İstanbul: Büyük Yeni Hanı

Büyük Yeni Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Tahtakale Semti, Çakmakçılar Yokuşu üzerinde yer alır.

Kaynaklardan, III. Mustafa döneminde 1764’te yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Dış yüzeyde ilk kat kesme taş, üst iki kat ise taş ve tuğla örgü düzenindedir. Uzun dikdörtgen planında, iki avlulu, üç katlı bir yapıdır. Yalın, özgünlüğünü koruyabilmiş bir yapıdır.

İstanbul: Ali Paşa Hanı

Ali Paşa Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Sarıdemir Semti, Kıble Çeşme Caddesi üzerinde yer alır.

Yazıtsızdır, mimarı bilinmemektedir. Kaynaklarda 18. yüzyılda Çorlulu Ali Paşa’nın yaptırdığı bildirilmektedir.

İki katlı, tek avlulu hanlar planında, duvarları kesme taş ve tuğla karışımı bir yapıdır. Ayrıca, Ali Paşa adıyla iki han da Kapalı Çarşı’da bulunmaktadır.

İstanbul: Burmalı Hanı

Burmalı Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Eminönü Semti, Rüstem Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alır.

Rüstem Paşa, 1556’da Mimar Sinan’a yaptırmıştır.

Mahkeme yapısı olup, daha sonra han olarak kullanılmaya başlanmıştır. U biçimi planlı, avluludur. Taş ve tuğla örgü düzeninde, revaklı iki katlı bir yapıdır.

İstanbul: Balkapanı Hanı

Balkapanı Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Tahtakale Semti, Balkapanı Sokak üzerinde yer alır.

İstanbul hanlarında görülen yapımı biçimi yanında, Bizans yapı tekniği gösteren tek örnektir. Yapım tarihi ve mimarı bilinmemektedir.

Mimari üslubuyla 16. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Tek avlulu, iki katlı ticaret hanları planında, özgünlüğünü koruyabilmiş bir yapıdır.

İstanbul: Yıldız Hanı

Yıldız Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Mahmutpaşa Yokuşu’ndadır.

1817 tarihli yazıtından, kentin bu dönemde yapılmış az sayıdaki yapılarından biri olduğu anlaşılmaktadır.

Tek katlı, üç avlulu bir yapıdır. Duvarlar düzgün kesme taş ve üç dizi tuğla düzenindedir. Düşey çıkmalarla yapının dış yüzlerinde devingenlik sağlanmıştır.

İstanbul: Taşhan

Taşhan; İstanbul’un Fatih İlçesi, Laleli Semti sınırları içerisinde yer alır.

Sipahiler Hanı, Çukurçeşme Hanı, Katırcıoğlu Hanı adlarıyla da bilinmektedir. Sipahilerin barındırılması için 1763’te III. Mustafa tarafından yaptırılmıştır.

Kimi yerleri yıkık olmakla birlikte özgünlüğünü koruyabilmiş, iki katlı, üç avlulu bir yapıdır. İstanbul’daki askeri nitelikli ve ön yüzü tümüyle taş örgü düzeninde tek handır.

İstanbul: Kalcılar Hanı

Kalcılar Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi sınırları içerisindedir. Kapalı Çarşı bölgesindedir.

Mimari üslubu ve tekniğiyle 18. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kentin tek avlulu, iki katlı ticaret hanlarındandır, yalnızca bir bölümü üç katlıdır.

İstanbul: Küçük Yeni Hanı

Küçük Yeni Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Taya Hatun Mahallesi, Tarakçılar Caddesi üzerinde yer alır.

Yaptıranı ve mimarı bilinmemektedir.

Tek avlulu, üç katlı hanlar grubundandır. Katlarda, revakları taşıyıcı payelerin tuğladan yapılmış olması ilginçtir.

İstanbul: Çuhacı Hanı

Çuhacı Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Mahmutpaşa Yokuşu başındadır.

Vakıf kayıtlarına göre, 18. yüzyılda Damat İbrahim Paşa yaptırmıştır.

Düzgün dikdörtgen planlı, bir avluludur. Taş ve tuğla işçiliğindeki üstünlük, yüzlerdeki çıkma konsollar yapıya zengin bir görünüm kazandırmıştır. Özgün biçimini koruyabilmiş yapılardandır.

İstanbul: Cebeci Hanı

Cebeci Hanı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Beyazıt Semti sınırları içerisindeki Kapalı Çarşı’da yer almaktadır.

Yazıtsızdır ve mimarı bilinmemektedir. Yapıda tuğla ve taş işçiliğinin çok geliştiği görülmektedir.

Özellikle revak kemerleri ve kubbelerdeki tuğla işçiliği ilginçtir. Mimari özellikleriyle 18. yüzyıla tarihlendirilmiştir.