemeye teşvik eder.

Kişisel seçim; “Onurlu ölüm”, yasama organlarını insanların nasıl ölmek istediklerine karar vermelerine izin vermeye teşvik eden bir harekettir. Bazı insanlar genellikle sevdiklerine yüklediği yükten dolayı uzun bir ölüm sürecinden geçmek istemezler.

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.