Adana: Cin Gözetleme Kulesi

Cin Gözetleme Kulesi; Adana’nın Ceyhan İlçesi, İsalı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Halk arasında Cin kule olarak bilinir.

Yapı 3 kademeden oluşmaktadır.Orijinal girişi doğu yönündedir,ancak yapının güney duvarında açılmış olan gedikten içeri girilmektedir. Doğu tarafındaki kalıntılardan, yapının bu bölümde devam ettiği anlaşılmaktadır.

Düzgün taşlardan oluşturulan girişten yapının içine girildiğinde, hemen doğu yönünde üst katlara çıkan merdivenin izleri görülmektedir. Yapı,kare planlı zemin+1, kat üzerine, dairesel planlı 2. katın oturtturulması ile oluşturulmuştur.

1. ve 2. katlarda her yönü birer tane olmak üzere, 4 adet ince mazgal bulunmaktadır. Zemin ve 1. katta kuzey ve batı yönünde ikişer adet olmak üzere duvara bitişik olarak inşa edilen, 4 adet tonozlu küçük mekan yer almaktadır.,

Çatı üst örtüsünün iç bükey olduğuna dair güney yönünde izler bulunmaktadır. Bu da bize yapının üst örtüsünün kubbe biçiminde olduğunu düşündürmektedir.

Bu bölüm moloz taş ile kiremit malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Yapının tamamı Horasan harcı ile birleştirilmiş, kaba yontu taş örgülüdür. Yapı tamamıyla korunmasız ve her türlü olumsuz etkiye açıktır.