Adıyaman: Dikilitaş (Sesönk)

Dikilitaş (Sesönk); Adıyaman’ın Besni İlçesi, Hacıhalil ve Dikilitaş Köyü yakınında Kızıldağı’ın üzerinde yer almaktadır.

Dikilitaş, Roma dönemine ait bir anıt mezardır.Ortada mezar yapısı ve yanında aralıklarla dikilmiş üç çift sütun vardır. İri taşlar yığılarak yapılmış olan bu tümülüsün çevresinde deve sütünlardan oluşan anıt mezarın altında mezar odası olduğu sanılan kayadan oyma mağaralar mevcuttur.

Adıyaman: Kızılin Köprüsü

Kızılin Köprüsü; Adıyaman’ın Besni İlçesi, Gümüşkaya ve Ağcin köyleri arasında Göksu Çayı üzerinde yer almaktadır.

Kızılin Köprüsü, yaklaşık 2 yıllık restorasyon sonrasında birleştirildi. M.S. 2. Yüzyıl’da yapılan Roma Dönemi’ne ait köprüde yaklaşık 5 bin ton kesme taş kullanıldı.

32 metre uzunluğunda, 31 metre yüksekliğindeki orta kemeri yeniden yapılan köprü birçok özelliği ile Türkiye’nin en önemli tarihi eserlerinden biri olarak biliniyor.

Toplam uzunluğu 150 metre olan köprü, 7 buçuk metre genişliğinde olup 3 kemerden oluşmaktadır.

Ortaçağ’da da bakım ve onarımdan geçtiği bilgisi yazıtlarda yer alan tarihi köprünün 32 metre uzunluğundaki orta kemerinin patlatılan dinamitle tamamen yıkıldığı biliniyor.

Köprünün Roma Kommagenesi’nin ihtişamlı eserlerinden biri olan Cendere Köprüsü’nün yapım teknikleriyle yapılmıştır.

 

Adıyaman: Sofraz Anıtları (Sofraz Tümülüsü)

Sofraz Anıtları (Sofraz Tümülüsü); Adıyaman’ın Besni İlçesi, Üçgöz Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçes merkezine 15 Km. mesafededir.

2 adet anıt mezar vardır. 2 tümülüs şeklinde olan anıt mezarlar, 15 m. yükseklikte olan kuzeydeki mezarın üzeri kırma taş ve molozla örtülüdür.Güneyde bulunan girişinde zeminden 5 m. aşağı inildikten sonra Dromos denilen ön girişi vardır.

Ön girişin bitiminde ise mezar odası bulunmaktadır. Yaklaşık 3-4 m. ölçülerinde üzeri tonozlu ve düzgün kesme taştan yapılmış odanın içinde 2 adet lahit bulunmaktadır. Anıt mezar M.S. 2. yy. da Roma döneminde yapılmıştır.

Diğeri ise 3 odadan oluşmuştur. Giriş kısmının her iki yanında ana kayaya oyulmuş mezarlar yer almaktadır. Bu odalardan 2 tanesi ana kayaya oyulmuş olup, odaların her birinin içerisinde üçer tane lahit mezar bulunmaktadır. 3. oda ise tonozlu kesme taşlardan yapılmış olup, içerisinde yine bir adet lahit mezar bulunmaktadır.

Adıyaman: Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii; Adıyaman’ın Besni ilçesi sınırları içerisinde yer alan Eski Besni Ören Yeri’ndedir.

Külhanönü Camii ve Hacı Zeyrek Ağa Camii diye de bilinmektedir.

Kurşunlu Cami, 1960-1965 yıllarında Besni’nin yer değiştirmesinden sonra diğer yapılar gibi yıkılmaya terkedilmiş ve tahrip olmuştur. Ancak daha sonra yapılan bazı girişimlerle 2005-2006 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarım ve restorasyonu yapılmıştır.

Adıyaman: Eski Besni Ören Yeri

Eski Besni Ören Yeri; Adıyaman’ın Besni İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 2 km. mesafededir.

Eski Besni Ören Yeri; Besni’nin önceki kurulduğu yerleşim yeridir.

Eski Besni şehri tarihi Besni Kalesinin etrafında derelerin kenarında ve tepelerin eteklerinde kurulu idi. Burada Besni Kalesinin yanında çok sayıda tarihi cami, minare, hamam, köprü ve çeşme bulunmaktadır.

Adıyaman: Besni Kalesi

Besni Kalesi; Adıyaman’ın Besni İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 2 km. mesafededir.

Kale, üç tarafı sarp kayalıklarla çevrili sivri bir tepenin üzerinde kurulmuştur.Kaleye yalnızca güneyden dik bir yamaçtan çıkılması mümkündür.

Savunmaya çok elverişli olan Besni Kalesi, mancınıkları ve diğer yapı kalıntılarıyla hala dimdik ayaktadır. Kalenin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 13. y.y.da Memluklerin hakimiyeti zamanında (1923) Besni Kalesi sağlamlaştırılır.

Kalenin ortasında bir kuyu bulunmaktadır. Batı kesiminde bir anıtı andıran karşı karşıya yapılmış iki büyük yapır vardır. Halk arasında Çifte Mancınık adı verilen bu iki mancınık arasında esirlerin asılarak düşmana gösterildiği ve gözdağı verildiği rivayet edilmektedir.